Obiekt

Tytuł: Piosnka nadobna dla dziatek : z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 62 (2018) ; Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 91-109 ; 24 cm

Abstrakt:

W bogatym zasobie polskich kancjonałów protestanckich można znaleźć liczne pieśni, które w sposób bardziej lub mniej oczywisty przeznaczone były dla dzieci albo młodzieży. Obecność takich utworów wynikała w dużej mierze z zaleceń Lutra dotyczących edukacji religijnej poprzez muzykę. Do repertuaru dziecięcego należały przede wszystkim modlitwy przeznaczone do odmawiania lub odśpiewywania w ciągu dnia: Wyznanie wiary, Modlitwa Pańska, Dekalog, modlitwy poranne, wieczorne, związane z posiłkami.

Bibliografia:

Ł. Barański, Historyczny kontekst powstawania Katechizmów Lutra i Katechizmu Heidelberskiego, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, 8, 2014, s. 52–66 ; P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej. Od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007 ; B. Brzezińska, Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987 ; P. Fijałkowski, Kancjonał Piotra Artomiusza z 1620 r., OiRwP, 44, 2000, s. 129–148 ; T. Glemma, Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich, Toruń 1934 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 42) ; E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001 (Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych, t. 1) ; R. A. Leaver, Luther’s Liturgical Music. Principles and Implications, Cambridge 2007 ; A. Leszczyńska, Music and Musicians in Late-Renaissance Toruń, w: Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, red. J. Woźniak, Gdańsk 2010 (Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, t. 80), s. 165–175 ; J. A. Loewe, Why do Lutherans Sing? Lutherans, Music and Gospel in the First Century of Reformation, „Church History”, 82, 2013, nr 1, s. 69–89 ; H. Malinowska-Pisarenko, Kancjonał „Summa nabożeństwa” z 1573 roku, Warszawa 1972, mps pracy magisterskiej, Instytut Muzykologii UW ; R. Mazurkiewicz, O melodiach kancjonałów Jana Seklucjana z 1547 i 1559 roku. Przyczynek do dziejów chorału protestanckiego w Polsce, Kraków 1967 ; M. Perz, Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze, Kraków 1988 ; M. Perz, Mikołaj Gomółka. Monografia, Kraków 1981

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

62

Strona pocz.:

91

Strona końc.:

109

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71812 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2018.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/62 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/62 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji