Obiekt

Tytuł: Kulisy ustąpienia Aleksandra Prystora ze stanowiska premiera w maju 1933 r.

Twórca:

Duber, Paweł

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 227-238 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa ; 23 cm

Abstrakt:

Ustąpienie Aleksandra Prystora z funkcji premiera w 1933 r. miało związek z utratą przez niego zaufania Piłsudskiego. Historycy wiązali ten fakt ze starzeniem się Marszałka. Analiza dostępnego materiału źródłowego pozwala jednak rzucić nowe światło na kulisy tej dymisji. Okazuje się, że podjął szereg istotnych decyzji, łącząc poszczególne resorty oraz powołując nowych ministrów, nie konsultując jednak tego wcześniej z Piłsudskim. Doprowadziło to ostatecznie do konfliktu pomiędzy obu politykami. ; Adamczyk A., Bogusław Miedziński (1891–1972). Biografia polityczna, Toruń 2000. ; Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980. ; Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986. ; Duber P., Konflikty w kierownictwie obozu sanacyjnego po powrocie Józefa Piłsudskiego z Madery w 1931 r., „Kwartalnik Historyczny” 2012, nr 1. ; Faryś J., Gabinet Aleksandra Prystora 27.V.1931 – 9.V.1933, w: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin–Poznań 1991. ; Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1989. ; Halbersztadt J., Aleksander Prystor, premier Rzeczypospolitej 27 V 1931 – 9 V 1933, w: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław 1992. ; Halbersztadt J., Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926–1935, „Przegląd Historyczny” 1983, t. LXXIV, nr 4, s. 677–724. ; Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995. ; Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. IV: 1927–1935, Kraków–Łomianki 2007. ; Kaczmarek Z., Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1992. ; Krzyżanowski A., Dzieje Polski, Paryż 1973. ; Malczewska-Pawelec D., Bogusław Miedziński (1891–1972). Polityk i publicysta, Łódź 2002. ; Mydlach P., Gabinet Aleksandra Prystora (27 V 1931 – 9 V 1933), w: Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. I, red. W. Puś, Łódź 2003. ; Nałęcz T., Niemoc herosa. Ostatnie lata Józefa Piłsudskiego, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, red. K. Persak i in., Warszawa 2008. ; Olstowski P., Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny, Toruń 2000. ; Piotrowski J., Aleksander Prystor 1874–1941. Zarys biografii politycznej, Wrocław 1994. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995. ; Wapiński R., Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku, Wrocław 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

227

Strona końc.:

238

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71987 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji