Object

Title: Trzy pieczęcie Jana Długosza

Creator:

Kozaczkiewicz, Ewa

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 119-136 : : ill. colour ; 29 cm

Abstract:

The article presents three unpublished seals of Jan Długosz. They have preserved in fi ve copies on two documents and three letters. In the article there are descriptions of the seals, giving their shape, dimensions, images and inscriptions, together with the way in which they were used. Next, there is an analysis of the seals set in the context of a convention established in the circle of cathedral canons. For selected issues, references are made to analogous phenomena existing in the sphragistics of bishops and knights. While discussing the use of the seals, the author asks a question about their possible mutual relationship. Unfortunately, the search for ananswer is hampered by the poor state of preservation of the sources.

References:

Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893 ; Koczerska M., O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 r., w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 589–609 ; Koczerska M., Świadomość genealogiczna możnowładztwo polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 266–322 ; Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004 ; Kozaczkiewicz E., Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2017, mps pracy doktorskiej pod kier. Z. Piecha, Archiwum UJ ; Piech Z., Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich i zagranicznych badaniach sfragistycznych, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 15–46 ; Pokora P., Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 63–81 ; Pokora P., Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 145–196 ; Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002 ; Włodarek A., Jan Długosz – fundator, menedżer, czy aferzysta?, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, s. 267–275 ; Wroniszewski J., Pieczęcie polskie przy dokumentach horodelskich w świetle polskiej średniowiecznej sfragistyki, w: 1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) / Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia), red. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius–Kraków 2013, s. 145–159

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

119

End page:

136

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71704 ; oai:rcin.org.pl:71704 ; 2451-1331 ; 0081-7147 ; 10.12775/SZ.2018.05

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; IH PAN, sygn. B.88/56 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information