Obiekt

Tytuł: Trzy pieczęcie Jana Długosza

Twórca:

Kozaczkiewicz, Ewa

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 119-136 : il. kolor. ; 29 cm

Abstrakt:

Artykuł prezentuje trzy niepublikowane pieczęcie Jana Długosza. Zachowały się one w pięciu egzemplarzach przy dwóch dokumentach i trzech listach. W artykule zamieszczono opisy pieczęci zawierające informację na temat ich kształtu, wymiarów, wyobrażeń i napisów napieczętnych oraz sposobu ich użycia. Przeprowadzono analizę zabytków na tle konwencji funkcjonujących w środowisku kanoników katedralnych. W wybranych kwestiach odniesiono się także do analogicznych zjawisk występujących w sfragistyce biskupiej i rycerskiej. Omawiając zastosowanie pieczęci, postawiono pytanie o ich ewentualne relacje między sobą. Niestety, udzielenie na nie odpowiedzi utrudnia szczątkowy stan zachowania źródeł.

Bibliografia:

Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893 ; Koczerska M., O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 r., w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 589–609 ; Koczerska M., Świadomość genealogiczna możnowładztwo polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 266–322 ; Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004 ; Kozaczkiewicz E., Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2017, mps pracy doktorskiej pod kier. Z. Piecha, Archiwum UJ ; Piech Z., Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich i zagranicznych badaniach sfragistycznych, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 15–46 ; Pokora P., Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 63–81 ; Pokora P., Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 145–196 ; Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002 ; Włodarek A., Jan Długosz – fundator, menedżer, czy aferzysta?, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, s. 267–275 ; Wroniszewski J., Pieczęcie polskie przy dokumentach horodelskich w świetle polskiej średniowiecznej sfragistyki, w: 1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) / Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia), red. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius–Kraków 2013, s. 145–159

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

56

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

136

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71704 ; 2451-1331 ; 0081-7147 ; 10.12775/SZ.2018.05

Źródło:

IH PAN, sygn. B.89/56 ; kliknij tutaj, żeby przejść ; IH PAN, sygn. B.88/56 Podr.

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji