Object

Title: Kustosz niełatwej pamięci : na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego

Creator:

Wierzbicki, Marek (1964- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 3 (2019) ; Artykuły recenzyjne i recenzje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 531-549

Abstract:

The article is an analysis of the content and form of the edition of Zygmunt Klukowski’s diaries and memoirs. It presents both their author’s personage and comments on the credibility of the information contained in his notes, regarding, for example, the achievements and failures of the Second Polish Republic, Polish-Jewish relations during the Second World War, the Holocaust and banditry within the Polish independence underground after the war.

References:

Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, red. Tomasz Rodziewicz, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Lublin 2009
Engelking Barbara, Frydel Tomasz, Grabowski Jan, Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, red. i wstęp Barbara Engelking, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018
Jaczyńska Agnieszka, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943 (tom 1) i 1944–1959 (tom 2). Ośrodek KARTA, Warszawa 2007, 2008, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 473–485
Jaczyńska Agnieszka, Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna. „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, IPN – KŚZpNP. Oddział w Lublinie, Lublin 2012
Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1959, Ośrodek Karta, Warszawa 2007, wyd. 2 Warszawa 2008
Klukowski Zygmunt, Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1959, oprac. Agnieszka Knyt, Warszawa 2017, Ośrodek Karta, (Świadectwa. Polska XX wiek)
Krajewski Kazimierz, Patologia w Polskim Państwie Podziemnym. Przestępczość pospolita żołnierzy ZWZ/AK w Warszawie, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 217–254
Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978
Piątkowski Sebastian, Przestępczość w okupowanej Warszawie w świetle polskojęzycznej prasy niemieckiej, w: Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne, red. Robert Spałek, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2018, s. 271–322
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, IPN – KŚZpNP, Warszawa 2006
Polonsky Anthony, Jews and Communism in the Soviet Union and Poland, w: Jews in Leftist Politics. Judaism, Israel, Anti-semitism, and Gender, red. Jack Jacobs, Cambridge University Press, Cambridge 2017, s. 147–168
Polonsky Anthony, Jews in Poland and Russia, t. 3: 1914 to 2008, Liverpool University Press, Oxford–Portland, OR 2012, s. 437–451
Samoliński Wojciech, Jak Klukowski witał Armię Sowiecką, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, 1 (17), s. 485–490 [rec.]
Strzembosz Tomasz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939–1945, Krupski i S-ka, Warszawa 2000
Styś Kazimierz, …Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 215–225
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie w okolicach Pionek w latach 1945–1946, w: Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, PTH, Pionki 2001, s. 242–243
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Problem „bandycenia się” podziemia na przykładzie województwa kieleckiego, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 4, 1999, s. 61–70
Wierzbicki Marek, „Pierwsza kadrowa” inspektoratu radomskiego AK. Zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara” – „Harnasia” – „Marii”, A. B. Express, Pionki– Warszawa 1995
Wierzbicki Marek, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Fronda, Warszawa 2007
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WIN 1944–1947, Volumen, Warszawa 2000
Wnuk Rafał, Problem bandytyzmu wśród żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce (1945–1947), w: Komunizm, ideologia, ludzie, red. Tomasz Szarota, Neriton, IH PAN, Warszawa 2001, s. 67–79
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Garlicki, WSiP, Warszawa 1986
Zaremba Marcin, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, ISP PAN, Kraków 2012

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

3

Start page:

531

End page:

549

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116022 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.3.04

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. A.96/126/3 ; IH PAN, sygn. A.52/126/3 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information