Obiekt

Tytuł: Zen na poddaszu : przyczynek do recepcji buddyzmu w Polsce

Twórca:

Tracz, Bogusław

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 203-225 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł jest próbą przedstawienia dziejów recepcji buddyzmu w powojennej Polsce, jako elementu przenikania nad Wisłę zjawisk charakterystycznych dla cywilizacji zachodniej (atlantyckiej) w drugiej połowie XX w. Przedstawione zostały główne, pozauniwersyteckie ośrodki i grupy, w których podejmowano próby praktyk buddyjskich, oraz osoby, które przyczyniły się do popularyzacji różnych odmian buddyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu zen i roli, jaką w jego rozpowszechnianiu w Polsce odegrał amerykański nauczyciel buddyzmu zen, Philip Kapleau. Przedstawiono również działania prowadzone przeciwko polskim buddystom przez policję polityczną oraz drogę prowadzącą do rejestracji i tym samym zalegalizowania działalności pierwszej wspólnoty buddyjskiej w Polsce, co nastąpiło dopiero w 1981 r.

Bibliografia:

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. 50-lecie Wydziału Grafiki Filii w Katowicach 1947–1997, oprac. i red. T.J. Grabowski et al., Katowice 1997
Andrzej Urbanowicz. Galeria Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 1963
Giełdoń-Paszek A., Andrzej Urbanowicz (1938–2011), Katowice 2014
Grzebałkowska M., Beksińscy. Portret podwójny, Kraków 2014
Kałębasiak Ł., Przyjaciele pożegnali Andrzeja Urbanowicza, tekst na portalu http://katowice.wybor- cza.pl (dostęp: 18 II 2018)
Karczewski L., Buddyzm japoński i tybetański w Polsce, „Przegląd Religioznawczy” 1992, nr 1
Karpowicz P., Buddyzm na Zachodzie (w II połowie XX wieku). Buddyzm w Polsce, w: Buddyzm, wybór tekstów i oprac. J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dziwisz, Kraków 1987
Kosior K., Buddyzm w Polsce, „Nomos” 1997, nr 18–19
Kosior K., Wprawienie w ruch koła Dharmy na Zachodzie. Początki recepcji buddyzmy w Europie Zachodniej, „Nomos” 1997, nr 18–19
Kosior K., Krótka historia buddyzmu w Europie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio I, 27, 2002, nr 9
Kossakowski R., Budda w kulturze konsumpcji. Rzecz o spotkaniu Wschodu i Zachodu, Toruń 2011
Krajewska M., Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach, Bydgoszcz 2016
Krajewska M., Dżinsy, t-shirt i mnisie szaty. O recepcji buddyzmu w Polsce, „Humaniora” 2013, nr 2
Krzeszowska E., Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz – katowicka awangarda lat powojennych, w: Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945–1975, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2017
New Religions and New Religiosity, red. E. Barker, M. Warburg, Aarhus 1998
Niewiadomska E., Podziemie na poddaszu przyciągało Beksińskiego i inkarnację Nerona, tekst opublikowany na portalu www.gazeta.pl (dostęp: 25 VI 2010)
Nyanatiloka, Słowo Buddy według kanonu palijskiego. Człowiek dzieło. Indeks terminów palijskich, [s]polszczył Władysław Misiewicz, South Bend 1960
Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997
Podgajniak G., Władysław Misiewicz (1910–1997), „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1999, z. 3–4
Podgajniak G., Z żałobnej karty. Władysław Misiewicz (1910–1997), „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 5
Rucki M., Kto ma satori, ma wszystko. Daisetz Teitaro Suzuki (1870–1966) i jego anglojęzyczna prezentacja zenu, Warszawa 2012
Sobiecki D., Polscy buddyści, „Argumenty” 1987, nr 18
Suzuki D.T., Wprowadzenie do buddyzmu Zen, Warszawa 1979
Tokarski S., Orient i kontrkultury, Warszawa 1984
Tracz B., Katowicka ścieżka Zen, „CzasyPismo” 2012, nr 1 (1)
Tracz B., Pozytywnie ustosunkowany uczeń Philipa Kapleau, „CzasyPismo” 2016, nr 1 (9)
Urbanowicz A., Dotknięcia. Ślady, w: Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, red. P. Mrass et al., Katowice 2006
Waniek H., Przeciw ubezwłasnowolnieniu. Oneiron, w: Katowicki underground artystyczny po 1953 roku, red. J. Zagrodzki, Katowice 2004
Zięba M.S., Buddyzm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, red. A. Maryniarczyk et al., Lublin 2000

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

16

Strona pocz.:

203

Strona końc.:

225

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71962 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.06

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji