Obiekt

Tytuł: Ischemia inhibits GABAergic neurons of the rat thalamic reticular nucleus. An immunocytochemical study

Inny tytuł:

Niedokrwienie hamuje neurony GABAergiczne w jądrze siatkowatym wzgórza u szczurów. Badania immunocytochemiczne

Wydawca:

Medical Publishing House

Miejsce wydania:

Warsaw

Abstrakt:

Przeprowadzono immunocytochemiczną analizę rozmieszczeni GABA w jądrze siatkowatym wzgórza u szczurów poddanych całkowitemu niedokrwieniu mózgu, towarzyszącemu doświadczalnie wywołanemu zatrzymaniu akcji serca. Badania wykonano po upływie 10 min oraz 1 godz i 24 godz po niedokrwieniu, przy zastosowaniu techniki immunocytochemicznej z użyciem złota koloidalnego, wykorzystując surowice z przeciwciałami skierowanymi przeciwko konjugatom GABA z białkiem.

Czasopismo/Seria/cykl:

Folia Neuropathologica

Tom:

32

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

149

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71851

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji