Obiekt

Tytuł: Immunochemical analysis of some proteins in cerebrospinal fluid and serum of patients with ischemic strokes

Inny tytuł:

Analiza immunochemiczna niektórych białek w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi chorych z udarem niedokrwiennym

Wydawca:

Medical Publishing House

Miejsce wydania:

Warsaw

Abstrakt:

U chorych w wieku od 57 do 81 lat z niedokrwiennym udarem mózgu, przeprowadzono immunochemiczną identyfikację następujących białek: yy-enolazy neuronalnej, parwalbuminy, białka S-100 oraz kwaśnego białka włókienkowego gleju przy pomocy techniki ,,Western-blotting" w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy krwi. Płyn mózgowowo-rdzeniowy i pierwszą próbkę krwi pobierano w pierszym lub drugim dniu choroby. Następne próbki pobierano w odstępach tygodniowych aż do wypisu chorego lub jego zgonu. W płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi badane białka w pierwszych dwóch dniach choroby występowały w niewielkiej ilości. Ilość enolazy i parwalbuminy w surowicy krwi wzrastała następnie w pierwszym tygodniu choroby. Oba białka zanikały między 2 i 4 tygodniem choroby. Ilość białka S-100 i GFAP wzrastała znacząco w okresie od 2 do 5 tygodnia i utrzymywała się na wysokim poziomie aż do zgonu chorego. Tomografia komputerowa mózgu i/lub badanie sekcyjne wykazały obecność rozległych ognisk martwicy niedokrwiennej w obszarze unaczynionym przez tętnicę mózgową środkową. W przedstawionym materiałe nie stwierdzono wyraźnej korelacji między ilością białek w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi a rozległością i ciężkością uszkodzenia mózgu. Wydaje się jednak, że seryjne oznaczenie badanych białek w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu może być przydatne w monitorowaniu postępu procesu chorobowego, a być może, również w jego prognozowaniu, przynajmniej w poszczególnych przypadkach.

Czasopismo/Seria/cykl:

Folia Neuropathologica

Tom:

32

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

137

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71852

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji