Obiekt

Tytuł: DNA protein flow cytometry of dissociated cultures of human anaplastic gliomas. Pattern of proliferation and differentiation and the effect of a new cytostatic drug cladribine (2-CdA)

Inny tytuł:

Badania zdysocjowanych hodowli ludzkich złośliwych guzów glejopochodnych metodą cytometrii przepływowej DNA-bialko. Obraz proliferacji i różnicowania komórek oraz wpływ nowego leku cytostatycznego cladribine (2-CdA)

Wydawca:

Medical Publishing House

Miejsce wydania:

Warsaw

Abstrakt:

Technika cytometrii przepływowej DNA-białko została zastosowana do zdysocjowanej hodowli pierwotnych guzów mózgu (anaplastycznych gwiaździaków i glejaków wielopostaciowych) celem scharakteryzowania cyklu komórkowego i cytotoksyczności cladribine (2-chloro-2’-dezoksyadenozyny). Badaniom poddano siedem hodowli wyprowadzonych z biopsji neurochirurgicznych. Cytogramy kontrolne sugerowały, że komórkami klonogennymi są głównie komórki o niskiej zawartości białka, które nie muszą zwiększać zawartości białka przed wejściem w fazę S cyklu komórkowego. Po 24-48 godzinach ekspozycji na cladribine w stężeniach od 1 nM do 1 /iM w 4 przypadkach stwiedzono brak efektu, podczas gdy w dwóch innych wystąpił zależny od stężenia postępujący blok fazy S cyklu komórkowego. W jednym przypadku wystąpił silny efekt cytotoksyczny, który doprowadził do śmierci hodowili po ekspozycji na 100 nM leku. Jednak u pacjenta, którego guz był źródłem materiału do tej ostatniej hodowli leczenie przy pomocy cladribine okazało się całkowicie nieskuteczne. Sugeruje to, że cytotoksyczność in vitro nie musi zapowiadać odpowiedzi klinicznej.

Czasopismo/Seria/cykl:

Folia Neuropathologica

Tom:

33

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

145

Strona końc.:

152

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71856

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji