Obiekt

Tytuł: Opportunistic infections of the central nervous system in the course of acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Morphological analysis of 172 cases

Inny tytuł:

Zakażenia oportunistyczne ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu nabytej niewydolności immunologicznej (AIDS)

Wydawca:

Medical Publishing House

Miejsce wydania:

Warsaw

Abstrakt:

Przeprowadzono analizę neuropatologiczną 172 przypadków AIDS pod kątem występowania i charakterystyki zakażeń opor- tunistycznych oun, stanowiących najczęstszą przyczynę ogniskowych zespołów neurologicznych. Materiał obejmował 155 przypadków dorosłych mężczyzn i 17 dorosłych kobiet. Średnia wieku wynosiła 38,5 lat. Kolekcja stanowiąca przedmiot analizy obejmowała przypadki zgromadzone w latach 1987-1997.Zakażenia op ortunistyczne obecne były w 57,5% przypadków i stanowiły w 38,4% wyłączny proces patologiczny, a w 19,1% współistniejący ze zmianami zależnymi od zakażenia HIV lub rozrostami nowotworowymi. Najczęstszymi zespołami patologicznymi były zakażenia wirusem cytomegalii (22,7%), pierwotniakiem toxoplasma gondii (16,3%) oraz postępująca wieloognis- kowa leukoencefalopatia (9,3%)i kryptokokoza (8,1%). Pozostałe zakażenia wirusowe (herpetyczne zapalenie mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu i wieloogniskowa encefalopatia związana z zakażeniem wirusem herpes-zoster), bakteryjne (kiła, zapalenie przerzutowe związane z ropnymi zmianami zastawkowymi) oraz grzybicze (kandydoza) dotyczyły pojedynczych przypadków. Na odrębną uwagę zasługuje obecność 3 przypadków aspergilozy i 5 przypadków gruźlicy oponowo-mózgowej, której w 3 przypadkach towarzyszyły gruźliczaki parenchymalne.Cechą znamienną obrazu neuropatologicznego czterech najpospolitszych zakażeń oportunistycznych (cytomegalia, toksoplazmoza, PML i kryptokokoza) było bardzo znaczne zróżnicowanie ich postaci morfologicznych. Zespoły patomorfologiczne toksoplazmozy i kryptokokozy wykazywały odrębności obrazu w zależności od klinicznego leczenia preparatami ukierunkowanymi na właściwe patogeny. Przypadki PML znamionowało znaczne zróżnicowanie charakteru i nasilenia demielinizacji od typowych rozsianych ognisk do rozlanej demielinizacji obejmującej jedno- lub obustronnie istotę białą półkul mózgu lub móżdżku.Cechą znamienną przedstawionego materiału było zarówno współistnienie zakażeń oportunistycznych z wykładnikami infekcji HIV jak i różnych typów procesów oportunistycznych. Zwraca uwagę częste skojarzenie infekcji HIV z wirusowymi zakażeniami oportunistycznymi. Wymieszanie zmian HIV-zależnych z wykładnikami infekcji wirusowych innego typu oraz znaczne nasilenie patologii HIV-zależnej w tych razach może sugerować patogene- tyczną interakcję zakażeń wirusowych. Gruźlica oun w naszym materiale występowała rzadziej niż w innych zbiorach neuro- patologicznych, zwłaszcza amerykańskich. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że większość przypadków infekcji tbc przypada na ostatni rok obserwacji.

Czasopismo/Seria/cykl:

Folia Neuropathologica

Tom:

36

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

144

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71912

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji