Obiekt

Tytuł: „Upojenie wolnością” i społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania odbudowy państwa polskiego w czasie rządów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 1918–1922

Twórca:

Gaul, Jerzy (1948- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 29-54 ; 23 cm ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Po odzyskaniu wolności po 123 latach niewoli Polacy byli „upojeni wolnością”, jak powiedział Józef Piłsudski. W cieniu tej euforii zachodziły na ziemiach polskich ważne procesy społeczne i gospodarcze oraz występowały istotne zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które warunkowały odbudowę państwa polskiego w czasie rządów Tymczasowego Naczelnika Państwa (11 XI 1918 – 26 I 1919) oraz Naczelnika Państwa (26 I 1919 – XII 1922).

Bibliografia:

Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978. ; Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego listopad 1918 – czerwiec 1920, Łódź 2004. ; Bartoszewicz H., Dzieje pierwszych dwudziestu miesięcy II Rzeczypospolitej czy monografia gabinetu Leopolda Skulskiego?, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2, s. 134–145. ; Brauneder W., Die Verfassungssituation 1918: ein Staat entsteht, ein Staat geht unter, w: Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, red. S. Karner, L. Mikoletzky, Innsbruck–Wien–Bozen 2008, s. 15–23. ; Brzoza Cz., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006. ; Budny M., Wywiady Piłsudskiego w prasie amerykańskiej, „Niepodległość” 1982, t. XV, s. 116–120. ; Cisek J., O planie zamachu na Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, „Niepodległość” 1991, t. XXIV, s. 7–14. ; Drozdowski M.M., Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1979. ; Drozdowski M.M., Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918 – 14 XII 1922, Warszawa 2008. ; Drozdowski M.M., Życie gospodarcze Polski w latach 1918–1939, w: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1986, s. 146–176. ; Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999. ; Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989. ; Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Poznań 1991. ; Jakubowska U., Publicystyka Narodowej Demokracji wobec Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym, w: Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918–1989, red. M. Jabłonowski, E. Kossewska, Warszawa 2005, s. 97–118. ; Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. III: 1921–1926, Kraków–Łomianki 2007. ; Kutrzeba S., Polska odrodzona, Kraków 1988. ; Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1923, t. I: W dobie inflacji 1918–1923, Warszawa 1967. ; Leczyk M., Druga Rzeczpospolita 1918–1939. Społeczeństwo. Gospodarka. Kultura. Polityka, Warszawa 2006. ; Lundgreen-Nielsen K., Wielkie mocarstwa a Polska 1918–1919, „Niepodległość” 1981, t. XIV, s. 27–43. ; Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, wyd. 2, Warszawa 2011. ; Morawski W., Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008. ; Mucha K.W., Parlament Polski w opinii Józefa Piłsudskiego 1918–1930, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, t. LXXI, s. 27–46. ; Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1: Sprawy wewnętrzne, Warszawa 2017. ; Polska odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982. ; Polski Garibaldi, „Niepodległość” 1986, t. XIX, s. 228–229. ; Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, wyd. 2, Poznań 2007. ; Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, Londyn 1956. ; Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918–1933), Warszawa 1983. ; Rakowski J., Gospodarcze zaplecze wojny polsko-bolszewickiej, „Niepodległość” 1992, t. XXV, s. 233–238. ; Skwarczyński S., Rozważania ideologiczne, „Niepodległość” 1976, t. X. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995. ; Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939, Warszawa 1973.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

54

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72350 ; 10.12775/DN.2019.1.02 ; 0419-8824 ; 2451-1323

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji