Obiekt

Tytuł: „Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona „repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych” prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 139-162 ; 23 cm ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Celem artykułu jest przeanalizowanie procesu kształtowania się literackiego środowiska w Szczecinie i wskazanie jego głównych organizatorów. Zestawienie dotychczasowej literatury z dokumentami wytworzonymi przez administrację rządową i Związek Zawodowy Literatów Polskich oraz z listami i wspomnieniami pisarzy pozwala ukazać przebieg „repolonizacji kulturalnej” w Szczecinie, a także powody krótkotrwałości tej akcji i motywacji twórców kierujących się na Zachód.

Bibliografia:

Bikont A., Szczęsna J., Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006. ; Fijałkowska B., Polityka i twórcy (1948–1959), Warszawa 1985. ; Filip M., Szkic do portretu życia kulturalnego Łodzi 1945 r., w: Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, red. J. Żelazko, Łódź 2008, s. 217–235. ; Gałczyńska K., Zielony Konstanty, Warszawa 2011. ; Judek C., Czesław Miłosz w Szczecinie, czyli idylla na Głębokiem, w: Czesław Miłosz i rewolucja, red. J. Madejski, Szczecin 2011, s. 53–74. ; Kozłowski K., Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie (1945–1959), Poznań–Szczecin 1983. ; Kozłowski K., Nastroje społeczne na Pomorzu Zachodnim na tle procesów osiedleńczych (1945–1947), „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 4, s. 151–176. ; Krasucki E., Losy dwóch miast, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 9–10, s. 45–53. ; Krasucki E., Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Warszawa 2009. ; Ligarski S., Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 1945–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 2, s. 51–73. ; Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. I. Iwasiów, E. Kuźma, Szczecin 2003. ; Łozowska K.R., Szara rzeczywistość zjazdu szczecińskiego 1949 r., czyli imprezy towarzyszące, w: Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., red. P. Knap, Szczecin 2016, s. 21–26. ; Madejski J., Dał czy wziął?, „Pogranicza” 2003, nr 3, s. 37–40. ; Mokrosz J., Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948), Katowice–Warszawa 2017. ; Musekamp J., Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005, Poznań 2013. ; Rembacka K., Leonarda Borkowicza okres szczeciński. Wybrane aspekty, w: Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Kraków 2010, s. 423–431. ; Rembacka K., „Praski epizod” szczecińskiego wojewody Leonarda Borkowicza, w: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX–XXI wieku, red. A. Szczepańska-Dudziak, Szczecin 2017, s. 27–43. ; Rembacka K., Prezes na czas przełomu? Reorganizacja kinematografii pod rządami Leonarda Borkowicza w latach 1954–1957, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek i in., Warszawa 2017, s. 339–358. ; Rembacka K., Wawrzyniec Wspaniały czy snobistyczny wojewoda?, „EleWator” 2018, nr 1, s. 34–39. ; Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011. ; Stępień M., „Jak grecka tragedia”. Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944–1948), Kraków 2005. ; Synoradzka A., Andrzejewski, Kraków 1997. ; Szczegóła H., Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. Cz. Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 19–24. ; Szulc P., Maria Boniecka – koleje losu prowincjonalnej pisarki, w: Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dąbrowicz, K. Kościewicz, Warszawa 2014, s. 233–259. ; Szulc P., Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945–1989, Szczecin 2012. ; Szydłowska J., Stary (?) temat w nowych dekoracjach: alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007, nr 2, s. 235–245. ; Trznadel J., Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Warszawa 2006. ; Twardochleb B., Literaci szczecińscy w latach 1945–1948, w: Pionierskie lata kultury szczecińskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie 13 V i 28 X 1985 r., red. K. Kozłowski, Szczecin 1986, s. 37–90. ; Urban U., Władza ludowa a literaci, Warszawa 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

162

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72355 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.1.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji