Obiekt

Tytuł: Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948)

Twórca:

Wolsza, Tadeusz (1956– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 163-189 ; 23 cm ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule czytelnik odnajdzie poglądy emigracyjnych ekspertów z kręgów rządu RP na obczyźnie oraz publicystów i dziennikarzy prasy polskojęzycznej wydawanej na Wyspach Brytyjskich na temat czterech kluczowych wydarzeń politycznych z dziejów Jugosławii w latach 1945–1948: spór o Triest, wybory parlamentarne w 1945 r., dwa procesy pokazowe gen. Dragoljuba (Dražy) Mihailovicia i abpa Alojzije Stepinaca oraz konflikt jugosłowiańsko-sowiecki o dominację na Bałkanach.

Bibliografia:

Biernat A., Powojenne rozliczenia zbrodni ustaszy popełnionych w czasie II wojny światowej, w: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Studia i materiały, red. nauk. P. Pleskot, Warszawa 2015.
Korboński S., W imieniu Kremla, Warszawa 2017.
Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009.
Pasztor M., Spór o Triest w relacjach dyplomatycznych polsko-włoskich w latach 1945–1947, „Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 2.
Wawryszuk P., Polityka władz Jugosławii wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1971, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1.
Wituch T., Spór o Triest – wczesny epizod „zimnej wojny”, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.
Wolański M.S., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945–1975, Wrocław 1996.
Wolsza T., Polsko-jugosłowiańskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych powojennych latach (do 1950 r.). Przykład sportu szachowego, w: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016, s. 127–138.
Wolsza T., Proces generała Dragoljuba Mihailovicia w świetle polskiej publicystyki emigracyjnej (1946 r.), w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014, s. 195–202.
Wolsza T., Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945–1953, Warszawa 2005.
Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004.
Žutić N., Nadbiskup Stepinac. Ideologija i polityka 1934–1946, Beograd 2017.
Żurek P., Polacy w oddziałach czetników Dražy Mihailovicia, „Przegląd Wojskowo-Historyczny” 2018, nr 3–4.
Żurek P., Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 2017.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

189

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72356 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.1.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji