Object

Title: Oblicza czeczeńskiego gazawatu: imam Szamil i Bajsangur Bienojewski w utworach współczesnych bardów czeczeńskich

Creator:

Filipczyk, Kamila

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 37-56 ; 24 cm ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

Imam Shamil was the leader of the anti-Russian uprising in the North Caucasus in the 19th century. His murid and naib Baysangur Benoevsky was one of the bravest fighters. Both Shamil and Baysangur have a place in the Chechen pantheon of national heroes; they are symbols of gazavat – the sacred liberating war in the Caucasus. In contemporary Chechen patriotic songs the most important stage of Shamil’s uprising is the siege of Gunib – the last stand against Russia. It was an inspiration for two famous Chechen bards: Imam Alimsultanov (1957–1996) and Timur Mutsuraev (born 1976). The songs about Gunib give a symbolic pic¬ture of two different attitudes towards honour, bravery, duty and self-sacrifice represented by characters of Shamil and Baysangur.

References:

Adger-Adajew I., Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2005. ; Akhmadov I., Lanskoy M., The Chechen Struggle. Independence Won and Lost, New York 2010. ; Ashāb, w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http:// www.slownik-online.pl/kopalinski/727E2429CAC16045412565CB00518C48.php. ; Askerov A., Chechens: from Past to Future: Healing the Wounds, Saarbrücken 2011. ; Askerov A., Historical Dictionary of the Chechen Conflict, Lanham 2015. ; Baddeley J.F., The Russian Conquest of the Caucasus, New York – Bombay – Calcutta 1908. ; Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003, http://www.sciesielski.republika.pl/czeczenia/spiscze.html. ; Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013. ; Falkowski M., Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, w: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 41–72. ; Furier A., Kaukaz Północny – spojrzenie z Polski, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006. ; Furier A., Polskie ślady w czeczeńskiej historii, „Przegląd Polonijny” 21 (1995), z. 3 (77), s. 17–34. ; Gammer M., Muslim Resistance to the Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan, London 1994. ; Gammer M., Nationalism and History: Rewriting the Chechen National Past, w: Secession, History and the Social Sciences, ed. by B. Coppieters, M. Huysseune, Brussels 2002, s. 117–140. ; Gammer M., The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule, London 2006. ; Gould R., Transgressive Sanctity: The Abrek in Chechen Culture, „Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History” 8 (2007), no. 2, s. 271–306. ; Ilyasov L., The Diversity of the Chechen Culture, Moscow 2009. ; Jagielski W., Wieże z kamienia, Warszawa 2010. ; Konarski W., Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, „Forum Politologiczne” 5 (2007), s. 17–51. ; Kurczab-Redlich K., Głową o mur Kremla, Warszawa 2007. ; Layton K.S., Chechens. Culture and Society, New York 2014. ; Mamoń M., Wojna braci. Bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy, Kraków 2017. ; Pączek K., „Wolność albo śmierć” – prolegomena do badań nad twórczością czeczeńskiego barda Timura Mucurajewa, „Przegląd Rusycystyczny” (2017), nr 1, s. 67–85. ; Souleimanov E., An Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective, Frankfurt am Main 2007. ; Souleimanov E., Imam Shamil, Islam and the Chechens: Historical Considerations in Regional Perspective, „Русский Вопрос” (2006), nr 2, http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=30&kat=5&csl=11. ; Wilk W., Dziennik snajpera, Ustroń 2014. ; Ząbek M., Wstęp. Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu, w: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 17–38. ; Алимсултанов И., Гуниб, https://www.youtube.com/watch?v=Bk-34jhBDZY. ; Алимсултанов И., Клич мюридов, https://www.youtube.com/watch?v=KfmnHs6dJZM. ; Билалов М., Европейская Ичкерия, „Кавказ. Реалии” 16.05.2017, https://www.kavkazr.com/a/ evropeyskaya-itchkeria-/28490799.html. ; Ельцин Б., Обращение Президента РФ к гражданам России от 11 декабря 1994 года, Система ГАРАНТ, http://base.garant.ru/6300117/#ixzz519tFsYqc. ; Житель Сочи арестован за публикацию песен Тимура Муцураева, „Кавказ. Реалии” 19.06.2017, https://www.kavkazr.com/a/28625709.html. ; Муцураев T., Живи, Чечня, https://www.youtube.com/watch?v=KYO0mcxnrlA. ; Муцураев Т., Гуниб, https://www.youtube.com/watch?v=t_wo02ZbvJI. ; Муцураев Т., Туман над горами встает, https://www.youtube.com/watch?v=4-4scxF9JOM. ; Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, т. 3, Москва 1987. ; Федеральный список экстремистских материалов, https://minjust.ru/ru/extremist-materials.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

37

End page:

56

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72246 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information