Object

Title: Oblicza czeczeńskiego gazawatu: imam Szamil i Bajsangur Bienojewski w utworach współczesnych bardów czeczeńskich

Creator:

Filipczyk, Kamila

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 37-56 ; 24 cm ; Abstracts in English and Russian

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Imam Shamil was the leader of the anti-Russian uprising in the North Caucasus in the 19th century. His murid and naib Baysangur Benoevsky was one of the bravest fighters. Both Shamil and Baysangur have a place in the Chechen pantheon of national heroes; they are symbols of gazavat – the sacred liberating war in the Caucasus. In contemporary Chechen patriotic songs the most important stage of Shamil’s uprising is the siege of Gunib – the last stand against Russia. It was an inspiration for two famous Chechen bards: Imam Alimsultanov (1957–1996) and Timur Mutsuraev (born 1976). The songs about Gunib give a symbolic pic¬ture of two different attitudes towards honour, bravery, duty and self-sacrifice represented by characters of Shamil and Baysangur.

References:

Adger-Adajew I., Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2005.
Akhmadov I., Lanskoy M., The Chechen Struggle. Independence Won and Lost, New York 2010.
Ashāb, w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http:// www.slownik-online.pl/kopalinski/727E2429CAC16045412565CB00518C48.php.
Askerov A., Chechens: from Past to Future: Healing the Wounds, Saarbrücken 2011.
Askerov A., Historical Dictionary of the Chechen Conflict, Lanham 2015.
Baddeley J.F., The Russian Conquest of the Caucasus, New York – Bombay – Calcutta 1908.
Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003, http://www.sciesielski.republika.pl/czeczenia/spiscze.html.
Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013.
Falkowski M., Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, w: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 41–72.
Furier A., Kaukaz Północny – spojrzenie z Polski, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006.
Furier A., Polskie ślady w czeczeńskiej historii, „Przegląd Polonijny” 21 (1995), z. 3 (77), s. 17–34.
Gammer M., Muslim Resistance to the Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan, London 1994.
Gammer M., Nationalism and History: Rewriting the Chechen National Past, w: Secession, History and the Social Sciences, ed. by B. Coppieters, M. Huysseune, Brussels 2002, s. 117–140.
Gammer M., The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule, London 2006.
Gould R., Transgressive Sanctity: The Abrek in Chechen Culture, „Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History” 8 (2007), no. 2, s. 271–306.
Ilyasov L., The Diversity of the Chechen Culture, Moscow 2009.
Jagielski W., Wieże z kamienia, Warszawa 2010.
Konarski W., Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, „Forum Politologiczne” 5 (2007), s. 17–51.
Kurczab-Redlich K., Głową o mur Kremla, Warszawa 2007.
Layton K.S., Chechens. Culture and Society, New York 2014.
Mamoń M., Wojna braci. Bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy, Kraków 2017.
Pączek K., „Wolność albo śmierć” – prolegomena do badań nad twórczością czeczeńskiego barda Timura Mucurajewa, „Przegląd Rusycystyczny” (2017), nr 1, s. 67–85.
Souleimanov E., An Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective, Frankfurt am Main 2007.
Souleimanov E., Imam Shamil, Islam and the Chechens: Historical Considerations in Regional Perspective, „Русский Вопрос” (2006), nr 2, http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=30&kat=5&csl=11.
Wilk W., Dziennik snajpera, Ustroń 2014.
Ząbek M., Wstęp. Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu, w: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 17–38.
Алимсултанов И., Гуниб, https://www.youtube.com/watch?v=Bk-34jhBDZY.
Алимсултанов И., Клич мюридов, https://www.youtube.com/watch?v=KfmnHs6dJZM.
Билалов М., Европейская Ичкерия, „Кавказ. Реалии” 16.05.2017, https://www.kavkazr.com/a/ evropeyskaya-itchkeria-/28490799.html.
Ельцин Б., Обращение Президента РФ к гражданам России от 11 декабря 1994 года, Система ГАРАНТ, http://base.garant.ru/6300117/#ixzz519tFsYqc.
Житель Сочи арестован за публикацию песен Тимура Муцураева, „Кавказ. Реалии” 19.06.2017, https://www.kavkazr.com/a/28625709.html.
Муцураев T., Живи, Чечня, https://www.youtube.com/watch?v=KYO0mcxnrlA.
Муцураев Т., Гуниб, https://www.youtube.com/watch?v=t_wo02ZbvJI.
Муцураев Т., Туман над горами встает, https://www.youtube.com/watch?v=4-4scxF9JOM.
Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, т. 3, Москва 1987.
Федеральный список экстремистских материалов, https://minjust.ru/ru/extremist-materials.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

37

End page:

56

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72246 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information