Object

Title: Między podziałami a wspólnotą: symbole narodowe Czarnogóry

Creator:

Melnytska, Karina

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 95-110 : ill. colour ; 24 cm ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The aim of the article is to demonstrate the role of national symbols in the identity processes taking place in a divided society, as is the case with Montenegro. In 2006, this country with a population of about 620 thousand people became an independent state. The Montenegrin symbol politics and the disputes surrounding it are analyzed within a wider sociopolitical and historical context. The case of Montenegro illustrates how contradictory the role of national symbols might be in a polarized society. Disagreements over symbols can therefore act as a sort of litmus test to indicate the existing political and identity divisions. Each symbolic element involved in the continuous process of negotiating identity becomes a matter of fundamental importance.

References:

Andrijašević Ž., Rastoder Š., Istorija Crne Gore: Od najstarjih vremena do 2003, Podgorica 2006. ; Billig M., Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, Kraków 2008. ; Đukanović D., „Identitetska pitanja” i linije unutrašnjih podela u Crnoj Gori, „Međunarodni Problemi” (2014), nr 3–4, s. 395–422. ; Dymarski M., Stosunki etniczne w Czarnogórze – aspekt historyczny i współczesny, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 25 (2017), s. 207–227. ; Jović D., Yugoslavia: A State that Withered Away, West Lafayette 2009. ; Kolstø P., National symbols as signs of unity and division, „Ethnic and Racial Studies” 29 (2006), no. 4, s. 676–701. ; Koprivica V., Himna, zastava i grb bez države, „B92.net” 17.07.2004, https://www.b92.net/info/ vesti/pregled_stampe.php?yyyy=2004&mm=07&dd=17&nav_id=146066. ; Lukšić nudi opoziciji novu zastavu i himnu, „Al Jazeera Balkans” 18.05.2012, http://balkans. aljazeera.net/vijesti/luksic-nudi-opoziciji-novu-zastavu-i-himnu. ; Melnytska K., Język a tożsamość: przypadek Czarnogóry, „Adeptus” (2016), nr 8, s. 50–71, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2016.013/2430. ; Miljić M., Samardžić A., Crnogorski državni i dinastički grbovi, http://montenegrina.net/pages/ pages1/istorija/dokumenti/grbovi_cg.htm. ; Moroz-Grzelak L., Emblematyczne formy manifestowania wartości w świecie postjugosłowiańskim, w: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 355–368. ; Morrison K., Change, Continuity and Consolidation: Assessing Five Years of Independence, „LSEE Papers” (2011), no. 2, http://eprints.lse.ac.uk/48039/1/ Libfile_repository_Content_LSEE_ Change%2C%20continuity%28author%29.pdf. ; Morrison K., Montenegro: A Modern History, London 2009. ; Roberts E., Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, London 2007. ; Smith A., Etniczne źródła narodów, tłum. M. Głowacka-Grajper, Kraków 2009. ; Smith A., Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2007. ; Špadijer M., Czarnogóra przed i po referendum, w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 195–207. ; Stavovi crnogorskih građana o identitetu: Istraživanje CEDEM-a sa komentarom, „Matica” (2014), nr 59, s. 7–40, http://maticacrnogorska.me/files/59/04%20istrazivanje%20javnog%20 mnjenja_opt.pdf. ; Sudnik K., Tradycyjny system wartości a współczesna identyfikacja kulturowa i narodowa Czarnogórców, w: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 205–220. ; Zieliński B., Hymnografia krajów byłej Jugosławii, w: Z polskich studiów slawistycznych, ser. 13, t. 1: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, red. B. Zieliński, Poznań 2018, s. 313–322. ; Алексић: Државне симболе треба радикално мијењати, 07.08.2010, http://www.nova.org. me/stranica.php?tip=vijesti&id=435. ; Јован Маркуш: Текст химне Црне Горе је дело усташког ратног злочинца Секуле Дрљевића, „Нова Српска Политичка Мисао” 11.10.2013, http://www.nspm.rs/hronika/jovan-markus-tekst-himne-crne-gore-je-delo-ustaskog-ratnog-zlocinca-sekule-drljevica.html. ; Маркуш Ј., Грбови, заставе и химне у Црној Гори, Цетиње 2007.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

95

End page:

110

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72249 ; oai:rcin.org.pl:72249 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information