Object

Title: Obława Augustowska – stan badań, ich uwarunkowania i perspektywy

Creator:

Jasiewicz, Krzysztof (1952- )

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 132-149 ; 24 cm ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The text is an original attempt by the author to evaluate the historical knowledge on the Augustów Roundup, as well as a polemics with the findings of other historians and the activities of the Białystok Branch of the Institute of National Remembrance (IPN).

References:

Birstein V.J., SMIERSZ. Tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej, Warszawa 2013. ; Filipowicz M., Obława augustowska w lipcu 1945 r. w świetle zachowanych dokumentów, „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 3, (2003). ; Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1998. ; Jasiewicz K., Rola teorii, hipotez i spekulacji w wyjaśnianiu zbrodni katyńskiej. Rzecz o metodologii i metodyce badań, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 13 (64) (2012), nr 4 (242). ; Jasiewicz K., Siedemdziesiąta rocznica obławy augustowskiej: w poszukiwaniu genezy ostatniej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich w lipcu 1945 roku, w: W hołdzie ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku, red. S. Wysocki, Suwałki 2015. ; Jasiewicz K., Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1997. ; Katyń. Dokumenty zbrodni, red. i oprac. nauk. W. Materski, N. Lebiediewa i in., t. 1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, Warszawa 1995; t. 2: Zagłada, Warszawa 1998; t. 3: Losy ocalałych, Warszawa 2001; t. 4: Echa Katynia, Warszawa 2006. ; Milewski J.J., Zaginieni w obławie augustowskiej – poszukiwania i pamięć, w: Obława Augustowska (lipiec 1945 r.), red. J.J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2005. ; Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Kraków 2014. ; Pietrow N., Psy Stalina, Warszawa 2012. ; Pyżewska A., Komitet niosący nadzieję, w: Obława Augustowska (dod. do „Pamięć.pl”), [Warszawa, lipiec 2015]. ; Петров Н.В., По сценарию Сталина: роль органов НКВД–МГБ СССР в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945-1953 гг., Москва 2011.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

131

End page:

149

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72251 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.09

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information