Obiekt

Tytuł: Obława Augustowska – stan badań, ich uwarunkowania i perspektywy

Twórca:

Jasiewicz, Krzysztof (1952- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 132-149 ; 24 cm ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Tekst stanowi autorską próbę oceny wiedzy historycznej na temat Obławy Augustowskiej, a także polemikę z ustaleniami innych historyków oraz działaniami Białostockiego Oddziału IPN.

Bibliografia:

Birstein V.J., SMIERSZ. Tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej, Warszawa 2013. ; Filipowicz M., Obława augustowska w lipcu 1945 r. w świetle zachowanych dokumentów, „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 3, (2003). ; Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1998. ; Jasiewicz K., Rola teorii, hipotez i spekulacji w wyjaśnianiu zbrodni katyńskiej. Rzecz o metodologii i metodyce badań, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 13 (64) (2012), nr 4 (242). ; Jasiewicz K., Siedemdziesiąta rocznica obławy augustowskiej: w poszukiwaniu genezy ostatniej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich w lipcu 1945 roku, w: W hołdzie ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku, red. S. Wysocki, Suwałki 2015. ; Jasiewicz K., Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1997. ; Katyń. Dokumenty zbrodni, red. i oprac. nauk. W. Materski, N. Lebiediewa i in., t. 1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, Warszawa 1995; t. 2: Zagłada, Warszawa 1998; t. 3: Losy ocalałych, Warszawa 2001; t. 4: Echa Katynia, Warszawa 2006. ; Milewski J.J., Zaginieni w obławie augustowskiej – poszukiwania i pamięć, w: Obława Augustowska (lipiec 1945 r.), red. J.J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2005. ; Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Kraków 2014. ; Pietrow N., Psy Stalina, Warszawa 2012. ; Pyżewska A., Komitet niosący nadzieję, w: Obława Augustowska (dod. do „Pamięć.pl”), [Warszawa, lipiec 2015]. ; Петров Н.В., По сценарию Сталина: роль органов НКВД–МГБ СССР в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945-1953 гг., Москва 2011.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

149

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72251 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.09

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji