Object structure

Title:

Korespondencja

Subtitle:

Materiały dotyczące współpracy archeologów : wyjazdy zagraniczne Ludwika Sawickiego

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Contributor:

Arnold, Stanisław (1895-1973 ; historyck, członek PAN) ; Henri-Martin, Germaine (1902-1975 ; antropolog, archeolog)

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Pismo do Sekretarza I Wydziału Polskiej Akademii Nauk - Prof. Stanisława Arnolda ; Sprawozdanie z delegacji do Paryża 22.-29. 06. 1957. ; Pismo Germaine Henri-Martin, 1957

Subject and Keywords:

Breuil, Henri Édouard Prosper (1877-1961 ; priest, archaeologist, anthropologist) ; Committee for the 80th anniversary of Professor Hernri Breuil

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

73

Resource Type:

Collection

Format:

application/pdf

Source:

A.TA/LS/73/13

Language:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund