Object structure
Title:

Rare species of large-fructification fungi (macromycetes) in the region of Gdańsk (Oliwa Forest)

Creator:

Wilga, Marcin Stanisław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 77-78 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tricity Landscape Park (Poland) ; macromycetes ; Xerocomus parasiticus ; Strobilomyces floccopus ; Langermannia gigantea ; Phallus impudicus ; Mutinus caninus ; Sparassis crispa ; Meripilus giganteus ; Polyporus umbellatus ; Xerocomus rubellus ; Geastrum fimbriatum ; Coprinus picaceus ; Boletus aereus ; Boletus reticulatus ; Boletinus cavipes ; Sarcoscypha coccinea ; Leccinum holopus

References:

Buchholz L., Bunalski M., Nowacki J. 1993. Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. Ocena stanu ekosystemów i perspektyw ich kształtowania się na podstawie obserwacji entomologicznych, oraz wnioski dotyczące ochrony biocenoz. Wiad. Entomolog. 12, 2: 126-136.
Dermek A., Pilát A. 1990. Poznajemy grzyby. Ossolineum, 78, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Garbalewski A., Wilga M. S. 1994. Wstępna lista chronionych, bardzo rzadkich i nieczęstych grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes), znalezionych na obszarze Lasów Oliwskich. W: Trójmiejski Park Krajobrazowy 1994. Terenowy Insp. Straży Ochr. Przyr. przy ZPK w Gdańsku, 45-48, Gdańsk.
Mańka K. 1981. Fitopatologia leśna. PWRiL, 280-289, Warszawa.
Mędrzycka K. B. (nadzór) 1995. Raport z badań zanieczyszczenia atmosfery w okresie grzewczym 1994-95 na terenie leśnictwa Stara Piła. Praca bad. prowadzona na Wydz. Chem. Politechniki Gdańskiej we współpracy z Blekinge Air Quality Associacionza Szwecji. Mpis, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Orłoś H. 1966. Grzyby leśne na tle środowiska. PWRiL, 68, 131-138, Warszawa.
Piątek M. 1994. Chronione i rzadkie gatunki grzybów znalezione na Ziemi Tarnowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 5: 80-83.
Rudnicka-Jezierska W. 1991. Grzyby (Mycota). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, 23: 84-85, Kraków.
Wasser S. P. 1990. Sjedobnyje i jadowityje griby Karpat. Wyd. "Karpaty", 88-91, Użgorod.
Wilga M. S. 1993. Stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 4: 90-94.
Wilga M. S. 1994. Grzyby z rodziny sromotnikowatych - - Phallaceae - w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 5: 34-42.
Wilga M. S. 1995. Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Olowskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 5: 99-102.
Wojewoda W. 1993. Podręczny atlas grzybów. PWRiL, 84, Warszawa.
Wojewoda W. 1993. Szkarłatna ozdoba. Echa Leśne 4: 28.
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Instytut Bot. im. W. Szafera PAN, 27-56, Kraków.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw nr 41, poz. 214, Urząd Rady Ministrów, Warszawa.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

6

Start page:

66

End page:

78

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: