Obiekt

Tytuł: Zespoły leśne Jury Krakowskiej ; Les associations forestière du Jura Cracovien ; Forest associations of the Jurasic Region near Kraków (Cracov)

Twórca:

Medwecka-Kornaś, Anna

Data wydania/powstania:

1952

Typ zasobu:

Text

Wydawca:

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Umiejętności

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 223-230

Bibliografia:

Aichinger E., Die Waldverhältnisse Südbadens. Eine Pflanzensoziologische Studie Karlsruhe 1937. ; Alechin W. W., Objasnitelnaja zapiska k geobotaniczeskim kartam b. Niżegorodskoj gub. Leningrad 1935. ; Bartsch J. u. M., Vegetationskunde des Schwarzwaldes. Jena 1940. ; Berdau F., Flora cracoviensis. Cracoviae 1859. ; Borowicki S., Zespoły florystyczne lasu bukowego w Kątach (Wielkopolska). — Acta Soc. Bot. Polon. IX, suppl. 1932. ; Borza A., Cercetari fitosociologice aspura padurilor Basarabene. (Phytosociological studies on the forests of Besarabia). — Bul. Grad. Botan. Muz. Botan. Univ. Cluj. 17, 1937. ; Braun J., Les Cévennes Méridionales (Massif de l’Aigoual). Etude phytogéographique. Genève 1915. ; Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie. Berlin 1928. ; Braun-Blanquet J., Aperçu sur les groupements végétaux du Bas-Languedoc. — S. I. G. M. A., Comm. 9. 1931. ; Braun-Blanquet J., Zur Kenntnis nordschweizerischer Waldgesellschaften. — Beih. Bot. Centralbl. 49, Erg.-Bd. i S. I. G. M. A., Comm. 17, 1932. ; Braun-Blanquet J., Ammophiletalia et Salicornietalia méd. — Prodrome des Groupements végétaux. Fase. 1, Montpellier 1933. ; Braun-Blanquet J., Die Pflanzengesellschaften Rätiens. I. — Vegetatio 1, 1948. ; Braun-Blanquet J., Emberger L., Molinier R., Instructions pour l’établissement de la carte des groupements végétaux. Montpellier 1947. ; Braun-Blanquet J., Jenny H., Vegetationsentwickelung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. — Denkschr. d. Schweiz. Naturforsch. Ges., 63, 1926. ; Braun-Blanquet J., Sissingh G., Vlieger J., Klasse der Vaccinio-Piceetea. — Prodromus der Pflanzengesellschaften, Fase. 6, 1939. ; Braun-Blanquet J., Tüxen R., Übersicht der höheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas.— S. I. G. M. A. Comm. 84, 1943. ; Büker R., Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes. — Beih. Bot. Centralbl. 61, Abt. B, 1942. ; Clements F. E., Plant succesion: An analysis of the development of vegetation. — Carnegie Inst. Wash. Pub., 242, 1916. ; Czarnocki J. i inni, Übersichtskarte der Bodenarten des Generalgouvernements, 1:75.000.Kraków 1942. ; Czeczott H., The atlantic element in the flora of Poland. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1926. ; Czeczott H., Element atlantycki we florze Polski. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 25/26, 1928. ; Czeczott H., O rezerwacie leśno-stepowym w Bielinku nad Odrą. — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. IV, 1948. ; Czubiński Z., Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. — Prace Pozn. Tow. Przyj. Nauk Kom. Biol., t. IX, z. 3, 1948. ; Diemont W. H., Zur Soziologie und Synökologie der Buchen und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen Mittelgebirge.— Mitt. d. flor-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 4, i S. I. G. M. A. Comm. 65, 1938. ; Dziubałtowski S., Etude phytosociologique du massif de S-te Croix. 1. Les forêts de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes «Stawiana» et «Miejska». — Acta Soc. Bot. Polon. V, 1928 a. ; Dziubałtowski S., La végétation de la colline de Chełm. Guide d. Excurs. en Pologne, V. IPE, 1928. ; Dziubałtowski S., Kobendza R., Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. II. Zespoły w Paśmie Klonowskim i w Dolinie Wilkowskiej. — Acta Soc. Bot. Polon. X, 1933. ; Dziubałtowski S., Kobendza R., Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. III. Zespoły roślin w pasmach: Bielińskim i Jeleniowskim. — Acta Soc. Bot. Polon. XI, suppl. 1934. ; Eggler J., Pflaumeichenbestände bei Graz. Eine pflanzensoziologisch-statistische Untersuchung. — Beih. Bot. Centralbl. 61, Abt. B, 1942. ; Elenkin A., Fłora Ojcowskoj Doliny. Warszawa 1901. ; Etter H., Pflanzensoziologische und bodenkundliche Studien an schweizerischen Laubwäldern. — Mitt. Schweiz. Anstalt f. Forstl. Versuchswesen 23, 1943. ; Etter H., Über die Waldvegetation am Südostrand des schweizerischen Mittellandes. — Mitt. Schweiz. Anstalt f. Forstl. Versuchswesen, 25, 1947. ; Fiek E., Flora von Schlesien. Breslau 1881. ; Flora Polska, T. I—VI. Kraków 1919—1946. ; Flora SSSR, T. III, V, VII. Moskwa—Leningrad 1935—1937. ; Goetz J., Grab (Carpinus betulus L.) w północno-wschodniej Polsce, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów. — Acta Soc. Bot. Polon. IX, 1932. ; Gorczakowskij P. Ł., Sosnowyje lesa Priobja kak zonaleoje botanikogeograficzeskoje jawlenie. — Botan. Żurn. SSSR 34, 1949. ; Gorczyński W., Nowe izotermy polski, Europy i kuli ziemskiej z dodatkiem o charakterze klimatycznym Polski. — Pam. Fizjogr. 25, 1918. ; Gotkiewicz M., Szafer W., Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. VI, nr 7/8. Kraków 1950. ; Haupt B., Gleby Mydlnik. Kraków 1913. ; Hegi G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa. I—VI. München. ; Horvat I., Pflanzensoziologische Walduntersuchungen in Kroatien. — Ann. pro Experim. Foresticis 6, 1938. ; Hryniewiecki B., Wschodnia granica buka w Europie. — Kosmos XXXVI, 1911. ; Hueck K., Die Pflanzenwelt (w publikacji «Das v’Keudell’sche Naturschutzgebiet Bellinchen an der Oder»), Neudamm, 1927. ; Hueck K., Botanische Wanderungen im Riesengebirge. Jena 1939. ; Jedliński W., O granicach naturalnego zasięgu buka jodły, świerka na Wyżynach Małopolskiej i Lubelskiej. Zamość 1922. ; Jedliński W., O badaniach leśno-fenologicznych, zasadach ich organizacji i ich znaczeniu dla urządzenia gospodarstwa leśnego. — Roczn. Nauk Roln. 13, 1925. ; Jedliński W., O pasie bezświerkowym na ziemiach Polski i jego znaczeniu hodowlanym — Las Polski. R. VL, 1926. ; Jedliński W., Podział Polski na leśne dzielnice siedliskowe. — Las Polski. R VI—VII, 1926— 1927. ; Jedliński W., Asocjacje roślinne, typy drzewostanów i granice zasięgów jako przyrodnicze podstawy do urządzenia lasu. Warszawa 1928. ; Juraszek H., Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1928. ; Jeswiet J., de Leeuw W. C., Tüxen R., Über Waldgesellschaften und Bodenprofile. Nederl. Kruidk. Archief 43, 1933. ; Kawecki W., Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. — Prace Roln.-Leśne PAU, 35, 1939. ; Kaznowski K., Bukowa Góra. — Ziemia R. XII, 1927. ; Kleist C., Recherches phytosociologiques sur les tourbières de la région des dunes de la rive droite de la Vistule aux environs de Varsovie. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1929. ; Klika J., Přispěvek ke geobotaeickému výzkumu Velké Fatry. — Preslia V, 1927. ; Klika J., Remarques sur quelqes associations forestières en Tchécoslovaquae et en Pologne. Publ. d. l'Inst. Geobot. Rübel 6, 1928. ; Klika J., Lesy v xesothermi oblasti Čech. — Storn. Česko-slov. Akad. Zemédělske R. 7, 1932. ; Klika J., Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. II. Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. — Beih. Bot. Centralbl. 50, Abt. II, 1933. ; Klika J., Das Klimaxgebiet der Buctenwälder in den Westkarpaten. — Beih. Bot. Centralbl. 55, Abt. B, 1936. ; Klika J., Xerotherme und Waldgesellschaften der Westkarpathen (Brezower Berge). — Beih. Bot. Centralbl. 57, Abt. B, 1937. ; Klika J., Xerotherme Pflanzengesellschaften der Kováčover Hügel in der Südslowakei — Beih. Bot. Centralbl. 58, Abt. B, 1938. ; Klika J., Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. — Beih. Bot. Centrlabl. 60, Abt. B, 1939. ; Klika J., Rostlinně sociologický přispěvek k poznáni Prešovekých kopců. — Věstnik Král. Čes. Spol. Nauk, tř. mat.-přir., 1942 a. ; Klika J., Rostlinná společenstva Velké hory. — Sbornik Česk. Akad. Techn. R. 16, 1942 b. ; Klika J., Rostlinná sociologie. Praha 1948. ; Klimaszewski M., Podział morfologiczny południowej Polski. — Czasopismo Geogr. XVII, 1939–46. ; Knapp R., Zur Systematik der Wälder, Zwergstrauchheiden und Trockenrasen des eurosibirischen Vegetationskreises. Powielone jako rękopis, 1942. ; Kobendza R., Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. — Planta Polonica R. 2, 1930. ; Kobendza R., Las Wawerski ze stanowiska fitosocjologii. — Ochrona Przyrody R. XIII, 1933. ; Kobendza R., Roślinność okolic Kazimierza Dolnego. — Ziemia, r. 1935, nr 8, 1935 a. ; Kobendza R., Bukowy las w Rozewiu. — Ochrona Przyrody, R. XV, 1935 b. ; Koch W., Die Vegetationseinheiten der Linthebene unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Nordostschweiz. — Jahrb. St. Gall. Naturf. Ges. 61, 1926. ; Koch W., Schweizerische Arten aus der Verwandschaft des Ranunculus auricomus L.— Ber. Schweiz. Bot. Ges. 42, 1933. ; Koch W., Zweiter Beitrag zur Kenntnis des Formenkreises von Ranunculus auricomus L. — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 49, 1939. ; Kornaś J., Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. III, nr 3/4. Kraków 1947. ; Kornaś J., Revue systématique et spectres de la biologie florale des associations rocheuses du Jura Cracovien. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1949. ; Kosińska-Bartnicka S., Opady w Polsce. — Prace Meteorol. i Hydrograf. 1927. ; Kostyniuk M., Wieczorek K., Zespoły leśne okolicy Morszyna. — Kosmos A, LXII, 1937. ; Kozłowska A., O zbożach kopalnych z okresu neolitu w Polsce. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 1920. ; Kozłowska A., La variabilité de Festuca ovina L. en rapport avec la succesion des associations steppiques du plateau de la Petite Pologne. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1925. ; Kozłowska A., Zmienność kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 59, 1925. ; Kozłowska A., Etudes phyto-sociologiques sur la végétation des roches du plateau de la Petite Pologne. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1928. ; Kozłowska A., Naskalne zbiorowiska roślin na wyżynie Małopolski. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, ser. A/B, 1928. ; Kozłowska A., The genetic elements and the origin of the steppe flora in Poland. — Mém. Acad. Polon. Sc., 1931. ; Kozłowska A., Wpływ roślin na stężenie jonów wodorowych środowiska. — Prace Roln.-Leśne PAU 8, 1933. ; Kozłowska A., Charakterystyka zespołów leśnych Pogórza Cieszyńskiego. W wyd.: «Biocenoza la sów Pogórza Cieszyńskiego» — Wyd. Śląskie PAU, Prace Biol. 1, 1936. ; Krupa J., Wykaz roślin, zebranych w obrębie W. Ks. Krakowskiego oraz w Puszczy Niepołomickiej w r. 1876. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 11, 1877. ; Kuhn K., Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb. Herausgeg. V. d. Württemberg. Landesstelle f. Naturschutz. Öhringen 1937. ; Kulczyński S., Pflanzenassoziationen der Pieninen. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1928. ; Kulczyński S. i Motyka J., Zespoły leśne i stepowe okolicy Łysej Góry koło Złoczowa. — Kosmos A, LXI, 1936. ; Lebrun J., Noirfalise A., Heinemann P., Vanden Berghen C., Les associations végétales de Belgique. — Centre des recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 8, 1949. ; Lemée M. G., Sur l'alliance du Hêtre, ou Fagion, dans le Perche et le nord-ouest de la France. — C. R. de l'Acad. Sc. 199, 1934. ; Lemée M. G., Recherches écologiques sur la végétation du Perche. — Rev. Gen. Bot. 49, 1937. ; Lemée M. G., Etude phytosociologique sur la forêt de la Comte d’Auvergne (Puy-de-Dôme). — Rev. des Sc. Natur. d’Auvergne, 1946. ; Lencewicz S., O utworach czwartorzędowych w północnej części Krakowskiego. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 48, 1914. ; Lencewicz S., Polska. (Wielka Geografia Powszechna). Warszawa 1937. ; Libbert W., Die Vegetationseinheiten der Neumärkischen Staubeckenlandschhft...— Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, 74—75, 1932—33. ; Libbert W., Vegetationsstudien auf den Kreidesandsteinhöhen zwischen Halberstadt und Blankenburg. — Beitr. z. Naturdenkmalpflege XVI, 1936. ; Linquist B. Den Skandinaviska Bokskogens Biologie. (The ecology of the Scandinavian Beech-woods). Stockholm 1931. ; Louis J., Lebrun J., Premier aperçu sur les groupements végétaux en Belgique. — Bull. Inst. Agronom. et Stat. Recherch. de Gembloux, 11, 1942. ; Lüdi W., Zur Frage des Waldklimaxes in der Nordschweiz. — Ber. d. Geobot. Forsch. Inst. Rübel in Zürich f. d. Jahr 1934, 1935. ; Ławrenko E. M., Osnownyje czetty botaniko-geograficzeskogo razgelenija SSSR.— Problemy Botaniki, Moskwa-Leningrad 1950. ; Łoziński W., Gleby boru niepołomickiego. — Prace Roln.-Leśne PAU. 17, 1935. ; Malcuit G., Phytosociologie des Vosges saônnoises. — Thèse Fac. Sc. Lille, 1929. ; Matuszkiewicz W., Zespoły leśne południowego Polesia. — Ann. Univ. M. C. S., sect. E, vol. 2, Lublin 1947. ; Matuszkiewicz W., Roślinność lasów okolic Lwowa. — Ann. Univ. M. C. S., sect. C, vol. 2, Lublin 1948. ; Matuszkiewicz W. i Matuszkiewicz A., Z badań nad fotoklimatem zespołów leśnych. — Kosmos A, LXV, 1948. ; Matuszkiewicz W., Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach. — Ann. Univ. M.C.S. Lublin — Polonia, sect. C. suppl. V. 1950. ; Mądalski J., Nowe stanowiska Gagea spathacea (Hayne) Salisb. we wschodniej części Europy środkowej. — Kosmos A, LXV, 1947. ; Medwecka M. i Heynar W., Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej — Prace Inst. Geogr. U. J., z. 7, 1926. ; Medwecka-Kornaś A., Biologie de la dissémination des associations végétales des rochers du Jura Cracovien. — Bull. Acad. Polon., sér. B I, 1949. ; Merecki R., Klimatologia ziem polskich. Warszawa 1915. ; Meusel H., Vergleichende Arealkunde. Berlin—Zehlendorf 1943. ; Miklaszewski J., Lasy i leśnictwo w Polsce. Warszawa 1928. ; Miklaszewski S., Gleby ziem polskich. Warszawa 1912. ; Miklaszewski S., Rozpoznawanie gleb w polu. Warszawa 1921. ; Miklaszewski S., Mapa gleb Polski. Warszawa 1927. ; Moor. M., Zur Systematik der Fagetalia. — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48, 1938. ; Moor. M., Die Pflanzengesellschaften der Freiberge (Berner Jura). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 52, 1942. ; Moor. M., Das Fagetum im nordwestlichen Tafeljura. — Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel. 56, Teil 2, 1945. ; Musierowicz A., O kwasowości i wapnowaniu gleb. Warszawa 1947. ; Niedziałkowski W., Zarys stosunków geobotanicznych i typologicznych leśnictwa Rogów-Strzelna. — Sylwan XLVII, 1929. ; Noirfalise A., Premier aperçu sur l’étage du hêtre et les types de hêtraies en Haute Ardenne.— Bull. Inst. Agronom. et Stat. Rech. Gembloux 17, i Centre de Recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 10, 1949. ; Noirfalise A. et Galoux A., Les étages de végétation dans l’Ardenne Belge. — Centre de Recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 11, 1950. ; Nowiński M., Stosunki geobotaniczne południowo-wschodniego krańca Puszczy Sandomierskiej. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, ser. A/B, 1929 a. ; Nowiński M., Zespoły roślinne Puszczy Sandomierskiej. — Kosmos A, LIV, 1929 b. ; Oberdorfer E., Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Oberrheingebietes bei Bruchsal. — Beitr. z. Naturdenkmalpflege, XVI, 1936. ; Paczoski J., Lasy Białowieży. P. R. O. P., Monogr. nauk. 1, 1930. ; Pallmann H., Über Waldböden. — Beih. Zeitschr. Schweiz. Forstvereins Nr 21, 1943. ; Pallmann H., Pédologie et phytosociologie. C. R. du Congrès de Pédologie. Montpellier-Alger 1947. ; Pawłowski B., Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty jej ochrony. W pracy: «Ojców — osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody». — Ochrona Przyrody. R. 4, 1924. ; Pawłowski B., Geobotaniczne stosunki Sądeczyzny.— Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU, t. I, 1925a. ; Pawłowski B., Zapiski florystyczne z okolic Krakowa, Ojcowa i Zawiercia. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 58/59, 1925 b. ; Pawłowski B., Podstawy wydzielania pięter roślinności w Tatrach i Beskidach Zachodnich. — II Zjazd Słow. Geogr. i Etnogr. w Polsce, sekc. 3, 1927. ; Pawłowski B., Guide de l’excursion botanique dans les Monts Tatras. — Guide des Excurs. en Pologne V. IPE, 1928 a. ; Pawłowski B., Über die Klimaksassoziation in der alpinen Stufe der Tatra. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1935. ; Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII Teil. Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér B, suppl. 1927.139. Pawłowski B. et Walas J., Les associations des plantes vasculaires des Monts de Czywczyn. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1948. ; Polanskaja O., Skład fłory Biełorusi i geograficzneje poszirenje paasobnych roslinnych widaw. (Der Florenbestand Weissrusslands und die geographische Verteilung der einzelnen Pflanzenarten.) Mensk. 1931. ; Polanskaja O., Korniłow M., Trutnew G., Poczwenno-geobotaniczeske isledowania na territorii kołchozow Kresteckogo rajona Leningradskoj obłasti. (Die geobotanische Expedition des Botanischen Instituts der Akademie der Wissenschaften in die Kollektivwirtschaften des Krestzy Bezirks des Leningrad Gebiets.) — Trudy Bot. Inst. AN SSSR (Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS) — Ser. III — Geobotanika 2, 1935. ; Poljakow P. P., K fłore pichtowych lesow Kazachstanskogo Ałtaja. — Botan. Żurn. SSSR, XXXV , 3 , 1950. ; Prace Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb Polsk. Tow. Gleboznawczego, Klasyfikacja gleb leśnych. Podkomisja klasyfikacji i nomenklatury gleb leśnych, 2, 1949. ; Preising E., Die Waldgesellschaften des Warthe- und Weichsellandes. (Als Manuskript vervielfältigt). Arbeiten aus d. Zentralstelle f. Vegeeationskart. d. Reiches, ,1943. ; Quantin A., L'évolution de la végétation à l’étage de la chênaie dans le Jura Méridional. S. I. G. M. A. Comm. 37, 1935. ; Raciborski M., Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 18, 1884. ; Raciborski M., Rozmieszczenie i granice drzew oraz ważniejszych krzewów i roślin na ziemiach polskich. — Encyklopedia Polska, t. 1. Kraków 1912. ; Richter S., Projekt rezerwatu w Dolinie Prądnika. — Ziemia. Warszawa 1924. ; Richter S. i Szafer W., Projekt rezerwatu w Dolinie Prądnika. W pracy. «Ojców — osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody». — Ochrona Przyrody. R. 4, 1924. ; Rübel E., Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym (tłum. W. Szafer). — Sylwan XLIV, 1926. ; Sambuk F. W., Nabliudenia nad sosnowymi borami i kliuczewymi bołotami doliny i bassejna reki Obli, pritoka reki Ługi. (Beobachtungen an Kiefernwäldern und Quellmooren im Tale der Obla — eines Nebenflusses der Luga). — Trudy Botan. Muz. Akad. Nauk SSSR 22, 1930. ; Schwickerath M., Die Vegetation des Landkreises Aachen und ihre Stellung im nördlichen Westdeutschland. — Aachener Beitr. z. Heimatkunde 13, 1933. ; Schwickerath M., Aufbau und Gliederung der Wälder und Waldböden des Hohen Venns und seiner Randgebiete. — Jahresber. d. Gruppe Rheinland d. Deutsch. Forstver. 3., Bonn. 1938. ; Sleumer H., Die Pflenzenwelt des Kaiserstuhls. — Repert. Spec. Nov. Beih. 77, 1934. ; Sławiński W., Lasy bukowe na Wyżynie Lubelskiej. Fagetum zamoscience. — Ann. Univ. M. C. S., sect. E, vol. I, Lublin 1946. ; Sokołowski M., Badania socjologiczne w rezerwacie bukowym w Złotym Potoku nad Wiercicą. — Sylwan R. XLVI, 1928. ; Soó R., Revue systématique des associations végétales des environs de Kolozsvár. — Acta Geobot. Hungarica 6, 1947. ; Stebutt A., Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde. Berlin 1930. ; Stecki K., Lasy lipowe i jesionowe w nadleśnictwie Czeszewo nad Wartą i ich rezerwaty. — Acta Soc. Bot. Polon. XL, suppl. 1934. ; Steffen H., Vegetationskunde von Ostpreussen. Jena 1931. ; Suchecki, Wykład nauki o siedlisku leśnym. Lwów 1935. ; Sukaczew W., Rastitelnie soobszczestwa (Wwedenie w fitosocjołogiju). Leningrad— Moskwa 1926. ; Sukaczew W., Die Untersuchung der Waldtypen des osteuropäischen Flachlandes. — Handb. d. Biolog. Arbeitsmethod., Abt. 11, T. 6, 1932. ; Sukaczew W., Über einige Grundbegriffe der Phytocoenologie. — Bull. Acad. Sc. U. R. S. S., Cl. Sc. Math.-Nat. 1934. ; Szafer W., Geobotaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, ser. B, 50, 1910. ; Szafer W., Ze studiów nad zasięgami geograficznymi roślin w Polsce. — Rozpr. Wydz. Mat -Przyr. PAU, ser. B, 58, 1919. ; Szafer W., Uwagi tłumacza. W pracy: «Rübel E., Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym». — Sylwan XLIV, 1926. ; Szafer W., Guide for the excursion to the valley of the river Prądnik. — Guide des Excurs. en Pologne V. IPE, 1928. ; Szafer W., Dolina Ojcowa jako teren wycieczki botanicznej. — Czasopismo Przyrodnicze 5 i 6 Łódź 1928. ; Szafer W., Element górski we florze niżu polskiego. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 69, 1930 a. ; Szafer W., O typach leśnych i ich sukcesjach w Puszczy Augustowskiej. — Las Polski, r. 1930, nr 6, 1930 b. ; Szafer W., The beech and the beech-forest in Poland. W wydawn.: «Rübel E., Die Buchenwälder Europas». Bern—Berlin 1932. ; Szafer W., Las i step na zachodnim Podolu. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 71, 1935. ; Szafer W., Zarys ogólnej geografii roślin. Warszawa 1949. ; Szafer W., Kulczyński S. i Pawłowski B., Rośliny polskie. Lwów—Warszawa 1924. ; Szafer W. i Pawłowski B., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. A. Bemerkungen über die angewandte Arbeitsmethodik (zu den Teilen III, IV u. V). — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926. ; Szafer W., Pawłowski B. i Kulczyński S., Die Pflaezenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III. Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926. ; Szafer W., Pawłowski B. i Kulczyński S., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. I Teil. Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1923. ; Szafer W. i Sokołowski M., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil V. Die Pflanzenassoziationen der nördlich von Giewont gelegenen Täler. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926. ; Szymkiewicz D., Sur le climat local de la vallée d’Ojców. (Etudes climatologiques III). — Acta Soc. Bot. Polon. I, 1923. ; Tüxen R., Über einige nordwestdeutsche Waldassoziationen von regionaler Verbreitung.— Jahrb. Geogr. Ges. Hannover f. d. Jahr 1929. 1930. ; Tüxen R., Pflanzensoziologische Beobachtungen im Feldbergmassiv. — Beitr. z. Naturdenk malpflege XIV, 1931 a. ; Tüxen R., Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch. W wydawn.: «Barner W., Unsere Heimat». Hildesheim. 1931 b. ; Tüxen R., Jeswiet J., de Leeuw W. C., Tüxen R., 1933. ; Tüxen R., Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. d. flor.-soz. Arbeitsgem. in Niedersachsen 3, 1937. ; Tüxen R. und Diemont W. H., Weitere Beiträge zum Klimaxproblem des westeuropäischen Festlandes. — Mitt. Naturwiss. Ver. zu Osnabrück 23, 1936. ; Tüxen R. und Diemont W. H., Klimaxgruppe und Klimaxschwarm. — Jahresber. Naturh. Ges. zu Hannover 88/89, 1937. ; Tymrakiewicz W., Lasy i lesiste torfowiska między Stochodem a Stwigą na Polesiu.— Kosmos A, LXV, 1947. ; Tyszkiewicz S., Lasy szpetalskie pod Włocławkiem. — Las Polski, X, 1930. ; Urbański J., Najpiękniejsza buczyna Wielkopolski pod Boguniewem. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, z. 1, 1930. ; Van Langendock H. J., Etude sur la flore et végétation des environs de Gand. — Bull. Soc. Royal Botan. de Belgique 18, 1935. ; Vlieger J., Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays Bas. — Nederl. Kruid. Archief. 47, 1937 i S. I. G. M. A. Com. 57, 1938. ; Walas J., Roślinność Babiej Góry. P. R. O. P., Monogr. nauk., 2, 1933. ; Walas J., Végétation des Babia-Góra Gebietes in den Karpathen. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1932. ; Walas J., Szata roślinna Żywiecczyzny. Ziemia, 1936. ; Wasilew J. J. i inni, Karta rastitelnosti Sojuza Sowietskich Socjalisticzeskich Respublik. Leningrad 1939. ; Wasilew J. J. i inni, Pajasnitelnyj tekst k karte rastitelnosti SSSR. Moskwa—Leningrad 1941. ; Westhoff V., Dijk J. W., Passchier H., Sissingh G., Oversicht der plantengemeenschappen in Nederland. 2 ed. Amsterdam 1946. ; Wiśniowski T., Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. — Kosmos XXV, 1900. ; Wodzicka M., Mapa odczynu gleb gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach. — Prace Roln.-Leśne PAU 2, 1930. ; Wodzicka M., O udziale wapnia w sumie zaabsorbowanych zasad w niektórych kwaśnych glebach województwa krakowskiego. — Prace Roln.-Leśne PAU 18, 1936. ; Woszczyński S., Znikanie jodły na wdziarach Jury Krakowsko-Wieluńskiej. — Las Polski XXIII, 1949. ; Wysockij G. N., Oczerki o poczwach i reżime gruntowych wod. — Biull. Poczwoweda 1—2, 3—4, 5—8. Moskwa, 1927 a. ; Wysockij G. N., Tezisy o poczwe i włage. — Lesowedenie i Lesowodstwo, 1927 b. ; Zaręczny S., Atlas geologiczny Galicji. Zesz. 3 z tekstem. Wyd. Kom. Fizjogr. PAU, 1894. ; Żmuda A., Rzadsze lub nowe rośliny flory krakowskiej. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 53/54, 1920.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 20

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

236

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:115213

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

fre

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-21

Data dodania obiektu:

2020-02-27

Liczba wyświetleń treści obiektu:

38

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/97030

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji