Object

Title: „Naród bez broni” : nniechęć do służby wojskowej w II Rzeczypospolitej z przyczyn religijnych

Creator:

Kasprzycki, Remigiusz (1972- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 73-109 ; Summary in English and Polish

Abstract:

Pre-war Poland was inhabited by dozens tens of thousands of Adventists, Baptists, Bible Students, Pentecostalists, as well as members of many other minor Christian Churches. A large number of those believed in the inerrancy of the literal Scriptures and insisted the Bible was literally true which meant for them an uncompromising objection against military service with the use of arms. Some also objected to their swearing of the military oath.

References:

Bednarczyk Krzysztof, Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 roku, „Słowo Prawdy”, Warszawa 1997.
Bisztyga Kazimierz, Sekty i sekciarze, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1934.
Brzechczyn Krzysztof, Między odrzuceniem a akceptacją. Próba analizy modelowej ewolucji postaw społecznych wobec kościoła baptystycznego w Polsce, „Przegląd Religioznawczy” 2000, 2, s. 137–158.
Brzechczyn Krzysztof, Obraz Rosji Sowieckiej na łamach baptystycznego miesięcznika „Słowo Prawdy”, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. Jarosław Kłaczkow, Adam Marszałek, Toruń 2009.
Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność polska, Warszawa 1938.
Górski Edward, Wolski Zygmunt, Anarchistyczne tendencje badaczy Pisma Świętego, Sandomierz 1932.
Grelewski Stefan, Sekty religijne w Polsce, Radom 1933.
Grelewski Stefan, Wykład. Baptyści i adwentyści. III. Zielonoświątkowcy, „Żywe Słowo” [1934], 22.
Grelewski Stefan, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Zarys stanu prawnego wyznań religijnych w Polsce, Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, Lublin 1937.
Janiszewski Przemysław, Wizerunek niekatolika na łamach „Rycerza Niepokalanej” w latach 1922–1939, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” 4–5, 2008–2010, Warszawa 2012.
Kozyra Waldemar, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Mackiewicz Józef, Bunt rojstów, Kontra, London 2002 (reprint z 1938 r.).
Michulec Robert, Ku wrześniowi 1939. Zbrojne ramię sanacji, Armagedon, Gdynia 2009.
Mierzwa Janusz, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012.
Odziemkowski Janusz, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 1996.
Pełczyński Grzegorz, Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji i Związku Radzieckim, „Sensus Historiae” 4, 2011, 3, s. 75–97.
[Russell Charles Taze], Wykłady z Pisma Świętego. Walka Armagieddonu, Londyn–Melbourne–Warszawa 1923.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

1

Start page:

73

End page:

109

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:74290 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.1.03

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information