Object structure
Title:

Dostojewski w polskiej powojennej refleksji humanistycznej

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Sucharski, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish dostoevskology ; ‘resonance space’ ; the writer’s worldview – thework’s worldview ; christology ; philosophy of history

References:

1. Bezwiński A., Fiodor Dostojewski i jego Nowy Testament, w: Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygot. i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011;
2. Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996;
3. Borowski M. M., Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015;
4. Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011;
5. Brzoza H., Dostojewski – myśl i forma, Łódź 1984;
6. Brzoza H., Dostojewskij. Prostory dwiżuszczegosia soznanija, Poznań 1992;
7. Brzoza H., Dostojewski. Między mitem, tragedią i apokalipsą, Toruń 1995;
8. Chałacińska-Wiertelak H., Idea teatru w powieściach Dostojewskiego, Poznań 1988;
9. Chałacińska-Wiertelak H., Kulturnyj kod w litieraturnom proizwiedienii, Poznań 2003;
10. Dostojewski i inni: literatura, idee, polityka, red. T. Sucharski przy współudziale M. Michalskiej-Suchanek, Katowice 2016;
11. Fiodor Dostojewski – myśl i dzieło. W setną rocznicę śmierci pisarza, red. O. Główko, Łódź 1981;
12. Fiodor Dostojewski w setną rocznicę śmierci, red. M. Bobran, Rzeszów 1985;
13. Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011;
14. Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961, Kraków 1988;
15. Herling-Grudziński G., Inny świat. Zapiski sowieckie, Londyn 1953;
16. Herling-Grudziński G., Inny świat. Zapiski sowieckie, Londyn 1953;
17. Herling-Grudziński G., Dwugłos o sumieniu Raskolnikowa, w: idem, Godzina cieni. Eseje, wybór i oprac. Z. Kudelski, Kraków 1991;
18. Janion M., Przybylski R., Sprawa Stawrogina, posł. T. Komendant, Warszawa 1996;
19. Jazukiewicz-Osełkowska L., Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, Warszawa 1980;
20. Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009;
21. Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009;
22. Kapuścik J., Próba syntezy. Fiodor Dostojewski na warsztacie polskich badaczy w ostatnim trzydziestoleciu, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 4 (325);
23. Kościołek A., Człowiek Ewangelii w „Dzienniku pisarza” Fiodora Dostojewskiego, Toruń 1994;
24. Kościołek A., „Dziennik pisarza” Fiodora Dostojewskiego. Próba monografii, Toruń 2000;
25. Kruszelnicki M., Dostojewski: konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017;
26. Kryshtal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologiczno-moralne, Lublin 2004;
27. Kulczycka-Saloni J., Dostojewski w Polsce, „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 3;
28. Kułakowska D., Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987;
29. Kułakowska D., Dostojewski: dialektyka niewiary, Warszawa 1981;
30. Lazari de A., „Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1988;
31. Lazari de A., Sucharski T., Bibliografia polskich prac o Dostojewskim po 1970 r., w: Dostojewskij. Matieriały i issliedowanija, t. 20, Sankt-Petersburg 2014, s. 582-597;
32. Mackiewicz S., Dostojewski, Warszawa 1957;
33. Michalska-Suchanek M., Piętnaście odsłon Dostojewskiego, Katowice 2018;
34. Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Katowice 2015;
35. Mikiciuk E., „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Refleksje na temat „Idioty” Dostojewskiego, Gdańsk 2003;
36. Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009;
37. Miłosz Cz., Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1, Dostojewski – nasz współczesny, wybór B. Toruńczyk i M. Wójciak, oprac. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavangh, Warszawa 2010;
38. Paprocki H. , Lew i mysz, czyli Tajemnica człowieka: esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997;
39. Poźniak T., Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich, Wrocław 1969;
40. Poźniak T., Dostojewski i Wschód: szkice z pogranicza kultur, Wrocław 1992;
41. Przebinda G., Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003;
42. Przybylski R., Dostojewski i przeklęte problemy. Od „Biednych ludzi” do „Zbrodni i kary”, Warszawa 1964;
43. Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988;
44. Romańczuk S., Pisarz i Bóg: Dostojewski, Gogol, Tołstoj, Białystok 2013;
45. Rudnicki A., Sto lat temu umarł Dostojewski, Warszawa 1984;
46. Sielicki F., Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej, Warszawa 1985;
47. Sucharski T., Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2002;
48. Świderska M., Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens, München 2001;
https://doi.org/10.3726/b12687
49. Uglik J., Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014;
50. Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1978;
51. Walicki A., Osobowość a historia: studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959.
52. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 1964.
53. Wedemann M., Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897, Poznań 2010;
54. Wodziński C., Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą, Gdańsk 2005.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

56

End page:

83

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: