Obiekt

Tytuł: Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim = Evaluation of farms from areas with high natural values in relation to other farms in the Opolskie Voivodeship

Twórca:

Zieliński, Marek. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy porównawczej gospodarstw z gmin o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw z gmin pozostałych w województwie opolskim. Za gminy o dużych walorach przyrodniczych uznano te, w których ustalony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB (IUNG–PIB) wskaźnik cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT) był równy bądź większy od średniej krajowej (co najmniej 35,6% na 100% możliwych do osiągnięcia). W analizie porównawczej wzięto pod uwagę potencjał produkcyjny gospodarstw, organizację produkcji, produktywności czynników produkcji, dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 FWU (Family Work Unit), udział dopłat operacyjnych w dochodzie oraz stopę inwestycji netto. Analizę wykonano, korzystając z danych z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla polskiego Farm Accountancy Data Network (Polski FADN) w 2015 r. i z danych IUNG–PIB.

Bibliografia:

1. Harasim A., 2006, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy. ; 2. Jadczyszyn J., Kopiński J., Kuś J., Łopatka A., Madej A., Matyka M., Musiał W., Siebielec G., 2013, Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa. ; 3. Jadczyszyn J., Brzezińska K., Feledyn-Szewczyk B., Horabik D., Józwiak W., Kagan A., Krogulec J., Kujawa K., Piórkowski H., Sobierajewska J., Stalenga J., Zieliński M., 2018, Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej, Prezentacja dla MRiRW, Warszawa. ; 4. Józwiak W., Kagan A., Zieliński M., 2017, Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland, Raport IERiGŻ-PIB dla Komisji Europejskiej. ; 5. Łopatka A., Koza P., Siebielec G., 2017, Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych, ekspertyza dla MRiRW, Warszawa. ; 6. KE, 2017, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2017)713 final. ; 7. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2012, GUS, Warszawa. ; 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. ; 9. The future of food&farming. Protecting the environment&tackling climate change. Fact Sheet. CAP and the environment, 2017, Komisja Europejska, Bruksela. ; 10. Wäckers F., 2017, Increasing biodiversity and profitability, Prezentacja z konferencji The 2017 EU Agricultural Outlook, Komisja Europejska, Bruksela, 18-19 grudnia 2017 r. ; 11. Zieliński M., Sobierajewska J., Kagan A., 2017, Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II), ekspertyza IERiGŻ-PIB dla MRiRW, Warszawa. ; 12. Żekało M., Abramczuk Ł., Czułowska M., Jabłoński K., 2016, Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015, IERiGŻ, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

52

Strona pocz.:

167

Strona końc.:

176

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:76845 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.12

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji