RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim = Evaluation of farms from areas with high natural values in relation to other farms in the Opolskie Voivodeship

Creator:

Zieliński, Marek : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of this paper was a comparative assessment of a production potential, organization, economic status and investment ability of two groups of farms from the Opolskie Voivodeship by implementing the Polish Farm Accountancy Data Network (Polish FADN) in 2015. The first group consisted of farms located in municipalities with high level of natural values and the second group comprised farms from other municipalities. Areas with high level of natural values were considered those, in which index of natural and tourist quality established by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation Institute was equal to or greater than the national average (at least 35.6% per 100% possible to achieve). The analysis employed data from farms conducting accountancy for the Polish FADN in 2015 and from the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute.

References:

1. Harasim A., 2006, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
2. Jadczyszyn J., Kopiński J., Kuś J., Łopatka A., Madej A., Matyka M., Musiał W., Siebielec G., 2013, Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
3. Jadczyszyn J., Brzezińska K., Feledyn-Szewczyk B., Horabik D., Józwiak W., Kagan A., Krogulec J., Kujawa K., Piórkowski H., Sobierajewska J., Stalenga J., Zieliński M., 2018, Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej, Prezentacja dla MRiRW, Warszawa.
4. Józwiak W., Kagan A., Zieliński M., 2017, Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland, Raport IERiGŻ-PIB dla Komisji Europejskiej.
5. Łopatka A., Koza P., Siebielec G., 2017, Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych, ekspertyza dla MRiRW, Warszawa.
6. KE, 2017, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2017)713 final.
7. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2012, GUS, Warszawa.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
9. The future of food&farming. Protecting the environment&tackling climate change. Fact Sheet. CAP and the environment, 2017, Komisja Europejska, Bruksela.
10. Wäckers F., 2017, Increasing biodiversity and profitability, Prezentacja z konferencji The 2017 EU Agricultural Outlook, Komisja Europejska, Bruksela, 18-19 grudnia 2017 r.
11. Zieliński M., Sobierajewska J., Kagan A., 2017, Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II), ekspertyza IERiGŻ-PIB dla MRiRW, Warszawa.
12. Żekało M., Abramczuk Ł., Czułowska M., Jabłoński K., 2016, Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015, IERiGŻ, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

167

End page:

176

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76845 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information