Object

Title: "Via purgativa" : o religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich

Creator:

Goliński, Janusz K.

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Augustyn Św., Wyznania. Przeł., wstęp i kalendarium Z. Kubiak. Wyd. 4. Warszawa 1992. ; 2. Bernard z Clairvaux Św., Apologia skierowana do Wilhelma, opata St. Thierry. Tł. W. Tatarkiewicz. W zb.: Myśliciele , kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500: wybór tekstów. Wybrał i oprac. Jan Białostocki ; [tł.różni]. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1988. ; 3. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250 — 1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989. ; 4. J. Czubek, Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1894, t. 8, s. 241-304. ; 5. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 6. J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. T. 1. Przeł. J. M. Kłoczowski. Warszawa 1986. ; 7. Desiderius Erasmus Rotterodamus, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Z oryginału łacińskiego przeł., wstęp, przypisy J. Domański. Przedm. L. Kołakowski. Warszawa 1965. ; 8. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata. Tł. E. Wolicka. Poznań 1991. ; 9. J. K. Goliński, „De se ipso ad posteritatem”. Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. s. 3-24. ; 10. J. S. Gruchała , Wstęp w: W. Potocki, Wiersze wybrane. Oprac. S. Grzeszczuk. Wyd. 3, zm. BN I 19. Wrocław 1992. ; 11. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 1992. ; 12. M. Hanusiewicz, O „człowieku cielesnym" w poezji religijnej Wacława Potockiego. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 179-200. ; 13. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów sarmackich. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37. ; 14. J. Huizinga, Erazm. Przeł. M. Kurecka. Wstęp M. Cytowska. Konsultacja naukowa L. Kołakowski. Warszawa 1964. ; 15. Kancjonał pieśni nabożnych według obrzędów Kościoła św. katolickiego [...] sporządzony i wydany, 1734. ; 16. J. Kotarska, „Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 313-333. ; 17. J. Kracik, Religijność baroku. Przejaw reformy katolickiej czy kontrreformacji? „Znak” 1995, nr 7, s, s. 10-16. ; 18. L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław 1962. ; 19. J. Maleszyńska , Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje. W zb.: Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985. ; 20. J. Malicki, Wacława Potockiego „Rozbój duchowny". „Archiwum Literackie” 1980, t. 23, s. 223-256. ; 21. A. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie". Red. B. Otwinowska, J. Pelc, B. Falęcka. Wrocław 1992, s. 121-137. ; 22. Z. Ogonowski, Socynianizm polski. Warszawa 1960. ; 23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie polskim J. Wujka. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament S. Styś, Nowy Testament W. Lohn. Wyd. 3, popr. Kraków 1962. ; 24. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 3. Warszawa 1987. ; 25. W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. zupełne A. Brucknera. Т. 1. Lwów 1907. ; 26. E. Sarnowska-Temeriusz, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku. W: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990. ; 27. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988. ; 28. S. Szczęsny, „Ogród" Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata. „Ogród” 1992, nr 1, s. 155-211. ; 29. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991. ; 30. J. Tazbir, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987. ; 31. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. [...] wydał i oprac. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911. ; 32. P. Wilczek, Erazm Otwinowski, pisarz ariański. Katowice 1994. ; 33. P. Wilczek, Spory o „Biblię" w literaturze renesansu i reformacji. Wybrane problemy. Kielce 1995. ; 34. P. Wilczek, U podstaw religijności ariańskiej. (Słownik teologii Braci Polskich w XVI wieku). „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 120-133.

Issue:

2

Start page:

17

End page:

28

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68130 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

23

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85397

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information