Object

Title: The Polish Intelligentsia in the Face of the 'Jewish Question' (1905-1914)

Creator:

Krzywiec, Grzegorz (1974- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 100 (2009)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka. Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 133-169

References:

Ajnenkiel Eugeniusz, ‘Życie polityczne Warszawy w roku 1912’, Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce, i (1938). ; Basara-Lipiec Elżbieta, Niepodległa myśl. Rzecz o Andrzeju Niemojewskim (Rzeszów, 1988). ; Belmont Leo and Huzarski Jerzy, Zwycięstwo Romana Dmowskiego (Warszawa, 1913). ; Belmont Leo, A gdy zawieszono “Wolne Słowo” (Warszawa, 1912). ; Bębenek Marian, Teoria narodu i kwestia narodowa u Kazimierza Kelles-Krauza (na tle refleksji marksistowskiej, 1848–1905) (Kraków, 1987). ; Blejwas Stanislaus A., ‘Polish Positivism and the Jews’, Jewish Social Studies, xli, 1 (winter 1981), 21–36. ; Blobaum Robert E., ‘The Revolution of 1905–1907 and the Crisis of Polish Catholicism’, Slavic Review, xlvii, 4 (December 1988), 667–86. ; Blobaum Robert E., Rewolucja: Russian Revolution, 1904–1907 (Ithaca and London, 1995). ; Blobaum Robert, ‘Criminalizing the “Other”; Crime, Ethnicity, and Antisemitism in Early Twentieth-Century Poland’, in Robert Blobaum (ed.), Antisemitism and its Opponents in Modern Poland (Ithaca, 2005), 81-103. ; Blobaum Robert, ‘The Politics of Antisemitism in Fin-de-Siecle Warsaw’, Journal of Modern History, cxxiii, 2 (2001), 275-306. ; Borkowska Grażyna, ‘Żydzi Orzeszkowej’, in Grażyna Borkowska and Magdalena Rudkowska (eds.), Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków (Warszawa, 2004), 139–50. ; Borowy Wacław, ‘Grabowski Ignacy’, in Polski Słownik Biograficzny, viii (Wrocław, Warszawa and Kraków, 1959–60), 493. ; Bułhak Władysław, Dmowski-Rosja a kwestia polska. U źrodeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886–1908 (Warszawa, 2000). ; Cała Alina, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy (Warszawa, 1989). ; Chmielewska Lucyna, Wincenty Rzymowski (1883–1950). Publicysta i polityk (Toruń, 2006). ; Ciesielski Stanisław, ‘Przedmowa’, in Kazimierz Kelles-Krauz, Naród i historia. Wybór pism, ed. Stanisław Ciesielski (Warszawa, 1989), 5–34. ; Connelly John, ‘Catholic Racism and Its Opponents’, Journal of Modern History, lxxix, 4 (December 2007), 813–47. ; Corrsin Stephen D., ‘Polish-Jewish Relations before the First World Warsaw’, Gal-Ed: On the History of the Jews in Poland, 11 (1989), 31–53. ; Corrsin Stephen D., ‘The Jews and Left and the State Duma’s Elections in Warsaw in 1912: Selected Sources’, Polin, 9 (1996), 45-54. ; Corrsin Stephen D., Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the Third City of the Russian Empire 1880–1914 (Boulder, 1989). ; Corrsin Stephen D., Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the Third City of Russian Empire, 1880–1919 (Boulder, 1990). ; Dajnowicz Małgorzata, Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku (Białystok, 2005). ; Datner Helena, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku (Warszawa, 2007). ; Detka Janusz, ‘Narodowy aspekt kwestii żydowskiej u Elizy Orzeszkowej’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 40 (1961). ; Dmowski Roman, ‘Duch narodowy i czynniki rozkładowe I’, Sprawa Polska, 10 (1917). ; Dmowski Roman, ‘Duch narodowy i czynniki rozkładowe II’, Sprawa Polska, 49 (1917). ; Dmowski Roman, ‘Duch narodowy i czynniki rozkładowe III’, Sprawa Polska, 50 (1917). ; [Dmowski Roman], R. J., ‘Podstawy bytu narodow europejskich I’, Sprawa Polska, 34 (1917). ; Dmowski Roman, ‘Polityka polska, kadeci i sprawa żydowska. (Odpowiedź p. Pietrunkiewiczowi)’, Gazeta Warszawska, 326 (1910). ; Dmowski Roman, ‘Wykształcenie praktyczne w szkole średniej’, Przegląd Narodowy, 1 (January 1910), 14. ; Dmowski Roman, ‘Zagadnienie sprawy żydowskiej’, Przegląd Narodowy, 12 (December 1910). ; Dmowski Roman, Polityka polska i odbudowanie państwa, ed. Tomasz Wituch, 2 vols. (Warszawa, 1988), i. ; Dmowski Roman, Separatyzm żydowski i jego źródła (Warszawa 1909). ; Friedrich Agnieszka, ‘Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej’, in Stanisław Fita and Krzysztof Stępnik (eds.), Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Obrazy kultury polskiej (Lublin, 2003), 335–46. ; Friedrich Agnieszka, ‘Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905’, in Stephen Hoffman and Ezra Mendelsohn (eds.), The Revolution of 1905 and Russia’s Jews (Philadelphia, 2008), 143–51. ; Friedrich Agnieszka, ‘Słów kilka o Żydach i ich nieśmiertelnej kwestii. Problematyka żydowska w korespondencji i publicystyce Elizy Orzeszkowej na tle nurtów epoki’, MA thesis, typescript (Gdańsk, 1993). ; Gajewski Stanisław, ‘Endecja w Królestwie Polskim wobec katolickich organizacji społecznych’, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, xx, 1 (1978), 41–8. ; Gajewski Stanisław, ‘Związek Katolicki w Królestwie Polskim’, Roczniki Humanistyczne KUL, xxvi, 2 (1978), 159–80. ; Garlicki Andrzej, ‘Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej”, Przegląd Historyczny, cvii, 3 (1966), 415–43. ; Glass Grzegorz, Wizerunek człowieka w r. 1906 w Polsce poczciwego. Pamiętnik śp. Wiesława Wrony, przemysłowca kupca, obywatela i wyborcy (Kraków, 1908). ; Golczewski Frank, Polnisch-Jüdische Beziehungen 1881–1922. Eine Studie zur Geschichte des Antisemitismus in Osteuropa (Wiesbaden, 1981). ; Grabowski Ignacy Oksza, Niewdzięczni goście. W sprawie żydowskiej (Warszawa, 1912). ; Guesnet François, ‘“Litwacy” i “Ostjuden” (Żydzi ze Wschodu). Migracja i stereotypy’, in Elżbieta Traba and Robert Traba (eds.), Tematy żydowskie. Historia, literatura, edukacja (Olsztyn, 1999), 81-99. ; Haupt Georges and Korzec Paweł, ‘Les Socialistes et la camapagne antisemite en Pologne en 1910: un episode inedit’, Revue du Nord. Revue historique trimestrielle, lviii, 225 (avril-juin 1975), 185–95. ; Hirszhorn Samuel, Historia Żydów w Polsce 1788–1914 (Warszawa, 1935). ; Horwitz Maksymilian, W kwestii żydowskiej (Kraków, 1907). ; Hutnikiewicz Artur, ‘Pieńkowski Stanisław’, in Polski Słownik Biograficzny, xxvi (1981), 125–7. ; Ihnatowicz Ireneusz, Burżuazja warszawska (Warszawa, 1972). ; Iwańska Marzena, Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej (Łódź, 2006). ; Jagiełło Michał, Próby rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i “Tygodniku Powszechnym” 1945–1953, i (Warszawa, 2001). ; Jagodzińska Agnieszka, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku (Wrocław, 2008). ; Janowski Maciej, Polska myśl liberalna do 1918 r. (Warszawa, 1998). ; Jaszczuk Andrzej, Spor pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski, 1870–1903 (Warszawa, 1986). ; Jedlicki Jerzy, ‘“Nieśmiertelne widmo”. Polityka i retoryka warszawskich antysemitów’, in Włodzimierz Bolecki and Ryszard Nycz (eds.), Poetyka, polityka, retoryka (Warszawa, 2006), 31–49. ; Jedlicki Jerzy, ‘Przedmowa’, in Jedlicki Jerzy (ed.), Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, i: Maciej Janowski, Narodziny inteligencji 1750–1831 (Warszawa, 2008). ; Jedlicki Jerzy, ‘Resisting the Wave: Intellectuals against Antisemitism in the Last Years of the “Polish Kingdom’”, in Robert Blobaum (ed.), Antisemitism and its Opponents in Modern Poland (Ithaca, 2005), 60–80. ; Jedlicki Jerzy, ‘The End of the Dialogue: Warsaw 1907–1912’, in Sławomir Kapralski (ed.), The Jews in Poland, ii (Kraków, 1999), 111-23. ; Jeleński Jan, Żydzi, Niemcy i my (Warszawa, 1876). ; Jeske-Choiński Teodor, Żydzi w literaturze polskiej (Warszawa, 1914). ; [Jodko-Narkiewicz Witold] A. Wolski, Objaśnienie programu Polskiej Partii Socjalistycznej (Kraków, 1913). ; Kancewicz Jan, ‘Wstęp’, in Henryk Wałecki, Wybór pism, 1905–1918, 2 vols. (Warszawa, 1967), i, 5–64. ; Kasprzakowa Janina, Ideologia i polityka PPS-Lewicy, 1907–1914 (Warszawa, 1965). ; Kidzińska Agnieszka, Stronnictwo Polityki Realnej (Lublin, 2007). ; Kmiecik Zenon, ‘“Myśl Niepodległa” Andrzeja Niemojewskiego w latach 1906–1914’, Człowiek i Światopogląd, 12 (December 1976). ; Kornat Marek, ‘Spory o Kucharzewskiego (I)’, Arcana, ii (1999), 123–33. ; Korzec Paweł, Juifs en Pologne. La question juive pendant l’entre-deux-guerres (Paris, 1980). ; Krzywiec Grzegorz, ‘“Idea w poniewierce”. Pierwszy artykuł polityczny Romana Dmowskiego’, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 53 (2008), 147–66. ; Kulak Teresa and Kawalec Krzysztof, ‘Endecja wobec kwestii żydowskiej (lata 1893–1939)’, in Ewa Grześkowiak-Łuczyk (ed.), Polska – Polacy – mniejszości narodowe (Wrocław, 1992), 121-38. ; [Kwiatek Józef] J. Wileński, Kwestia żydowska (Kraków, 1904). ; Landau-Czajka Anna, ‘Trudny wybór. Asymilowani Żydzi o problemie tożsamości narodowej w II Rzeczypospolitej’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 2 (2005), 49-72. ; Lange Józef, Postęp i nacjonalizm (Warszawa, 1913). ; Lange Józef, Sprawa żydowska jako zagadnienie ekonomiczne (Warszawa, 1914). ; Lebzelter Gisela C., ‘Anti-Semitism – a Focal Point for the British Radical Right’, in Paul Kennedy and Anthony Nicholls (eds.), Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany before 1914 (Oxford, 1981). ; Lechicki Czesław, ‘Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego Głosu Narodu’, Studia Historyczne, xii, 4 (1969), 507–32. ; Lewalski Krzysztof, ‘Kościół katolicki wobec społeczno-politycznej rzeczywistości lat 1905–1907’, in Marek Przeniosło and Stanisław Wiech (eds.), Rewolucja 1905–1907 w Krolestwie Polskim i Rosji (Kielce, 2005), 83-108. ; Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855–1915 (Wrocław, 2002). ; Libionka Dariusz, ‘Kwestia żydowska w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku’, doctoral dissertation at the Institute of History, Polish Academy of Sciences, MS rights (Warszawa, 1998). ; Limanowski Bolesław, ‘Naród, państwo, międzynarodowość’, Krytyka, i (1908), 336. ; Lindemann Albert S., The Jew Accused: Three Anti-Semitic Affairs (Dreyfus, Beilis, Frank), 1894–1915 (Cambridge, 1991). ; Loly Laurant, ‘Les debuts de l’Action Française (1899–1914) ou l’elaboration d’un nationalisme antisemite’, Revue Historique, cccviii, 3 (2006), 695-718. ; Lubińska Teresa, Do sumienia waszego mówię (Warszawa, 1913). ; Lutosławski Wincenty, ‘Ludzie rasowi’, Gazeta Warszawska, 36 (1910). ; Łukawski Zygmunt, ‘Koło Polskie w Dumie Państwowej wobec kwestii chełmskiej’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 17 (1966), 159–82. ; Łukawski Zygmunt, Koło Polskie w Rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906–1909 (Wrocław, 1967). ; Margules B[ernard], W sprawie żydowskiej (Warszawa, 1912). ; Micewski Andrzej, Roman Dmowski (Warszawa, 1971). ; Michlic Joanna B., Poland’s Threatening Other: The Image of the Jews from 1880s to the Present (London, 2006). ; Mistewicz Teodor, ‘Kwestia polska na tle kryzysu politycznego Rosji w publicystyce Romana Dmowskiego z lat 1903–1909. Przyczynek do studiów nad ideologią i polityką obozu narodowego’, Dzieje Najnowsze, xv, 4 (1983), 3-30. ; Mistewicz Teodor, ‘Narodowa Demokracja i Związek Katolicki w latach 1905–1908’, Kwartalnik Historyczny, xcvi, 1–2 (1989), 131–54. ; Mistewicz Teodor, ‘Stosunek Romana Dmowskiego do religii i Kościoła’, Studia Historyczne, xxxii, 1 (1989), 57-72. ; Moszczeńska Iza, Postęp na rozdrożu (Warszawa, 1911). ; Najdus Walentyna, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska. 1890–1919 (Warszawa, 1983). ; Niemojewski Andrzej, ‘Demokratyzm’, Myśl Niepodległa, 146 (September 1910), 1249–61. ; Niemojewski Andrzej, ‘Pan E. Truskier’, Myśl Niepodległa, 145 (September 1910). ; Oppenheim Israel, ‘The Radicalisation of the Endecja Anti-Jewish Line during and after the 1905 Revolution’, Shevut, ix, 25 (2000), 32–66. ; Orzeszkowa Eliza, ‘O nacjonalizmie żydowskim’, in Orzeszkowa Eliza, Pisma, col. edn (Warszawa, 1913), ix. ; Pawelski Jerzy, ‘Dwa światy Krytyki i dwa inne światy’, Przegląd Powszechny, 109 (1911). ; [Perl Feliks] Grzyb, ‘W kwestii żydowskiej’, Trybuna, 15 (1907). ; [Perl Feliks] Res, [review] ‘Iza Moszczeńska, “Postęp na rozdrożu”’, Przedświt, 6 (1911), 348–9. ; [Perl Feliks] Res, ‘W sprawie autonomii narodowej Żydów’, Przedświt, 11 (1908), 443–4. ; Petrozolin-Skowrońska Barbara, ‘“Gazeta Handlowa” i “Nowa Gazeta” (1864–1918)’, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, vii, 1 (1968), 47–72. ; Petrozolin-Skowrońska Barbara, ‘Z dziejów liberalizmu polskiego. Partie liberalno-demokratyczne inteligencji w Królestwie Polskim, 1905–1907’, Dzieje Najnowsze, iii, 3 (1971), 3-38. ; Philips Ursula, ‘The Jewish Question in the Novel and Short Stories of Eliza Orzeszkowa’, East European Jewish Affairs, xxv, 2 (1995), 69–90. ; Piasecki Henryk, ‘Feliks Perl – historyk i działacz PPS’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 4 (1974), 65–9. ; Piasecki Henryk, ‘Przeciwieństwa ideologiczne i polityczne między Poalej Syjonem a Bundem w latach 1901–1917’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 3–4 (July-December 1986), 39–51. ; Piasecki Henryk, Sekcja Żydowska i Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna, 1892–1920 (Warszawa, 1982). ; Piasecki Henryk, Żydowska Organizacja PPS 1893–1907 (Wrocław, 1978). ; Piber Andrzej and Stankiewicz Witold, ‘Niemojewski Andrzej’, in Polski Słownik Biograficzny, xxiii (1978), 3–10. ; Pieńkowski Stanisław, ‘Rozłam sztuki’, Gazeta Warszawska, 32 (1910). ; Pieńkowski Stanisław, Dwa żywioły. Głos w sprawie żydowskiej (Warszawa, 1913). ; Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski, 2 vols. (Londyn, 1963), i. ; Pobóg-Malinowski Władysław, Narodowa Demokracja 1887–1918. Fakty i Dokumenty, 2nd edn (Londyn, 1998). ; Polonsky Antony, ‘“Why Did They Hate Tuwim and Boy So Much”? Jews and “Artificial Jews” in the Literary Polemics of the Second Polish Republic’, in Robert Blobaum (ed.), Antisemitism and its Opponents in Modern Poland (Ithaca, 2005), 189–209. ; Porter Brian A., ‘Antisemitism and the Search for a Catholic Identity, in Robert Blobaum (ed.), Antisemitism and its Opponents in Modern Poland (Ithaca, 2005), 103–23. ; Porter Brian A., When Nationalism Began to Hate: Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland (New York, 2000). ; Porter Brian, ‘Democracy and Discipline in Late Nineteenth Century Poland’, The Journal of Modern History, cxxi, 2 (June 1999), 346–93. ; Porter Brian, ‘Who is a Pole and Where is Poland and Nation in the Rhetoric of Polish National Democracy before 1905’, Slavic Review, li, 4 (winter 1992), 639–53. ; Prus Bolesław, ‘Nasze położenie’, Tygodnik Ilustrowany, IV, 45, 6 Nov. 1909, in Prus Bolesław, Kroniki, ed. Zygmunt Szweykowski, 21 vols. (Warszawa, 1953–70), xx. ; Pulzer Peter, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany & Austria, rev. edn (Cambridge Mass., 1988). ; Roggers Hans, Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia (Berkeley and Los Angeles, 1986). ; Rudnicki Szymon, ‘Towarzystwo Rozwoju Handlu, Przemysłu i Rzemiosł’, in Rudnicki Szymon, Równi, ale niezupełnie (Warszawa, 2008), 78–103. ; [Rzymowski Wincenty] W. Rz., ‘Pawie pióra’, Prawda, 45 (1912). ; Sadowski Lesław, Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa, 1988). ; Schiper Ignacy, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich (Kraków, 1990). ; Sempołowska Stefania, ‘Z powodu nastroju chwili’, Nowa Gazeta, in Sempołowska Stefania, Pisma, iv: Publicystyka społeczna, ed. Żanna Kormanowa (Warszawa, 1960), 49–53. ; Siekierski Stanisław, ‘Zróżnicowanie postaw wobec wydarzeń rewolucyjnych 1905 r. we wspomnieniach i pamiętnikach’, in Krzysztof Stępnik and Monika Gabryś (eds.), Rewolucja lat 1905–1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia (Lublin, 2006), 307-16. ; Sienkiewicz Henryk, ‘Przed wyborami do Dumy’, in Sienkiewicz Henryk, Pisma zapomniane i niewydane (Lwów, 1922), 542–8. ; Sienkiewicz Henryk, Listy, 3, 1 (Warszawa, 2007). ; Singer Bernard, Moje Nalewki (Warszawa, 1993). ; Skrzycki R. [Roman Dmowski], ‘Idea w poniewierce’, Głos, 8 (1891). ; Snyder Timothy, ‘A Polish Socialist For Jewish Nationality: Kazimierz Kelles-Krauz (1872–1905)’, Polin, 12 (1999): Israel Bartal and Antony Polonsky (eds.), Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians 1772–1918, 257–70. ; Snyder Timothy, ‘Kazimierz Kelles-Krauz (1872–1905): A pioneering scholar of modern nationalism’, Nations and Nationalism, iii, 2 (July 1997), 231–50. ; Snyder Timothy, Nationalism, Marxism and Modern Central Europe (Cambridge, 1997). ; Sobczak Mieczysław, ‘“Kwestia żydowska” w interpretacji Romana Dmowskiego w kontekście rozważań o „interesie narodowym” i asymilacji Żydów na ziemiach polskich u schyłku XIX w.’, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1008, Nauki Humanistyczne, 8 (2003), 96–122. ; Sobczak Mieczysław, Kwestia żydowska w kampanii wyborczej Romana Dmowskiego do IV Dumy Państwowej w roku 1912, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 622, Nauki filozoficzno-historyczne (1992), 106–11. ; Sobczak Mieczysław, Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich przed I wojną światową (Wrocław, 2007). ; Stegner Tadeusz, ‘Grupa “Kuźnicy” i jej działalność’, Dzieje Najnowsze, xii, 1 (1980), 47–62. ; Stegner Tadeusz, ‘Liberałowie Królestwa Polskiego wobec kwestii żydowskiej na początku XIX w.’, Przegląd Historyczny, cxxx, 1 (1989), 69–88. ; Stegner Tadeusz, ‘Postępowa Demokracja’, in Ryszarda Czepulis-Rastenis (ed.), Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, 6 vols. (Warszawa, 1981–91), iv, 278–92. ; Stegner Tadeusz, ‘Przyczynek do ewolucji ideowo-politycznej Aleksandra Świętochowskiego’, Dzieje Najnowsze, xvii, 3–4 (1985), 27–39. ; Stegner Tadeusz, Liberałowie Królestwa Polskiego 1904–1915 (Warszawa, 1990). ; Stempowski Stanisław, Pamiętniki. 1870–1914 (Wrocław, 1953). ; Sternhell Zeev, ‘National Socialism and Anti-Semitism: The Case of Maurice Barres’, Journal of Contemporary History, viii, 4 (1973), 47-66. ; Sternhell Zeev, ‘The Roots of Popular Antisemitism in the Third Republic’, in Frances Malino, Bernard Wasserstein (eds.), The Jews in Modern France (Hanover and London, 1985), 103-34. ; Stępnik Krzysztof, ‘Metafory rewolucji w literaturze polskiej z lat 1905–1914’, Pamiętnik Literacki, lxxxiii, 2 (1992), 59–82. ; Stępnik Krzysztof, ‘Powieść antysemicka w ostatnich latach Kongresówki’, Krytyka, xxxix (1992), 79-92. ; Strauss Herbert A., ‘Poland – Culture of Anti-Semitism’, in Strauss Herbert A. (ed.), Hostages of Modernization: Studies on Modern Antisemitism, 1870–1933/1939. Austria-Hungary-Poland-Russia (Berlin and New York, 1993), 963-71. ; Śliwa Michał, Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku (Kraków, 1997). ; Śliwa Michał, ‘The Jewish Problem in Polish Socialist Thought’, Polin, 9 (1996), 14–31. ; Świerczewska Dobrosława, ‘Sienkiewicz a Żydzi. Rekonesans’, Pamiętnik Literacki, xcix, 2 (2008), 121–57. ; [Świętochowski Aleksander] Poseł Prawdy, ‘Żargon’, Prawda, 20 (1907), 231–2. ; Świętochowski Aleksander, ‘Komentarz zbyteczny’, Kultura Polska, 1 (1912), 5–6. ; Świętochowski Aleksander, Wspomnienia, ed. Samuel Sandler (Wrocław, 1967). ; Terej Jerzy J., Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji (Warszawa, 1971). ; Toeplitz Krzysztof T., ‘“Wir müssen Warschau unbedingt russisch machen”. Die Mythologisierung der russisch-jüdischen Zuwanderung ins Königreich Polen zu Beginn unseres Jahrhunderts am Beispiel eines polnischen Trivialromans’, in Eva Behring et al. (eds.), Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Sudosteuropas (Stuttgart, 1999), 99–116. ; Toeplitz Krzysztof T., Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca (Warszawa, 2004). ; Tokarzowna Krystyna, Fita Stanisław, and Szweykowski Zygmunt (eds.), Bolesław Prus, 1847–1912. Kalendarz życia i tworczości (Warszawa, 1969). ; Toruńczyk Barbara, ‘Myśl polityczna i ideologia Narodowej Demokracji’, in Toruńczyk Barbara (ed.), Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej “Przeglądu Wszechpolskiego” (Londyn, 1983), 26-34. ; Trees Pascal, Wahlen im Weichselland. Die Nationaldemokraten in Russisch-Polen und die Dumawahlen 1905–1912 (Stuttgart, 2007), 361–83. ; Trześniowski Dariusz, ‘Biografia ideowa polskiego inteligenta: od filo- do antysemityzmu. Andrzej Niemojewski’, in Grażyna Borkowska and Magdalena Rudkowska (eds.), Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków (Warszawa, 2004), 319–29. ; Ulijasz Adrian, ‘Poglądy Feliksa Perla na kwestię żydowską’, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, lvii (2002), Sectio F, 51–77. ; Ulijasz Adrian, Myśl polityczna Feliksa Perla (Lublin, 2005). ; [Unszlicht Juljan] W. Sendecki, O pogromy Socyal-Litwactwa w niedawnej rewolucji (Kraków, 1912). ; [Unszlicht Juljan] W. Sendecki, Socjal-litwactwo w Polsce. Z teorii i praktyki ‘Socjaldemokracji Krolestwa Polskiego i Litwy’ (Kraków, 1911). ; Volkov Shulamit, ‘Antisemitism as Cultural Code: Reflections on the History and Historiography of Antisemitism in Imperial Germany’, Leo Baeck Institute Yearbook, xxiii (1978), 25–46. ; Volkov Shulamit, Germans, Jews and Antisemites: Trials in Emancipation (Cambridge, 2006). ; Walicki Andrzej, ‘Dziedzictwo Narodowej Demokracji (II)’, Gazeta Wyborcza, 18–19 Nov. 2006, 25–7. ; Walicki Jacek, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930 (Łódź, 2005). ; Wapiński Roman, Narodowa Demokracja 1893–1939 (Wrocław, 1980). ; [Wasilewski Leon], S. Os...arz, ‘Żydowskie partye narodowosocyalistyczne i ich dążności’, Przedświt, 4 (April 1910), 212–23. ; Wasilewski Leon, ‘Słowniczek gwary partyjnej w Królestwie Polskim’, in Materiały i Prace Komisyi Umiejętności w Krakowie, v (1912), 363-91. ; Weeks Theodore R., ‘Nationality and Municipality: Reforming City Government in the Kingdom of Poland’, Russian History/Histoire russe, xxi, 1 (spring 1994), 23–47. ; Weeks Theodore R., ‘Poles, Jews and Russians: The Death of the Ideal of Assimilation in the Kingdom of Poland’, Polin, 12 (1999), 242–56. ; Weeks Theodore R., ‘Polish “Progressive Antisemitism” 1905–1914’, East European Jewish Affairs, xxv, 2 (1995), 49–68. ; Weeks Theodore R., ‘Polish-Jewish Relations 1903–1914: The View from the Chancellery’, Canadian Slavonic Papers, xc, 3–4 (September-December 1998), 233–49. ; Weeks Theodore R., From Assimilation to Antisemitism: The Jewish Question’ in Poland, 1850–1914 (Illinois, 2006). ; Weeks Theodore R., Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1963–1914 (De Kalb/Illinois, 1996). ; Weeks Theodore, ‘Fanning the Flames: The Jews in the Warsaw Press, 1905–1912’, East European Jewish Affairs, xxviii, 2 (1998–9), 63–81. ; Wierzchowski Mirosław, ‘Sprawa Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej’, Przegląd Historyczny, cvii, 1 (1966), 97-125. ; Zieliński Konrad, ‘“Swój do swego”. O stosunkach polsko-żydowskich w przeddzień Wielkiej Wojny’, Kwartalnik Historii Żydów, 3 (2004), 325-46. ; Zieliński Konrad, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (Lublin, 2005). ; Zimmerman Joshua D., Poles, Jews, and the Politics of Nationality : The Bund and the Polish Socialist Party in Late Tsarist Russia, 1892–1914 (Madison, 2004). ; Żarnowska Anna, ‘Spojrzenie na rewolucję 1905 r. w polskiej historiografii – garść refleksji’, Kwartalnik Historyczny, cxiii, 4 (2006), 59–94. ; Żarnowska Anna, Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904–1906 (Warszawa, 1963). ; Żarnowska Anna, Kołodziejczyk Arkadiusz, Stawarz Andrzej, and Tusiński Piotr (eds.), Dziedzictwo rewolucji 1905–1907 (Warszawa and Radom, 2007). ; Żbikowski Andrzej, ‘Rozwój ideologii antysemickiej w Galicji w II połowie XIX wieku. Teofila Merunowicza atak na żydowskie kahały’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 3–4 (167–8), (July-December 1993), 53–62. ; Żbikowski Andrzej, ‘Rozwój ideologii antysemickiej w Galicji w II połowie XIX wieku’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 1–3 (169–71), (January-September 1994), 21–39.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

100

Start page:

133

End page:

169

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:14743 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/100 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/100 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information