Object

Title: The Religious Culture of Polish Armenians (Church-Public Structures and Relations)

Creator:

Stopka, Krzysztof

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( -2010). Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 163-205

References:

Abraham Władysław, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, i (Lwów, 1904). ; Abraham Władysław, ‘Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich’, Collectanea Theologica, xviii (1937), 413-26. ; Akinian Nerses, ‘Barsam Trabzonc‘i arkepiskopos Leopolsoy’, Handes Amsorya, xliv (1930), col. 590-4. ; Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, ed. Xawery Liske, iii (Lwów, 1872). ; Ališan Łewond, Kamenic‘: Taregirk‘ hayoc‘ Lehastani ew Rumenioy hawastč‘eay yawelowacovk‘ (Venice, 1896). ; Arakel z Tebryzu, Księga dziejów [Girk‘ patmowteanc‘], transl. from Russian Witold Dąbrowski and Andrzej Mandalian, introduction,Wojciech Hensel (Warsaw, 1981). ; Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, iii, Zygmunt L. Radzimiński and Bronisław Gorczak (eds.) (Lwów, 1890). ; Balzer Oswald, Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie (Lwów, 1909). ; Balzer Oswald, Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519 (Lwów, 1910). ; Bałaban Majer, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku (Lwów, 1906). ; Barącz Sadok, Rys dziejów ormiańskich (Tarnopol, 1869). ; Barącz Sadok, Żywoty sławnych Ormian w Polsce (Lwów, 1856). ; Bieńkowski Ludomir, ‘Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Kościół w Polsce, 2 vols. (Cracow, 1968-70), ii, 781-837. ; Biskup Marian (ed.), Historia dyplomacji polskiej, i (Warsaw, 1982). ; Bullarium Poloniae, ed. Stanisław Kuraś and Irena Sułkowska-Kurasiowa, iv (Rome, 1992). ; Bžškeanc Minas, Čanaparhordowt‘iwn ’ i Lehastan ew yayl kołmans bnakeals ’ ị haykazanc‘ sereloc‘i naxneac‘ Ani k‘ałak‘in (Venice, 1830). ; Charewiczowa Łucja, Lwowskie organizacje zawodowe w czasach Polski przedrozbiorowej (Lwów, 1929). ; Charewiczowa Łucja, Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i Żydów we Lwowie XV i XVI wieku (Lwów, 1925). ; Chrząszczewski Jacek, Kościoły Ormian polskich, (Warsaw, 2001). ; Clauson Gerard, ‘Armeno-Qipčaq’, Rocznik Orientalistyczny, 34 (1971), 7-13. ; Cogley John, ‘Varieties of Catholicism’, in Norman R. Yetman and C. Hoy Steele (eds.), Majority and Minority: The Dynamics of Racial and Ethnic Relations (Boston-London-Sydney, 1979). ; Czołowski Aleksander, ‘Cenny zabytek’, in Gregoriana, 1 (1935), 10-12. ; Czołowski Aleksander, ‘Lwów za ruskich czasów’, Kwartalnik Historyczny, v (1891), 779-812 ; Dachkévytch Yaroslav R., ‘Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559-1567) as a Cultural and Historical Monument’, Ural-Altaische Jahrbücher, xxxvi, 3-4 (1965), 306-9. ; Dachkévytch Yaroslav, ‘Les Arméniens à Kiev (de la deuxième moitié du XIII au XVII siècle)’, in Dickran Kouymijan (ed.), Armenian Studies. Études arméniennes. In memoriam Haig Berbérian (Lisbon, 1986), 185-214. ; Dachkévytch Yaroslav, ‘L’Établissement des Arméniens en Ukraine pendant les XI-XVIII siècle’, Revue des Études Arméniennes, n.s., 6 (1968), 390-411. ; Dachkévytch Yaroslav R., ‘Siméon dpir Lehac‘i. Qui est-il’, Revue des Études Arméniennes, n.s., 12 (1977), 347-67. ; Dachkevytch Yaroslav R., ‘Who are Armeno-Kipchaks? (On the Ethnical Substrate of the Armenian Colonies in the Ukraine)’, Revue des Études Arméniennes, n.s., xvi (1982), 357-416. ; Dachkévytch Yaroslav R. and Edward Tryjarski, ‘La Chronique de Venise’, Rocznik Orientalistyczny, xlvi (1989), 5-62. ; Dashkevich Yaroslav R., ‘Armyanskie kvartaly srednevekovykh gorodov Ukrainy XIV-XVIII vv.’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 2 (117) (1987). ; Dashkevich Yaroslav R., ‘Armyanskie rel’efnye kresty L’vova i Kamenca-Podol’skogo XIV-XVII vv.’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 3 (1980). ; Dashkevich Yaroslav R., ‘L’vovskie armyano-kypchakskie dokumenty XVI-XVII vv. kak istorichesky istochnik’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 2 (77) (1977). ; Dashkevich Yaroslav R., Ukrainsko-armyanskie svyazi v XVII veke. Sbornik dokumentov (Kiev, 1969). ; Dashkevich Yaroslav R. and Edward Tryjarski, ‘Tri armyano-kypchakskikh zapisi l’vovskogo armyanskogo duchovnogo suda 1625 g.’, Rocznik Orientalistyczny, xli (1979). ; Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618), ed. Almut Bues (Wiesbaden, 2008). ; Dokumenty na poloveckom yazyke XVI v. (Sudebnyye akty Kamenec-Podolskoi armyanskoi obshchiny), ed. Timofei I. Grunin (Moscow, 1967). ; Gratiani Antoine M., La vie du cardinal Jean François Commendone (Paris, 1671). ; Greeley Andrew M., Why Can’t They Be Like Us? America’s White Ethnic Groups (New York, 1981). ; Grigoryan Vartan R., Istoriya armyanskikh kolonii Ukrainy i Polshi (Armyane v Podolii) (Yerevan, 1980). ; Handlin Oscar, The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations that Made the American People (Boston, 1951). ; Herbest Benedict, Chrześcijańska porządna odpowiedź na tę Confessią, która pod titołem Braciej Zakonu Chrystusowego niedawno jest wydana (Cracow, 1567). ; I. A. Caligari nuntii apostolici in Polonia epistolae et acta. 1578-1581’, ed. L. Boratyński, in Monumenta Poloniae Vaticana, iv (Cracow, 1915). ; Jabłonowski Aleksander (ed.) Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 11: Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów-Bracław) (Warsaw, 1897). ; Jabłonowski Aleksander (ed.), Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 8: Ziemie ruskie. Wołyń-Podole (Warsaw, 1889). ; Janusz Bohdan, ‘Odkrycie fresków średniowiecznych w katedrze ormiańskiej’, Słowo Polskie, 161, 163 (1925). ; Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, lib. v-vi (Warsaw, 1973). ; Johnson Willard, ‘Religion and Minority Peoples’, in Francis J. Brown and Joseph S. Roucek (eds.), One America: The History, Contributions and Present Problems of Our Racial and National Minorities (New York, 1945). ; Kiryk Feliks, ‘Z dziejów późnośredniowiecznego Kamieńca Podolskiego’, in Kiryk Feliks (ed.), Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, 2 vols. (Cracow, 2000-2005). ; Kripyakevich, Ivan P. ‘K voprosu o nachale armyanskoi kolonii vo L’vove’, in Istoricheskie svyazi i druzhba ukrainskogo i armyanskogo narodov, ii (Kiev, 1963). ; Kurtyka Janusz, Repertorium Podolskie. Dokumenty do 1430 r., Rocznik Przemyski, xl, 37 (2004), no. 37, 127-69. ; Lasicii Ioannis, ‘De religione Armeniorum’, in Michalonis Litvani De moribus Tartarorum (Basel, 1615). ; Lechicki Czesław, Kościół ormiański w Polsce. Zarys historyczny (Lwów, 1928). ; Lekhaci Simeon, Putevye zametki, transl. Margo O. Darbinyan (Moscow, 1965). ; Lewicki Marian, ‘Le terme Nēmič‘ Polonais, Latin, Européen dans la langue kiptchak des Arméniens polonais’, Onomastica, ii, 2 (1956), 249-57 ; Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantes, i, ed. Athanasius G. Welykyj (Romae, 1959). ; Lubelczyk Andrzej, Baptismus Armenorum (Cracow, 1544). ; Lubelczyk Andrzej, Liturgia seu missa Armenorum ritu (Cracoviae, 1549). ; Marden Charles F., and Gladys Meyer, Minorities in American Society (New York, 1968). ; Matricularum Regni Poloniae summaria 5 vols. (Warsaw 1905-61). ; Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum, ed. Xawery Liske and Antoni Lorkiewicz, in Monumenta Poloniae Historica, v (Lwów, 1888). ; Millett David, ‘Religious Identity: The Non Official Languages and Minority Churches’, in Elliott Jean L. (ed.), Two Nations, Many Cultures, Ethnic Groups in Canada (Ottawa, 1979), 182-5. ; Niesiecki Kasper, Herbarz polski, ed. Jan N. Bobrowicz, i (Leipzig, 1839). ; Obertyński Zdzisław, ‘Die florentiner Union der polnischen Armenier und ihr Bischofskatalog’, Orientalia Christiana, xxxvi-1, 96 (1934), no. I, p. 1-68. ; Obertyński Zdzisław, ‘Legenda jazłowiecka. Przyczynek do krytyki podań ludowych w wiekach XVI-XVIII’, Studia Źródłoznawcze, vii (1962), 57-76. ; Obertyński Zdzisław, ‘Ormianie’, in Bolesław Kumor and Zdzisław Obertyński (eds.), Historia Kościoła katolickiego w Polsce, i (Poznań and Warsaw, 1974). ; Okolski Simon, Russia Florida rosis et liliis (Lwów, 1646). ; Pawiński Adolf (ed.), Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z Kościołem rzymskim w XVII wieku, in Źródła dziejowe, ii (Warsaw, 1876). ; Pawłowski Franciszek, Premislia sacra (Cracow, 1869). ; Petrowicz Grzegorz, ‘I copisti e scrittori armeni di Polonia nei secoli XV-XVIII’, in Mélanges Eugène Tisserant, 3 vols. (Studi e Testi, 233, Vatican, 1964), iii, 141-74. ; Petrowicz Grzegorz, La Chiesa Armena in Polonia, part 1: 1350-1624 (Rome, 1971). ; Pomniki dziejowe Lwowa, i (Lwów, 1892). ; Privilegia nationum civitatis Leopoliensis (XIV-XVIII saec.), ed. Myron Kapral, in Monumenta Leopolitana, ii (Lviv, 2000). ; Ptaśnik Jan, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce (Cracow, 1934). ; Pułaski Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich (Warsaw, 1915). ; Rachwał Stanisław, Jan Alnpek i jego ‘Opis miasta Lwowa’ z początku XVII wieku (Lwów, 1930). ; Rolle Antoni J., Zameczki podolskie na kresach multańskich (Cracow, 1869). ; Roška Step’anos, Žamanakagrowt‘iwn kam tarekank‘ ekełec akank‘ (Vienna, 1964). ; Ruszel Paweł, Tryumph na dzień chwalebny Jacka świętego (Wilno, 1641). ; Ruzhicky Edvard I., ‘Neopublikovanny dokument XIV veka po istorii armyanskoi kolonii vo L’vove’, Lraber hasarakakan gitowt‘yownneri, 2 (321) (Yerevan, 1970). ; Schütz Edmond, ‘Armeno-kiptschakische Ehekontrakte und Testamente’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 24 (1971), 265-300. ; Skarga Piotr, O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem (Cracow, 1590). ; Stachoń Bolesław, Polityka Polski wobec Turcji i akcji antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484) (Lwów, 1930). ; Statuta iuris Armenici, ed. Oswald Balzer, in Corpus iuris Polonici, iii (Cracow, 1906). ; Step‘anosi Roškay Žamanakagrowt‘iwn kam tarekank‘ ekełec‘akank‘, ed. Hamazasp Oskian (Vienna, 1964). ; Stopka Krzysztof, Armenia christiana, Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.) (Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, 96, Cracow, 2002), 254-72. ; Stopka Krzysztof, ‘Kościół ormiański na Rusi w wiekach średnich’, Nasza Przeszłość, 62 (1984), 27-95. ; Stopka Krzysztof, ‘Migracje a przemiany tożsamości ormiańskiej w średniowiecznej Europie Wschodniej’, in Maciej Salamon and Jerzy Strzelczyk (eds.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu (Cracow, 2004), 355-65. ; Stopka Krzysztof, ‘„Nasza polska nacja”. Kształtowanie się patriotyzmu polskiego wśród Ormian w okresie staropolskim’, in Andrzej Nowak and Andrzej A. Zięba (eds.), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności (Cracow, 2009), 37-54. ; Stopka Krzysztof, ‘Odpust bocheński z 1354 roku i jego ormiański kontekst’, in Krzysztof Ożóg and Stanisław Szczur (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu (Cracow, 2000), 55-80. ; Stopka Krzysztof, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej (Cracow, 2000). ; Stopka Krzysztof, ‘Stefan V Salmestecy’, in Polski Słownik Biograficzny, xliii (2004), 152-3. ; Theiner August (ed.), Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, i (Rome, 1860). ; Trajdos Tadeusz M., ‘Dobroczyńcy mendykantów średniowiecznego Lwowa’, in Stefan K. Kuczyński (ed.), Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, viii (Warsaw, 1999), 249-50. ; Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), i (Wrocław, 1983). ; Tryjarski Edward, ‘Les noms de personnes dans les écrits arméno-kiptchaks: un essai de classifications’, in Actes du XI Congrès International des Sciences Onomastiques, Sofia 1972, ii (Sofia, 1975), 365-8. ; Young Donald, American Minority Peoples: A Study in Racial and Cultural Conflicts in the United States (London, 1932). ; Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Ormianie w dawnej Polsce (Lublin, 1982). ; Zubrzycki Djonizy, Kronika miasta Lwowa (Lwów, 1844).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

163

End page:

205

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25103 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information