Object

Title: Pacior od wczesnośredniowiecznego relikwiarza — enkolpionu ze Srogowa Górnego, pow. Sanok

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information