Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: About figurines en violon within the civilisation Gumelniţa - Karanovo VI

Creator:

Voinea, Valentina

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Figurki w kształcie skrzypiec w kulturze Gumelnita - Karanovo VI

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 73-101 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 92-93 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Andreescu R. 2002. Plastica antropomorfa gumelniţeană. Analiză primară. Constanţa ; 2. Berciu D. 1956. Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti, Materiale şi Cercetări Ar-heologice 2, 491-562 ; 3. Comşa E. 1976a. Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teriotriul României. Pontica 9, 23-28 ; 4. Comşa E. 1976b. Quelques considérations sur la culture Gumelniţa (L'agglomération Măgura Jilavei. Dacia N.S. 20,105-127 ; 5. Comşa E. 1977. Despre „figurinele en violon" din aria culturii Gumelniţa. Pontica 10, 45-51 ; 6. Comşa E. 1995a. Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, Bucureşti ; 7. Comşa E. 1995b. Raporturile dintre comunităţile culturii Gumelniţa şi cele ale aspectului cultural Al-deni II, reprezentate prin figurine antropomorfe. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos 13-14, 19-28 ; 8. Dumitrescu H. 1961. Connections Between the Cucuteni-Tripolie Cultural Complex and the Neighbouring Eneolithic Cultures in the Light of the Utilization of Golden Pendants. Dacia N.S. 5, 69-93 ; 9. Dumitrescu VI. 1924. Découvertes de Gumelniţa. Dacia 1, 325-342 ; 10. Dumitrescu VI. 1925. Fouilles de Gumelniţa, Dacia 2, 29-103 ; 11. Dumitrescu VI. 1931. Figurinele antropomorfe de os din civilizaţia eneolitică balcano-danubiană, în-chinare lui N. Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, extras ; 12. Dumitrescu VI. 1966. Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din i960. Studii şi Cercetări de Istorie Veche 17(1), 51-99 ; 13. Dumitrescu VI. 1974. Arta preistorică în România, Bucureşti ; 14. Dumitrescu VI. 1989. Encore une fois r propos de l'origine de trois séries d'objects découverts dans l'aire de diffusion des cultures énéolithiques Cucuteni et Gumelniţa de Roumanie et les rela-tions du sud-est de l'Europe avec l'Anatolie pendant la période énéolithique, Anadolu 22 (1981-1983), Ankara, 7-15 ; 15. Eluère Ch. (ed.), 1989. Le premier or de l'humanité en Bulgarie. 5e millénaire. Paris ; 16. A. Fol, J. and Lichardus (eds.), 1988. Macht, Herrschaft und Gold. (= Ausstellungskatalog). Saarbrücken ; 17. Georgiev G. 1961. Kulturgruppen der Jungstein und der Kupferzeit, in der Ebene von Thrazien (Südbulgarien). L'Europe r la fin de l'âge de la pierre. Praha, 45-100 ; 18. Georgiev G. and Angelov N, 1952. Razkopki na selishchnata mogiła do Ruse prez 1948-1949 g. Izvestija Institut 18,119-190 ; 19. Georgiev G. and Angelov N. 1957. Razkopki na selishchnata mogiła do Ruse prez 1950-1953 g. Izvestija Institut 21, 39 — 127 ; 20. Gimbutas M. 1991. The Language of the Goddess. New York ; 21. Ivanov 1.1989. La nécropole chalcolitique de Varna et les cités lacustres voisines. In Ch. Eluère (ed.), Le premier or de l'humanité en Bulgarie 5e millénaire. Paris, 49-56 ; 22. Marinescu-Bîlcu S. 1980. Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc şi culturile egeice şi microasiatice. Pontica 13, 57-65 ; 23. Marinescu-Bîlcu S., Voinea V., Dumitrescu S., Haită C., Moise D. and Radu V. 2000-2001. Aşezarea eneolitică de pe Insula "La Ostrov", lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Raport prelimi-nar — campaniile 1999-2000. Pontica 33-34,123-170 ; 24. Marinescu-Bîlcu S. and Voinea V. 2004. Ace de păr descoperite în tell-ul de la Atmageaua Tătărască. In I. Cândea, V. Sârbu, M. Neagu (eds.), Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Brăila, 35-40 ; 25. Mertens J.R., 1998. Some Long Thoughts on Early Cycladic Sculpture. Metropolitan Museum Jour-nal 33, 7-22 ; 26. Monah D. 1978-1979. Idoli en violon în cultura Cucuteni, Cercetări Istorice (seria nouă) IX-X, 163-175 ; 27. Monah D. 1997. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Piatra Neamţ ; 28. Morintz S. and Ionescu B. 1968. Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Olteniţa (1958-1967). Studii şi Cercetări de Istorie Veche 19 (1), 95-128 ; 29. Mikov V. 1961. Seliśćnata mogiła do s. Zavet, Burgasko. Izvestija Institut 24, 269-296 ; 30. Mircev M., Zlatarski D. 1960. Selishchnata mogiła pri s. Sava. Extrait du Bulletin de la Société Ar-chéologique à Varna 11,1-26 ; 31. Păpuşoi E. 1987. La plastique de type Cucuteni de Igeşti (dép. de Vaslui). In Petrescu-Dîmbovica M. (ed.), La civilisation Cucuteni en contexte européen dédiée au centenaire des premieres dé-couvertes de Cucuteni (Iaşi — Piatra Neamţ, 24-28 septembre 1984). Iaşi, 263-268 ; 32. PetkovN. 1950. Selishchnata mogiła Okol-glava. Izvestija Institut 17,157-170 ; 33. Popov N. 1978. Résultats principaux des fouilles du tell pres de la ville de Smiadovo, département de Śumen. Studia Praehistorica 1-2,149-156 ; 34. Rosetti D. V. 1934. Săpăturile delà Vidra. Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 1, 6-31 ; 35. Schefold K., 1965. Heroen und Nymphen in Kykladengräbern. Antike Kunst 8, 87-90 ; 36. Stordeur D. 1993. Outils et parures en os de Ganj Dareh (Iran VIIe millénaire BC), Cahiers de l'Euphrate 7, 255-289 ; 37. Todorova H. 1975. Selishchnnata mogiła pri Goljamo Delchevo. Sofia ; 38. Treuil R. 1983. Le Néolithique et le Bronze Ancien Égéens. Paris ; 39. Voinea V. 2004-2005. Cauze privind sfârşitul eneoliticului în zona litoralului vest-pontic, Pontica 37-38, 21-46 ; 40. Zeuner F.E. i960. Prehistoric Idols from Gran Canaria, Man 60, 33-36

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

73

End page:

101

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:28886 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information