Object

Title: Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego - przykład Stanisława Patka

Creator:

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 182-200

References:

Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 2008. ; Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984. ; Berenson L., Z sali śmierci. Wrażenia obrońcy politycznego, Warszawa 1928. ; Chimiak Ł., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863‑1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999. ; Daniłowski G., Na stokach cytadeli (Józef Mirecki), Warszawa 1916. ; Dziedzictwo rewolucji 1905‑1907, red. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa‑Radom 2007. ; Gmurczyk‑Wrońska M., Stanisław Patek – szkic do biografii: stan badań, źródła, problemy badawcze, „Dzieje Najnowsze” 3, 2007, s. 3‑25. ; Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815‑1914, Warszawa 1982. ; Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie polskim 1815‑1914, Warszawa 1989. ; Kiepurska H., Inteligencja zawodowa Warszawy 1905‑1907, Warszawa 1967. ; Kiepurska H., Warszawa w Rewolucji 1905‑1907, Warszawa 1974. ; Kon F., Sądy wojenne w Cytadeli, Warszawa 1915. ; Korbowicz A., Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876‑1915, Lublin 1995. ; Kucharzewski J., Od Białego Caratu do Czerwonego, t. 1, Epoka Mikołaja I, Warszawa 1926. ; Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, t. III, Poznań 2001. ; Lednicki A., Pamiętnik: 1914‑1918, wstęp i opracowanie Z. Koziński, Kraków 1994. ; Lednicki W., Pamiętniki, t. 1‑2, Londyn 1967. ; Micińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864‑1918, Warszawa 2008. ; Miklaszewski W., Rys organizacji władz sądowych. Zbiór Praw i rozporządzeń Królestwa Polskiego, Warszawa 1888. ; Nagórski Z., Aleksander Lednicki, „Zeszyty Historyczne” z. 1, 1962, s. 27‑66. ; Patek S., Jak umierali, [w:] Pamiętnik X Pawilonu, oprac. A. Kozłowski, H. J. Mościcki, Warszawa 1958. ; Patek S., Raporty i korespondencja z Moskwy (1927‑1932), oprac. M. Gmurczyk‑Wrońska, Warszawa 2010. ; Paterczyk Z., Marcin Kasprzak i jego „sprawa”. Anatomia funkcjonowania niesłusznego oskarżenia, Warszawa‑Poznań 1985. ; Radek S. A., Rewolucja w Warszawie 1904‑1909, Warszawa 1937. ; Rappaport S. E., Międzynarodowa przyszłość Polski, Warszawa 1916. ; Rappaport S. E., Projekt kodeksu karnego dla ziem polskich, Warszawa 1916. ; Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010. ; Stegner T., Liberałowie Królestwa Polskiego 1904‑1915, Gdańsk 1990. ; Zdrada J., Historia Polski 1795‑1914, Warszawa 2005.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

47

Start page:

182

End page:

200

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:41761 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/47 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information