Object

Title: Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVII stulecia

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information