Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Orthopterans (Orthoptera) of the Tatra Mountains and Podhale (Poland)

Creator:

Liana, Anna

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 56, no. 2 ; Orthoptera of the Polish Tatra Mts and Podhale ; Fauna prostoskrzydłych (Orthoptera) polskiej części Tatr i Podhala

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr. p. 127-128 ; P. 113-129 : ill. color. ; 25 cm ; Abstract in Polish. Taxa in Latin

Abstract:

The results of faunistic studies on Orthoptera fauna of the Tatra Mountains and the Podhale region in Poland are presented. The material of Orthoptera collected in 2008 and 2009 contained 24 species. The review of the material from the earlier collections stored in MIZ PAS in Warsaw and ISEA PAS in Cracow as well as the field notes made in the 1950's and 1960's by Polish entomologist Władysław Bazyluk, showed that 32 Orthoptera species were noted in total from the study regions. Comparison of data collected at different times spanning more than a century shows the dynamics of change in the Polish part of the Tatra National Park fauna.

References:

BAZYLUK W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera.Fragmenta Faunistica, Warszawa, 7: 263-282. ; BAZYLUK W. 1958. Tetrigidae (Orthoptera) Polski. Fragmenta Faunistica, Warszawa, 7: 379-409. ; BAZYLUK W. 1962. Materiaux pour la connaissance des Orthoptères paléarctiques. I—II. Deux espéces nouvelles du genre Tetrix Latr. Annales Zoologici., Warszawa, 20: 207-212. ; BAZYLUK W. 1971. Prostoskrzydle (Orthoptera) Bieszczadów Zachodnich wraz z opisem Isophya posthumoidalis n. sp. Fragmenta Faunistica, Warszawa, 17: 127-159. ; BAZYLUK W. 1978. Karaczany (Blattodea), prostoskrzydle (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Pienin oraz góry Wżar. Fragmenta faunistica, Warszawa, 22: 7-50. ; BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydle Orthoptera. In: Katalog Fauny Polski, XVII, 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 156 pp. ; BUKOWSKI M. 2009. Dynamika zarastania polan tatrzańskich. In: GUZIK M. (ed.), Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, pp. 15-32. Wydawnictwa TPN, Zakopane. ; CHLÁDEK F. 1986. K vertikálnimu razšiřeni rovnokřidlých (Orthoptera), švabů (Blattoptera) a škvorů (Dermaptera) v Belanských Tatrách. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 22: 103-108. ; EBNER R. 1914. Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna von Österreich-Ungam.(Schluss.). Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, 7: 309-312. ; GUZIK M. 2001. Analiza zmian szaty roślinnej Tatr przy wykorzystaniu technik geopatycznych na przykładzie Doliny Bystrej i Suchej Stawiańskiej. Master Thesis University of Agriculture in Cracow, 129 pp. Available from: www.gis.tpn.pl/zawartość/biblioteka/guzik-praca (31 Dec 2013). ; HARZ K. 1975. Die Orthopteren Europas II. The Orthoptera of Europe II. In: Series entomologica. 11. Dr. W. Junk B. V. Publishers, The Hague, 939 pp. ; HELLER K. G., ORCI K. M., GREIN G. & INGRISCH S. 2004. The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie, Leiden, 147 (2): 237-258. ; JANUSZEWSKI J., GŁAZEK G. & FEDOROWICZ-JACKOWSKI W. 2005. Tatry i Podtatrze. Atlas satelitarny 1 : 15000. Geosystems Polska, Warszawa, XXXII + 201 pp. ; KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 441 pp. ; KRIŠTÍN A. 2010. Rovnokřidlovce (Orthoptera). In: KOUTNÁ A. & CHOVANCOVÁ B. (eds): Tatry. Přiroda, historie, život. Baset, Praha, 648 pp. ; KUNTZE R. 1930. Przyczynek do znajomości szarańczaków (Orthoptera) południowej Polski. Polskie Pismo Entomologiczne, Lwów, 9: 99-103. ; KUNTZE R. & NOSKIEWICZ J. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Prace naukowe. Towarzystwa Naukowego we Lwowie. II. Lwów, 4, VIII, 538 pp. ; LIANA A. 1990. Rozprzestrzenienie i ekologia prostoskrzydlych (Orthoptera) w Górach Świętokrzyskich. Fragmenta faunistica, Warszawa, 33: 203-246. ; LIANA A. 2011. Operat fauny owadów prostoskrzydlych (Orthoptera). In: Plan ochrony Bieszczadzkiego PN, Krameko, pp. 245-264. Available from: www.Krameko.com.pl/bdpn/BdPN/Plan-Ochrony (30 Jan 2013). ; LIANA A. 2012. Materiały do poznania fauny prostoskrzydlych (Orthoptera) Beskidu Żywieckiego. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, Warszawa, 7: 7-23. ; MOKRZECKI Z. 1928. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ochrony Lasu i Entomologii w Skierniewicach. 1924- 1927. Polskie Pismo Entomologiczne, Lwów, 6: 265-325. ; NASKRĘCKI P. 1993. Owady prostoskrzydle. In: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (eds), Przyroda Kotliny Zakopiańskiej. Poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona, pp. 279-280. Tatrzański Park Narodowy, Kraków- Zakopane, 418 pp. ; SZELIGA-MIERZEJEWSKI W.1928. Dermaptera et Orthoptera Polonica (Notatka tymczasowa). Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Lwów, 10: 59-65. ; URBAŃSKI J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydlych Województwa Poznańskiego. Polskie Pismo Entomologiczne, Lwów, 10: 50-59. ; WESOŁOWSKA M. 2009. Zmiany roślinności łąkowej Tatr Zachodnich i ich przedpola w ciągu ostatniego półwiecza, pp.91-104. In: Guzik M. (eds), Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu TPN. Wydawnictwa TPN, Zakopane. ; WĘGLEŃSKI P. 1964. Cytological and genetical observations on Polish species of the genus Tetrix Latr. (Orthoptera, Tetrigidae). Annales Zoologici, Warszawa, 22: 421-139. ; ZACHER F. 1917. Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonimisches Verzeichnis der im Gebiete des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren-Arten (Dermaptera, Oethecaria, Saltatoria). G. Fischer Verb, Jena, VIII + 287 + 3 nbl. pp.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

56

Issue:

2

Start page:

113

End page:

129

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45433 ; 10.3161/00159301FF2013.56.2

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 56 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 56 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information