Object

Title: Polityka wschodnia II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1931 r.

Creator:

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 4 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 127-143 ; Reviewed book : Polskie dokumenty dyplomatyczne 1931 / red. Mariusz Wołos, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008, pp. 852

References:

Bartoszewicz H., Misja Romana Knolla w Ankarze 1924-1925, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", t. XXXVI, 2001.
Brzeziński A.M., Warszawa–Paryż–Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1937), Łódź 1996.
Bułhak H., Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1921-1931, „Studia Historyczne”, t. XVII, 1973, nr 3.
Dessberg F., M. Wołos, Sowiecko-francuskie i polsko-sowieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927, „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 161.
Gregorowcz S., M.J. Zacharias, Polska–Związek Sowiecki. Stosunki polityczne w latach 1925-1939, Warszawa 1995.
Historia dyplomacji polskiej, t. IV, 1918-1939, pod red. P. Łossowskiego, Warszawa 1995.
Ken O., Moskwa i pakt o nienapadienii s Polszej (1930-1932), Sankt-Petrburg 2003.
Ken O., Stalin, Antonow-Owsiejenko i inni: sowiecka propozycja w sprawie paktu o nieagresji w 1930 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXXVIII, 2003.
Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1932, Warszawa 1976.
Łossowski P., Dyplomacja polska 1918-1939, Warszawa 2001.
Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005.
Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994.
Michowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa (1932-1937) a dyplomacja polska, Łódź 1984.
Michowicz W., Sprawa tzw. klauzuli rosyjskiej w pracach Przygotowawczej Komisji Rozbrojeniowej, „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, t. IV, 1969.
Nowak-Kiełbikowa M., Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczypospolitej (próba zarysu), „Dzieje Najnowsze”, t. XIII, 1981, nr 1-2.
Pałasz-Rutkowska E., A.T. Romer, Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, Warszawa 1996.
Skrzypek A., Polsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 r., „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich”, t. XIII. 1976.
Werschler I., Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Holówko, życie i działalność, Warszawa 1984.
Wołos M., Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999.
Wołos M., Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004.
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Biografia wojskowa, Toruń 2000.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

4

Start page:

127

End page:

143

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46783 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information