Object

Title: Służba Bezpieczeństwa na tropie „Tygodnika Wojennego” (1982-1985)

Creator:

Olaszek, Jan (1985- )

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 4 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 29-47 ; Sum. eng.

References:

Błażejowska J., Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu 1976–1989/1990, Warszawa 2010.
Boruń K., Jan Strękowski, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. I, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Warszawa 2000.
Brzostek B., „Tygodnik Wojenny”, [w:] Solidarność podziemna 1982–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006.
Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Warszawa 2010.
Friszke A., Bibuła – sto lat doświadczeń, [w:] Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1984–1990. Przerwana historia ilustrowanej bibuły, red. J. Bryłowski, J. Doktór, Ossa 2009.
Friszke A., Regionalny Komitet Wykonawczy Mazowsze. Powstanie, struktura, działalność, w: „Solidarność” Podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006.
Friszke A., Ruch protestu w Marcu 1968 (w świetle raportów MSW dla kierownictwa PZPR), [w:] A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.
Kaliski B., Meandry radykalizmu. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” w latach 1982–1988, [w:] „Solidarność” Podziemna 1981–1989 red. A. Friszke, Warszawa 2006.
Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1984–1990. Przerwana historia ilustrowanej bibuły, red. J. Bryłowski, J. Doktór, Ossa 2009.
Ruzikowski T., Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983, Warszawa 2009.
Sułek R., Prasa podziemna w Warszawie w czasie stanu wojennego: charakterystyka, rozwój i funkcje społeczne, [w:] Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej, Warszawa 1995.
Waligóra G., Analiza Departamentu III MSW na temat niezależnego ruchu wydawniczego w połowie 1987 r., [w:] Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. V, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Wrocław 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

4

Start page:

29

End page:

47

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46817 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information