Object

Title: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ideowy eksperyment i socjologia w działaniu

Creator:

Matysek-Imielińska, Magdalena

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

I will treat the Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warsaw Housing Cooperative), and especially the Żoliborz residential estate, as an empirical example of a housing-estate urban strategy, which was being developed throughout the interwar period until the German occupation. The Housing Cooperative became an unusual environment for cultural and anti-capitalist and anti-German activities and the place where the model of an exemplary inhabitant of Żoliborz was formed. The everyday life of the cooperative is forgotten today; due to historical perturbations and the post-war communist distortions it lost its original unique character, its meaning and cultural significance. There are plenty of relevant themes that would merit scholarly attention: architectural, urban, educational, social, ideological, political, sociological ones, as well as those related to the perspective of culture studies and those focused on the role of Żoliborz in creating culture, on the lifestyle, role models and values. With no intention to disregard any of the above, I will mainly concentrate on the last aspect

References:

Brandys M. 1999, Listy do Pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości 1957-1961, Prószyński i S-ka, Warszawa
Brukalska B. 1948, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Opracowano w Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Nr 22, Warszawa
Czubaj M. 2007, W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej, Wyd. Academica, Warszawa
Demel M. 1982, Aleksander Landy. Życie i dzieło, PWN, Warszawa
Geertz C. 2003, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, przeł. S. Sikora, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa, s. 35-58
Hochfeld J. 1946, O istotną treść spółdzielczości, „Przegląd Socjalistyczny”, 1945, nr XI, przedruk [w:] tegoż My socjaliści, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa, s. 259-260
Landy A. 1934, Czy szkoła nasza jest eksperymentalna? Wywiad z Aleksandrem Landym, „Życie WSM” listopad, s. 5-6
Leśniakowska M. 2004, Modernistka w kuchni, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2, s. 189-202
Madajczyk C. 1999, Klerk czy intelektualista zaangażowany, Wyd. Poznańskie, Poznań
Mazur E. 1993, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, IAiE PAN, Warszawa
Mencwel A. 1990, Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Mencwel A. 1997, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Czytelnik, Warszawa
Neyman E. 2002, Słowo wstępne, [w:] Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisław Ossowskich, wybór i opracowanie E. Neyman, PWN, Warszawa, s. 5-82
Nowak S. 1970, Posłowie, [w:] s. Ossowski, Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 433-465
Orsetti M. 1926, Robert Owen, wielki przyjaciel ludzkości (1771-1858), Warszawa
Ossowski S. 1967, Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach, [w:] tegoż, Dzieła. Tom III. Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 351-370
Ossowski S. 1967, Z nastrojów manichejskich, [w:] tegoż, Dzieła. Tom III. Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 189-197
Ossowski S. 1970, Kultura robotnicza, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 139-143
Ossowski S. 1970, O drogach upowszechniania kultury umysłowej na wyższym poziomie, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 144-157
Ossowski S. 1970, O świecką szkołę „Lewy Tor”, 1936, nr 9/10. Przedruk [w:] tegoż, Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s.110-114
Ossowski S. 1970, Socjologia w świecie powojennym, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s.164-174
Ossowski S. 1970, Z zagadnień przyszłej polityki stypendialnej, [w:] tegoż Dzieła. Tom. VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 158-163
Ossowski S. 1970, Zagadnienie domu społecznego w osiedlu „Życie WSM”1947, nr. 7-8, przedruk [w:] tegoż Dzieła. Tom VI. Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, PWN, Warszawa, s. 184-188
Pomian K., Walenciak R. 2009, Kto zaprowadził lewicę do Kościoła, „Przegląd” nr 49 http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kto-zaprowadzil-lewice-do-kosciola (02.12.2013)
Próchnik A. 1934, Spółdzielnia czy spółdzielczość, „Życie WSM” nr 5, s. 6-7
Syrkus H. 1976, Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN, Warszaw
Szymański J. A. 1989, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1970, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa
Toeplitz T. 1935, 12.XII 1925-12.XII. 1935. Na dziesięciolecie WSM, „Życie WSM” nr 12, s. 1-2
Tołwiński S. 1946, Zagadnienia samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1930, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Statut i regulaminy, Warszawa
Ziemny A. 1970, Żyć aby świadczyć, „Ty i Ja”, wrzesień, s. 2-3
„Życie WSM”, 1936 nr 7

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

12

Start page:

149

End page:

171

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54881 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information