Object

Title: Sporządzanie testamentów we Lwowie w późnym średniowieczu : pisarze, ceny, okoliczności = Writing last wills in Lviv in the late Middle Ages : clerks, prices, circumstances

Creator:

Petryszak, Bogdana

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Bartoszewicz A. 2011. Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnym średniowieczu, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4, 293–294 ; AGZ, t. III, Lwów 1872, 122–123 (zap. LXV); t. V, Lwów 1875, 36–37 (zap. XXIX) ; Badecki K., Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa, Lwów 1936, t. IV: Księgi rachunkowe (lonherskie) 1404–1788, oprac. K. Badecki, XI–XVII ; Biłous N., Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670, „Kw.HKM”, R. LIX, 2011, nr 3–4, 350 ; Borkowska M. 1984. Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku.Warszawa, 21–22 ; Dembska R. 2002. O testamencie w polskim prawie średniowiecznym. In H. Olszewski (ed.), Studia z historii ustroju i prawa. Poznań, 58 ; Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011, XI–XIV. XXVII ; Hube R. 1874. Prawo polskie w wieku trzynastym. Warszawa ; Księga przychodów i rozchodów miasta 1414–1426, wyd. A. Czołowski, Lwów 1905, 33 ; Łosowska A. 2011. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. Przemyśl, 28, 102 ; Możejko B. 2010. Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku. Gdańsk, 27–34 ; Najstarsza księga miejska 1382–1389, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, 93–95 (zap. 571) 39 (zap. 245), 53 (zap.332). 75 (zap. 459). 82–83 (zap. 501), 95 (zap. 573) ; Petryszak B. 2013. Pisarze miejscy lwowscy jako testatorzy i spadkobiercy od XIV do pierwszej połowy XVII wieku, „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2, 295–304 ; Skoczek J. 1929. Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, t. VII, z.5, 20–24 ; Skupieński K. 2002. Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin, 162 ; Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 6, 7 ; Wyrozumska B. 1995. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków, 89–93 ; Білоус Н. 2011. Тестаменти киян середини ХVІ–першої половини ХVІІ ст.. Київ, 13–17, 23–26 ; Потимко О. 2006. Шпиталі Львова XIV–XVIII століть (Історіографічні спостереження), „ЗапискиНаукового товариства імені Шевченка”, t. CCLII, 228–268 ; Петришак Б. 2009. З історії публічного нотаріату Львова кінця XIV–XV ст., „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 2, 10–13 ; Петришак Б. 2010. rękopis rozprawy kandydackiej „ Міські писарі Львова другої половини XIV–XVI ст.:просопографічне дослідження”. Львів, 86–88 ; Петришак Б. 2011. Кар’єри публічних нотаріїв у Львові XV–XVI ст.. In Średniowiecze polskie i powszechne, t. 3 (7), 172 ; Лесников М.П. 1964. Львовское купечество и его торговые связи в XIV веке. In Проблемы экономического и политического развития стран Европы (Из истории средних веков и древнего мира), red. В.Ф. Семенов, Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина, № 217, Москва, 40 ; Крип І.’якевич 1994. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали. In Львівські історичні праці. Джерела, вип. 2. Львів, 32–33 ; Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.), oprac. М. Капраль, Львів 1998, 31–33, 90–94 (№ 31)

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54967 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information