Object

Title: Two dimensional modelling of the flood zones in the Vistula River Valley in Warsaw

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 82 No. 1 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

When estimating the reach of the flood zones, a mathematical model that describes the flood wave propagation, as well as the digital elevation models can be used. In this study, a two step approach has been applied. In the first step, in order to find the most relevant flooding areas, a one dimensional hydraulic model HEC-RAS has been used, which assumes steady state flow conditions and a discharge of Qp 1% = 7210 m3/s and Q p 0.1%= 9960 m3/s. The segment of the Vistula Valley analysed is 47.05 km long. In the second step, a smaller area has been analysed using the 2D hydraulic model of shallow water flow which is based on the Roe scheme of finite volume method.

References:

1. Bogdanowicz, E., Fal, B. and Dobrzyńska, I. (2000), Charakterystyki hydrologiczne [Hydrological characteristics], in: Wisła w Warszawie [The Vistula River in Warsaw], Biuro Zarządu m.st. Warszawy. Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 9-13. ; 2. Chen, A. S., Hsu, M. H., Chen, T. S. and Chang, T. J. (2005), An integrated inundation model for highly developed urban areas, Water Science and Technology, 51 (2): 221-229. ; 3. Chojnacki, J. (2000), Szacowanie przewidywanych strat powodziowych w terenach zurbanizowanych metodą typizacji zagospodarowania obszarów zagrożonych [Evaluation of expected flood losses in an urban area using the method of land use classes], Gospodarka Wodna, 10: 368-373. ; 4. Cyberski, J., Grześ, M., Gutry-Korycka, M., Nachlik, E., and Kundzewicz, Z.W. (2006), History of floods on the River Vistula. Hydrological Sciences-Journal, Special issue: Historical Hydrology, 51 (5): 799-817. ; - ; 5. Mouzelard, Th. and Pirotton, M. (2002), Dam-break hazard assessment with geomorphic flow computation, using WOLF 2D hydrodynamic software., in Brebbia, C.A. (eds.) Risk Analysis III. WIT Presss, Southampton, Boston, 59-68. ; 6. Drożdżal, E. (2006), Strefy zagrożenia powodziowego. [Zones of flood danger], Gospodarka Wodna, 11: 425-427. ; 7. Fal, B. and Dąbrowski, P. (2001), Dwieście lat obserwacji i pomiarów hydrologicznych Wisły w Warszawie: Obserwacje stanów wody [Two hundred years of hydrological observations and measurements of the Vistula in Warsaw: Observations of water levels], Gospodarka Wodna, 11: 461-467. ; 8. Gutry-Korycka, M., Magnuszewski, A., Suchożebrski, J., Jaworski, W., Marcinkowski, M. and Szydłowski, M. (2006), Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland, in: Climate Variability and Change—Hydrological Impacts (Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006), IAHS Publ. 308, 191-195. ; 9. Grela, J., Kondziołka, K. and Radoń, R. (2006), Narzędzia wspomagające prace Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego RZGW Kraków [Tools used to enhance the work of the RZGW Information and Coordination Center in Krakow], Gospodarka Wodna, 1: 9-13. ; 10. Haider, S., Paquier, A., Morel, R. and Champagne J. Y. (2003), Urban flood modelling using computational fluid dynamics, Water & Maritime Engineering, 156 (2): 129-135. ; - ; 11. Hański, A., Siudak, R., and Krukowski, T. (2006), Wykorzystanie GIS do szacowania zagrożenia powodziowego na przykładzie Poznania. [Use of GIS for flood risk estimation using the city of Poznan as a case study], in Gromiec, M. (ed.), Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej, IMGW, Warszawa, 101-111. ; 12. Jacewicz, A. (2000), Ocena i propozycja zabudowy hydrotechnicznej koryta Wisły [The assessment and the proposal of the hydro-engineering development of the channel of the Vistula River], in: Wisła w Warszawie, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa, 154-171. ; 13. Mark, O., Weesakul, S., Apirumanekul, C., Aroonnet, S.B. and Djordjevic, S. (2004), Potential and limitations of 1D modelling of urban flooding, Journal of Hydrology, 299 (3-4): 284-299. ; - ; 14. Mitchell, J.K. (2003), European river floods in a changing world, Risk Analysis, 1. 3: 567-574. ; - ; 15. Nachlik, E., Kostecki, S., Gądek, W. and Stochmal, R. (2000), Strefy zagrożenia powodziowego [Flood hazard zones]. Wydawnictwo Profil – Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław. ; 16. Radczuk, L., Szymkiewicz, R., Jełowicki, J., Żyszkowska, W. and Brun, J. F. (2001), Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego [Determination of the zones of flood hazard], Wydawnictwo Safege – Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław. ; 17. Soczyńska, U., Magnuszewski, A., Nowicka, B., and Jełowicki, J. (2002), Floodplain inundation based on coupled hydraulic and GIS models, in van Lanen, H.A., Demuth, S. (eds.), Friend 2002 - Regional Hydrology: Bridging the Gap between research and practice, IAHS Publication 274: 131-137. ; 18. Sole, A. and Zuccaro, G. (2005), New urban area flood model: a comparison with MIKE11-quasi2d, Advances in Geosciences, 2: 279-284. ; - ; 19. Szydłowski, M. (2001), Two-dimensional Shallow Water Model for Rapidly and Gradually Varied Flow, Archives of HydroEngineering and Environmental Mechanics, 48 (1): 35-61. ; 20. Szydłowski, M. (ed.) (2003), Matematyczne modelowanie hydraulicznych skutków awarii zapór wodnych [Mathematical modelling of dam-break hydraulic effects], Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 22. ; 21. Szydłowski, M. (2005), Numerical Simulation of Extreme Flooding in Built-up Area, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, 52 (4): 85-97. ; 22. Wierzbicki, J. (2001), Stałość pionowego układu koryta Wisły oraz położenia zwierciadła wód małych i wielkich na odcinku miejskim w Warszawie [Stability of the vertical setting of the channel of the Vistula and the position of the low and high discharges on the urban segment in Warsaw], Gospodarka Wodna, 4: 143-149.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

82

Issue:

1

Start page:

79

End page:

87

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55503 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2009.1.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

This page uses 'cookies'. More information