Object

Title: Pan i pies — król i poeta. O "wierszach w materiach politycznych" Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798

Creator:

Wolska, Barbara

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VI (2000)

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Oświecenie, opr. E. Aleksandrowska z zespołem, t. 6/1, Warszawa 1970, s. 345-364. ; 2. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Kraków 1948, s. 182. ; 3. I. Chrzanowski, Poezja za czasów Stanisława Augusta, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, wyd. II, cz. 1, Kraków 1935, s. 349. ; 4. A. Jendrysik, Trembeckiego "Nadgrobek hajduka", "Pamiętnik Literacki" 1959, z. 3/4. ; 5. R. Kaleta, Data powstania części pierwszej "Powązek", "Pamiętnik Literacki" 1959, z. 1, s. 153-154. ; 6. R. Kaleta, Okoliczności powstania 1 części "Powązek" S. Trembeckiego, w: idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 58-77. ; 7. R. Kaleta, Poezja wobec Sejmu Wielkiego, w: Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 171. ; 8. R. Kaleta, "Spartanka". Nieznany poemat Stanisława Trembeckiego, "Archiwum Literackie" t. 5: Miscellanea z doby Oświecenia, Wrocław 1960.8. R. Kaleta, "Spartanka". Nieznany poemat Stanisława Trembeckiego, "Archiwum Literackie" t. 5: Miscellanea z doby Oświecenia, Wrocław 1960. ; 9. R. Kaleta, "Spartanka". Nieznany poemat Stanisława Trembeckiego. Przyczynek do sporu politycznego oligarchów z królem Stanisławem Augustem, w: idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 413-449. ; 10. R. Kaleta, Stanisława Trembeckiego "Oda nie do druku", w: idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 132-134. ; 11. Korespondencja Adama Naruszewicza, 1762-1796. Z papierów po L. Bernackim uzup., opr. i wyd. J. Platt pod red. T. Mikulskiego, Wrocław 1959. ; 12. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 188. ; 13. I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp T. Pokrzywniak, oprac, tekstów i komentarze Z. Goliński, wyd. II zmień., Wrocław 1988, s. 5 (BN I 169). ; 14. M. Kukiel, Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797, Kraków 1912, s. 129. ; 15. K. Maksimowicz, Wstęp, w: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 1: 1788-1789, z papierów E. Rabowicza oprac. taż, Warszawa 1998, s. 12-13. ; 16. A. Naruszwicz, Wyprawa armady moskiewskiej na Archipelag, z włoskiego sonetu, w: idem, Dzieła, Warszawa 1778, t. 1, s. 219-220. ; 17. Objaśnienia wydawcy, w: S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, opr. J. Kott, t. 1-2, Warszawa 1953, s. 336-337. ; 18. J. Platt, Trembeciana, "Pamiętnik Literacki" 1956, z. 3, s. 171-174. ; 19. J. Platt, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, Gdańsk 1986, s. 148-149. ; 20. Poezje Stanisława Trembeckiego. Nakładem wydawców "Tygodnika", wyd. B. Kiciński, t. 1, Warszawa 1819, t. 2, Warszawa 1820 (na okładce: 1821), t. 3, Warszawa 1819 (na okładce: 1820). ; 21. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, w: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 1: 1788-1789, z papierów E. Rabowicza oprac. taż, Warszawa 1998, s. 93, 329, 366. ; 22. J. Ryba, Stanisław Trembecki — mistrz przypisu, w: Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie, pod red. R. Ocieczek, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, s. 50. ; 23. J. Snopek [rec]: "Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło". Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", t.19 (1984), s. 177. ; 24. J. Snopek, Stanisław Trembecki (1739-1812), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1992, s. 552. ; 25. W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.), Lwów 1934, s. 47-48. ; 26. S. Trembecki, Do Karola książęcia de Nassau z powodu zwycięstwa na Limanie, "Dziennik Wileński" 1817, t. 5, nr 28, s. 331-334. ; 27. S. Trembecki, Do Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego z powodu otrzymanej buławy, "Twórczość" 1955, nr 6, s. 162-164. ; 28. S. Trembecki, Listy, oprac. J. Kott i R. Kaleta, t. 2, Wrocław 1954, s. 32-33, 35-42, 55, 60. ; 29. S. Trembecki, Pisma rozmaite wierszem, t. 1-2, Lipsk (Wilno) 1806 (wariant A); toż wyd. tyt. (wariant B), t. 1-2, Wilno 1806. ; 30. S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, opr. J. Kott, t. 1-2, Warszawa 1953. ; 31. S. Trembecki, Poezje, z popiersiem autora wg rysunku wiedeńskiego, wyd. III powiększone, z dodaniem objaśnień [A. Mickiewicza] do Zofijówki, t. 1-2, Wilno 1822. ; 32. S. Trembecki, Wiersz na obelisku, w: Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, opr. J. Kott, t. 2, Warszawa 1953, s. 223. ; 33. S. Trembecki, Wiersze wybrane, wst. i opr. J. W. Gomulicki, Warszawa 1965, s. 69-73. ; 34. B. Wolska, Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza, "Prace Polonistyczne" 1984, ser. XL, s. 31-313. ; 35. B. Wolska [rec]: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992, "Pamiętnik Literacki" 1994, z. 3, s. 218. ; 36. E. Woroniecki, Stanisław Trembecki jako słowianofil, "Biblioteka Warszawska" 1913, t. 1, s. 477. ; 37. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1777, t. 15 cz. 2, s. 402-403. ; 38. Z. M. Zachmacz, O autorstwie nieznanego imieninowego powinszowania z r. 1794 Józefowi Bielawskiemu, "Pamiętnik Literacki" 1999, z. 4, s. 139. ; 39. L. Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-1787, Wilno 1938, s. 362-363.

Relation:

Napis

Volume:

VI

Start page:

89

End page:

117

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56833 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Nov 3, 2015

Number of object content hits:

211

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69830

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information