Object

Title: "Homo inquietus" - "homo ardens" -"homo viator". Wokół augustyńskich inspiracji poezji polskiego baroku

Creator:

Szczukowski, Ireneusz

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995. ; 2. Augustyn, O muzyce. W: Dialogi filozoficzne. przeł. A. Trombala. Kraków 1999. ; 3. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1989. ; 4. Augustyn, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przeł., oprac. W. Kornatowski. T. 2. Warszawa 2003. ; 5. Augustyn, O wolnej woli. W: Dialogi filozoficzne. przeł. A. Trombala. Kraków 1999. ; 6. Augustyn, Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Kraków 1999. ; 7. J. Baka, Uwagi. Oprac., komentarz, posł. A. Czyż , A. Nawarecki. Lublin 2000. ; 8. J. Białostocki, „Barok": styl, epoka, postawa. W: Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Warszawa 1959. ; 9. A. Bober, Wkład jezuitów do polskiej patrystyki. (Szkic bibliograficzny). W: Studia i teksty patrystyczne. Kraków 1967. ; 10. L. Boros, Odkrywanie Boga. Przeł. Cz. Tarnogórski. Warszawa 1974. ; 11. A. Borowski, „Rytmy" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny. „Pamiętnik Literacki” 1983, z.3, s. 3-30. ; 12. H. Chadwick, Augustyn. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 2000. ; 13. D. Chemperek, Wyznaniowe oblicze poezji Daniela Naborowskiego. Preliminaria. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 125-146. ; 14. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przeł. J. Grossfeld. Warszawa 1989. ; 15. J. Czerniatowicz , Cz. Mazur , Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. T. 1: XV-XVIII wiek. Cz. 1: Autorzy i teksty. Lublin 1978, s. 5-25. ; 16. J. Czerniatowicz , Cz. Mazur , Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. T. 1: XV-XVIII wiek. Cz.2: Problemy doktrynalne i historia wczesnego chrześciajństwa. Lublin 1983, s. 154-157. ; 17. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 18. A. Czyż, Wokół interpretacji liryki dawnej. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997. ; 19. A. Czyż, Wstęp do barokowej poezji metafizycznej. "Przegląd Humanistyczny" 1982, nr 10, s. 39–58. ; 20. J. Delumeau, Grzech i strach w kulturze Zachodu XIII-XVIII w Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994. ; 21. J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka. Warszawa 1997. ; 22. J. Flaga, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1998. ; 23. K. Górski, Religijność sarmatyzmu a kwietyzm. „Teksty” 1964, z. 4, s. 58-75. ; 24. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986. ; 25. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 5, zmien. i rozszerz. Warszawa 1998. ; 26. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień. Warszawa 2000. ; 27. A. Kijewska, Mistyczny lot. „Znak” 1994, nr 12, s. 83-92. ; 28. M. Korolko, Refleksje o literaturze konwersyjnej w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Na przykładzie Kaspra Wilkowskiego i Hieronima Powodowskiego. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984. ; 29. J. Kotarska, "Ad caelestem adspirat patriam ". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Lublin,1995. ; 30. J. Kotarska, Między światłem a ciemnością. W: Theatrum mundi. Ze studiów nad literaturą staropolską. Gdańsk 1998. ; 31. J. Kristeva, Etrangers nous-mêms. Paris 1988. ; 32. C. Kunderewicz, Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Opalińskiego. Warszawa 1939. ; 33. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2000. ; 34. A. T. Lacki, Pobożne pragnienia. Wyd. K. Mrowcewicz. Warszawa 1997. ; 35. E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem". Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003. ; 36. J. Liberiusz, Wieniec Przezacnemu w Kościele Bożym Biskupowi i Doktorowi S. Augustynowi. Kraków 1644. ; 37. Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995. ; 38. M. Łukasiewicz-Chantry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wrocław 2002. ; 39. D. C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002. ; 40. H. Marrou, Augustyn. Przeł. J. S. Łoś. Kraków 1966. ; 41. Miłości Boskiej i ludzkiej skutki różne wraz z siedemnastowieczną polską wersją tekstów do „Amoris divini et humani effectus varii ". Oprac. J. i P. Pelcowie. Warszawa 2000. ; 42. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. 1. Lublin 1994. ; 43. K. Moisan-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze złem. Kraków 2002. ; 44. J. Morawski, Duchowna teologia, abo Kościół Ducha ś. To jest człowiek doskonały. Z nauki „Pisma Świętego" i Ojców Świętych. Poznań 1695. ; 45. Z. Morsztyn, Muza domowa. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 2. Warszawa 1954. ; 46. K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Wrocław 1987. ; 47. A. Naramowski, Splendor Trojzakonnego Cienia, spod klasztornej Umbryi [...]. Warszawa MDCCXXI. ; 48. A. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie ". Red. B. Otwinowska, J. Pelc, przy współudz. B. Falęckiej. Wrocław 1992. ; 49. R. J. O’Comnell, Soundings in St. Augustines’s Imagination. New York 1994. ; 50. Z. Ogonowski, Wiek XVII. W zb.: Zarys dziejów filozofii w Polsce : wieki XIII-XVII. Red. Z. Ogonowski. Warszawa 1989. ; 51. D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w „Biblii", nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej. Kraków 1997. ; 52. Ł. Opaliński, Wybór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 172. Wrocław 1959. ; 53. B. Otwinowska, Metafizyka pana na Ujazdowie. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995. ; 54. G. Raubo , Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997. ; 55. G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznań 2006. ; 56. M. K. Sarbiewski, Dii gentium. Bogowie pogan. Wstęp, oprac., przeł. K. Stawecka. Wrocław 1972. ; 57. M. K. Sarbiewski, Liryki oraz „Droga rzymska" i fragment „Lechiady". Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko przy współudz. J. Okonia. Warszawa 1980. ; 58. M. Sęp Szarzyński, Poezje. Wstęp, oprac. J. S. Gruchała. Kraków 1997. ; 59. J. Sokołowska , Od renesansu do baroku. Swoistość przełomu barokowego w Polsce. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995. ; 60. K. Schuster, Biblioteka Łukasza Opalińskiego Marszałka Nadwornego Koronnego (1612-1662). Wrocław 1970. ; 62. K. Twardowski, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 1998. ; 63. K. Twardowski, Pochodnia miłości Bożej z piącią strzał ognistych. Wyd. K. Mrowcewicz. Warszawa 1995. ; 64. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Kielce 1996. ; 65. P. Urbański, Theologia fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000. ; 66. Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Red. P. Urbański. Szczecin 1999. ; 67. S. Witwicki, Abrys doczesnej szczęśliwości między cieniami ludzkiego nieukontentowania. Warszawa 1685.

Issue:

1

Start page:

17

End page:

29

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63098 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

149

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79904

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information