Object

Title: Gatunek jest znakiem. Uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym

Creator:

Czerwiński, Maciej

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1986, s. 348-402. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska.Warszawa 1970. ; 3. J. Bartmiński, Derywacja stylu. W zb.: Warianty języka. Red. J. Bartmiński, J. Szadura. Lublin 2003. ; 4. J. Bartmiński, Odmiany a style języka. W zb.: Warianty języka. Red. J. Bartmiński, J. Szadura. Lublin 2003. ; 5. M. Czerwiński, Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2007, t. 42, s. 247-268. ; 6. M. Czerwiński, Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2008, t. 43, s. 217-237. ; 7. T. Dobrzyńska, Badania struktury tekstu-nowe źródło inspiracji lingwistyki. „Stylistyka” 1992 nr 1 s. 51-66. ; 8. T. Dobrzyńska, Tekst i styl. W zb.: Styl a tekst. Red. S. Gajda, M. Balowski. Opole 1996, s. 21-28. ; 9. E. Domańska, Wokół metahistorii. W: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000. ; 10. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Przeł. A. Pomorski. Kraków 2004. ; 11. U. Eco, Teoria semiotyki. Przeł. M. Czerwiński. Kraków 2009. ; 12. S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W zb.: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wyd. 2. Lublin 2001, s. 255-268. ; 13. G. Genette, Fiction et diction. Paris 1991. ; 14. H. Grzmil-Tylutki, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu. Kraków 2007. ; 15. R. Jakobson, Język a inne systemy komunikacji. Przeł. A. Tanalska. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 209-251. ; 16. W. Kalaga, Antetensja i fikcjonalność. W zb.: Znak-tekst-fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. W. Kalaga, T. Sławek Katowice 1987, s. 62-75. ; 17. W. Kalaga, Przedmiot i referent w świetle triadycznej teorii znaku. W zb.: Znak-tekst-fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. W. Kalaga, T. Sławek Katowice 1987, s. 45-61. ; 18. J. Le Goff, Historia i pamięć. Przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Kraków 2007. ; 19. E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice 2002. ; 20. C. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przekł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997. ; 21. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków 2006. ; 22. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2006. ; 23. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego. Wyd. 2, popr. Wstęp i przypisy K. Polański. Przeł. K. Kasprzyk.Warszawa 1991. ; 24. L. Spitzer, Językoznawstwo a historia literatury. Przeł. M. R. Mayenowa. W: K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne. Wybór tekstów i oprac. M. R. Mayenowa, R. Handke. Warszawa 1972, s. 173-210. ; 25. D. Szajnert, Intencja i interpretacja. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 7-42. ; 26. B. Uspienski, O genezie tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. W zb.: Sztuka w świecie znaków. Wybór, wstęp, przekł. bibliogr. B. Żyłko. Gdańsk 2002, s. 17-31. ; 27. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

Issue:

2

Start page:

179

End page:

196

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63315 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

84

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information