Object

Title: Spider fauna (Araneae) of the Sieraków Landscape Park (Central Poland) – preliminary data

Creator:

Oleszczuk, Maria

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Spider fauna of Sierakowski Landscape Park, Greater Poland ; Pierwsze dane na temat pająków (Araneae) Sierakowskiego Parku Krajobrazowego

Publisher:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

53-60 p. : ill. ; 24 cm

Abstract:

The paper presents preliminary data on araneofauna of the selected habitats in the Sieraków Landscape Park, where spiders have not yet been studied. The fauna was sampled by sweep net and pitfall trap methods in crop fields, forest and in the ecotone zones: forest/crop field and forest/lake. It was found 44 spider species and four genera represented by young specimens, i.e. Metellina sp., Neriene sp., Haplodrassus sp. and Xysticus sp. The largest number of taxa (24) was found in the forest/lake ecotone, and the smallest one (10) in the crop field, 200 m distant from the forest. The recorded spiders belong to the common species, but they were characteristic for their biotopes.

References:

ADAMEK H. & CZACHOROWSKI S. 2004. Chruściki (Trichoptera) Sierakowskiego Parku Krajobrazowego – wynikiwstępnych badań. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 10: 199–202.
BŁOSZYK J., KRYSIAK D., NAPIERAŁA A. & BAJACZYK R. 2002. Materiały do znajomości Uropodina (Acari:Mesostigmata) wybranych rezerwatów położonych na obszarze parków krajobrazowych województwawielkopolskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 8: 61–72.
BUCHAR J. &RŮŽIČKA V. 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
DZIABASZEWSKA J. 1961. Pająki z rodziny Thomsidae Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace monograficzne nadprzyrodą WPN pod Poznaniem 4: 1–29.
DZIABASZEWSKI A. 1961 Pająki z rodziny Theridiidae Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace monograficzne nadprzyrodą WPN pod Poznaniem 3: 1–45.
DZIABASZEWSKI A. 1973. Z badań nad pająkami Wielkopolski. I. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B, 26:231–237.
DZIABASZEWSKI A. 1975. Z badań nad pająkami Wielkopolski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią B,28: 101–108.
DZIABASZEWSKI A. 1976. Studium ekologiczno-faunistyczne nad pajęczakami (Aranae, Opiliones, Pseudoscorpionidea)koron drzew. Wydawnictwa UAM, 218 pp.
DZIABASZEWSKI W. 1992. Pogońce (Lycosidae s. lat.) łęgów rogalińskich. Morena 1: 39–41.
KAJAK A. 2007. Effects of forested strips on spider assemblages in adjacent cereal fields: dispersal activity of spiders.Polish Journal of Ecology 55: 691–704.
KAJAK A. & OLESZCZUK M. 2004. Effect of Shelterbelts on adjoining cultivated Fields: patrolling intensity of carabidbeetles (Carabidae) and spiders (Araneae). Polish Journal of Ecology 52: 155–172.
KARG J., ŚLIWA P. & WENDZONKA J. 2011. Smukwa kosmata (Scolia hirta Schrank) rzadki gatunek błonkówki wParku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i w Sierakowskim ParkuKrajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17: 114–115.
KUPRYJANOWICZ J. 2010. Inwentaryzacja pająków (Araneae) na terenie Parku Narodowego “Bory Tucholskie”. PNBTi NWFOŚ: 1–23.
LEŚNIEWSKA M. 2002. Badania pareczników (Chilopoda) w rezerwacie przyrody „Buki nad Jeziorem Lutomskim”(Sierakowski Park Krajobrazowy). Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 8: 73–77.
ŁĘCKI W. 1996. Sierakowski Park Krajobrazowy. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1: 21–24.
ŁUCZAK J. 1979. Spiders in agrocoenoses. Polish Ecological Studies 5: 151–200.
ŁUCZAK J. 1993. Ecotone zones between forest islands and crop fields in the Masurian Lakeland, Poland, as barrier formigration of spiders to crop fields. Bulletin Societé Neuchâtel Sciente Naturelle 116: 161–167.
ŁUCZAK J. 1995. Plant-dwelling spiders of the ecotone between forest islands and surrounding crop fields inagricultural landscape of the Masurian Lakeland. Ekologia Polska 43: 79–102.
NENTWIG W., BLICK T., GLOOR D., HÄNGGI A. & KROPF C. 2016. Spiders of Europe. Version 02.2016. Available atwww.araneae.unibe.ch (8 Jan 2017)
OLESZCZUK M. 2010. Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków pająków (Araneae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66: 361–374.
OLESZCZUK M. 2014. Pająki (Araneae) drzew iglastych w zadrzewieniach śródpolnych na terenie ParkuKrajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 33: 15–23.
OLESZCZUK M. & KARG J. 2012. Ballooning spiders (Araneae) over the forest island in an agricultural landscape ofWielkopolska. Fragmenta Faunistica 55: 19–24.
OLESZCZUK M., ULIKOWSKA M. & KUJAWA K. 2010. Effect of distance from forest edge on the distribution anddiversity of spider webs in adjacent maize field. Polish Journal of Ecology 58: 793–802.
PRZEWOŹNY M. 2011. Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. BadaniaFizjograficzne. Seria C – Zoologia (C52): 33–45.
ROZWAŁKA R., RUTKOWSKI T. & BIELAK-BIELECKI P. 2013. New data on introduced and rare synanthropic spiderspecies (Arachnida: Araneae) in Poland. Annales UMCS, Sectio C – Biologia 68: 127–149.
ROZWAŁKA R., RENN K. & SIENKIEWICZ P. 2014. Pająki Araneae i kosarze Opiliones Lednickiego ParkuKrajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy 25: 42–63.
STAŃSKA M., HAJDAMOWICZ I. & ŻABKA M. 2002. Epigeic spiders of alder swamp forests in Eastern Poland. In:TOFT S. & SCHARFF N. (eds), European Arachnology 2000, Proceedings of the 19th European Colloquium ofArachnology, Århus, 17–22 July 2000. Aarhus University Press, Aarhus: 191–197.
SZYMKOWIAK P. 1992. Pająki (Aranei) łęgów rogalińskich. Morena 1: 36–38.
ŚLIWA W. & LEWANDOWSKI R. 2013. Motyle większe (Lepidoptera) Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. BiuletynParków Krajobrazowych Wielkopolski 19: 83–98.
WENDZONKA J. 2011. Wybrane grupy żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) użytku ekologicznego „Jaskółcza Skarpa” wSierakowskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17: 83–89.
WORLD SPIDER CATALOG 2016. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern. Version 17. Available athttp://wsc.nmbe.ch (10 Feb 2016).

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

60

Issue:

1

Start page:

53

End page:

60

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63587 ; 10.3161/00159301FF2017.60.1.053

Source:

MiIZ PAN, call no. P.4664 ; MiIZ PAN, call no. P.256 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information