Object

Title: Poezja jako doświadczenie wewnętrzne. Aleksander Wat o „epifanii naturalnego” (na marginesie „Mojego wieku”)

Creator:

Stankowska, Agata

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baranowska, Trans czytającego młodzieńca wieku (Wat). W: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984. ; 2. W. Bolecki, Od „postmodernizmu” do „modernizmu”. (Wat – inne doświadczenie). „Teksty Drugie” 2001, nr 2. ; 3. M. Gołębiewska, Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze medialnej. „Teksty Drugie” 2002, nr 3. ; 4. M. Janion, Apokalipsa bez zbawienia. Tematy jeanpaulowskie. W: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001. ; 5. J. Kristeva, „Martwy Chrystus” Holbeina. W: Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński. Wstęp M. P. Markowski. Kraków 2007. ; 6. M. P. Markowski, Homo-logia. Proust w oczach Barthes’a. „Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2. ; 7. Cz. Miłosz, Poeta Aleksander Wat. W: Życie na wyspach. Wybór i oprac. J. Gromek. Wyd. 1, dodruk. Kraków 1998. ; 8. Cz. Miłosz, Ziemia Urlo. Kraków 1994. ; 9. C. Nordenfalk, The Batavians’ Oath of Allegiance. Rembrandt’s only Monumental Painting. Stockholm 1982. ; 10. R. Nycz, „Słowami... w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 11. T. Nyczek, Bach na dachu Łubianki. (Aleksander Wat). W: Emigranci. Londyn 1988. ; 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4. Poznań 1996. ; 13. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka. Wyd. 2. Kraków 1994. ; 14. A. Rosales Rodrigues, Nieuchwytny obraz Rembrandta. Georga Simmla filozoficzna interpretacja oeuvre holenderskiego mistrza. „Rocznik Historii Sztuki” t. 33 (2008). ; 15. G. Simmel, Rembrandt. Szkic z filozofii sztuki. „Sztuka i Filozofia” t. 27 (2005). ; 16. A. Stankowska, Awangardowy wnuk Leśmiana. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2009, nr 16: Rytm Leśmiana. ; 17. A. Stankowska, „Więzień zwierciadeł”. Leopolda Staffa spór niepokoju z powinnością. W: Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego. Poznań 2007. ; 18. K. Szaniawski, Metafizyka zniewolenia – świadectwo Aleksandra Wata. W zb.: Literatura źle obecna. (Rekonesans). Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27 X – 30 X 1981. Kraków 1986. ; 19. A. Wat, Coś niecoś o piecyku. W: Ciemne świecidło. Paryż 1968. ; 20. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Warszawa 1990. ; 21. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Kraków 1992. ; 22. A. Wat, Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisami, posłowiem oraz indeksem opatrzył P. Pietrych. Warszawa 2008. ; 23. A. Ziemba, Nowe dzieci Izraela. „Stary Testament” w kulturze holenderskiej XVII wieku. Warszawa 2000.

Issue:

2

Start page:

23

End page:

51

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64001 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

153

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82167

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information