Object

Title: Renesansowe teorie figuratywności: Peter Schade (Petrus Mosellanus)

Creator:

Ryczek, Wojciech

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977. ; 2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s.3-23. ; 3. J. H. Anderson, Words that Matter. Linguistic Perception in Renaissance English. Stanford 1996. ; 4. B. B. Awianowicz, Petrus Mosellanus i jego „De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones”. „Terminus” 2003, z. 1. ; 5. H. Bloom, A Map of Misreading. Wyd. 2. Oxford – New York 2003. ; 6. J. Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku. Wrocław 1985. ; 7. K. Burke, A Grammar of Motives. Wyd. 2. Berkeley 1969. ; 8. E. Buszewicz, Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – gatunek – styl. Rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006. ; 9. M. Cahn, The Rhetoric of Rhetoric. Six Tropes of Disciplinary Self-Constitution. W zb.: The Recovery of Rhetoric. Persuasive Discourse and Disciplinarity in the Human Sciences. Ed. R. H. Roberts, J. M. M. Good. Charlottesville 1993, s. 61–64. ; 10. D. Chandler, Semiotics. The Basics. Wyd. 2. London – New York 2007. ; 11. B. Cummings, The Literary Culture of the Renaissance. Grammar and Grace. Oxford – New York 2007. ; 12. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa 1992. ; 13. M. Elsky, Authorizing Words. Speech, Writing, and Print in the English Renaissance. Ithaca, NY, 1989. ; 14. L. D. Green, „Grammatica movet”. Renaissance Grammar Books and „elocutio”. W zb.: Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett. Ed. P. L. Oesterreich, Th. O. Sloane. Leiden–Boston–Köln 1999. ; 15. L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric Short Title Catalogue: 1460–1700. Wyd. 2, przejrz. i rozszerz. London 2006. ; 16. T. Hawkes, Metaphor. London 1972. ; 17. D. B. Heitsch, Practising Reform in Montaigne’s „Essais”. Leiden – Boston 2000. ; 18. N. Hudson, Locke and the Tradition of Nominalism. W zb.: Nominalism and Literary Discourse: New Perspectives. Ed. H. Keiper, Ch. Bode, R. J. Utz. Amsterdam–Atlanta 1997. ; 19. C. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. W zb.: Ironia. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2002. ; 20. J. Lamb, Wittgenstein and Early English Dictionaries. 1604–1658. W zb.: Word and Self Estranged in English Texts. 1550–1660. Ed. Ph. Kelly, L. E. Semler. Farnham–Burlington 2010. ; 21. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric: 1380–1620. Oxford – New York 2011. ; 22. P. Mack, Renaissance Argument. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic. Leiden – New York 1993. ; 23. I. Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of Law. Cambridge – New York 1992. ; 24. M. R. Mayenowa, B. Otwinowska, J. Puzynina, Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim (do poł. XVIII w.). Wrocław 1963. ; 25. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007. ; 26. M. Montaigne, Essais. Ed. M. Rat. T. 1. Paris 1958. ; 27. P. Mosellanus, Ćwiczenia wstępne w szkole retorycznej. Przeł. H. Matyja. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999. ; 28. P. Mosellanus, Paedologia. Hrsg. H. Michel. Berlin 1986. ; 29. A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole. Przeł. Marta Skwara. W zb.: Retoryka. Red. Marek Skwara. Gdańsk 2008. ; 30. M. Nagnajewicz, Tropy w trzech stylistykach łacińskich. „Meander” 1971, nr 1. ; 31. M. Nagnajewicz, Wstęp Kwintyliana do teorii figur retorycznych. „Meander” 1975, nr 4. ; 32. B. Otwinowska, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku. (Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619). Wrocław 1967. ; 33. D. Punter, Metaphor. London– New York 2007. ; 34. Renaissance Figures of Speech. Ed. S. Adamson, G. Alexander, K. Ettenhuber. Cambridge – New York 2007. ; 35. Desiderius Erasmus Roterodamus, Opera omnia, recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. T. 1. Amsterdam 1993. ; 36. E. Rummel, Argumentis, non contumeliis. The Humanistic Model for Religious Debate and Erasmus’ Apologetic Letters. W zb.: Self-Presentation and Social Identification. The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times. Ed. T. van Houdt [i in.]. Leuven 2002. ; 37. E. Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany. Oxford – New York 2000. ; 38. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967. ; 39. R. J. Schoeck, Erasmus of Europe. The Prince of Humanists, 1501–1536. Edinburgh 1993. ; 40. G. Steiner, Zerwany kontrakt. Przeł. O. Kubińska. Warszawa 1994. ; 41. H. Szabelska, Filozofia moralna w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świetle debat humanistów i scholastyków. „Terminus” 2010, z. 2. ; 42. B. Vickers, Rhetorical and anti-rhetorical tropes: on writing the history of „elocutio”. „Comparative Criticism” t. 3 (1981). ; 43. R. Waswo, Language and Meaning in the Renaissance. Princeton 1987. ; 44. R. Waswo, Theories of language. W zb.: The Cambridge History of Literary Criticism. T. 3: Renaissance. Ed. G. P. Norton. Cambridge 1999. ; 45. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

3

Start page:

153

End page:

172

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64020 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

108

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information