Object

Title: „Czy sie kryć w pustym lesie?” O przekładzie i interpretacji mitu o Akteonie w ujęciu Andrzeja Zbylitowskiego

Creator:

Kochan, Anna

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Akteon. Hasło w: V. Zamarovský, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. J. Illg, L. Spyrka, J. Wania. Wyd. 2. Katowice 2006, s. 45. ; 2. G. Chaucer, Opowieść Rycerza. Przeł., przypisy, posł. P. Mroczkowski. Kraków 1988. ; 3. R. H. Coon, The Vogue of Ovid since the Renaissance. „The Classical Journal” t. 25 (1930), nr 4, s. 280. ; 4. M. Desmond, The Goddess Diana and the Ethics of Reading in the Ovide „Moralisé”. W zb.: Metamorphosis. The Changing Face of Ovid in Medieval and Early Modern Europe. Ed. A. Keith, S. Rupp. Toronto 2007. ; 5. A. Dębowski, Utwory zebrane. Wstęp, oprac. M. Wichowa. Kraków 2009. ; 6. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga IX. 1300–1370. Oprac. tekstu łac. D. Turkowska, M. Kowalczyk. Przeł. J. Mrukówna. Red., komentarz J. Garbacik, K. Pieradzka.Wyd. 2. Warszawa 2009. ; 7. E. Garin, Powrót filozofów starożytnych. Przeł. A. Dutka. Wyd. 2, przejrz. Warszawa 1993, s. 13. ; 8. F. Ghisalberti, Mediaeval Biographies of Ovid. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” t. 9 (1946), s. 15. ; 9. M. Grant, Gladiatorzy. Przeł. T. Rybowski. Wstęp A. Ładomirski. Wrocław 1980. ; 10. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk. J. Łanowski. Przeł. M. Bronarska [i in.]. Wrocław 1987. ; 11. R. Grześkowiak, „Humanitas” w translacji. Komentarze staropolskich przekładów dzieł pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII wieku i ich humanistyczne źródła. W zb.: Humanizm i filologia. Red. nauk. A. Karpiński. Warszawa 2011. ; 12. A. D. Hall, The Actaeon Myth and Allegorical Reading in Spenser’s „Two Cantos of Mutabilitie”. „The Sixteenth Century Journal” t. 26 (1995), nr 3, s. 562–563. ; 13. K. Kibish-Ożarowska, O sztuce na wesoło. Warszawa 2002. ; 14. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wyd. 12, przejrz. i uzup. Wrocław 1974. BN I 3. ; 15. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962. ; 16. Latin Commentaries on Ovid from the Renaissance. Selected, introduced and translated by A. Moss. Signal Mountain 1998. ; 17. C. Lord, Manuscripts of the „Ovide moralisé”. „The Art Bulletin” t. 57 (1975), nr 2, s. 161. ; 18. M. Maślanka-Soro, Owidiusz u Dantego na tle średniowiecznej tradycji literackiej. „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2011. ; 19. S. B. Meech, Chaucer and the „Ovide Moralisé”. PMLA t. 33 (1918), nr 2. ; 20. S. B. Meech, Chaucer and the „Ovide Moralisé” – A Further Study. PMLA t. 46 (1931), nr 1. ; 21. K. Młynarz, Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 8 (1963). ; 22. Ovidius, Metamorphoses. Ed. W. S. Anderson. Leipzig 1977. ; 23. Owidiusz, Przemiany. Tekst i przypisy oprac., wstępem i notą wydawniczą opatrzył A. Krawczuk. Warszawa 1995. ; 24. M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli. Przeł. H. Igalson-Tygielska. Warszawa 2006. ; 25. C. Ripa, Ikonologia. Przeł. I. Kania. Kraków 1998. ; 26. A. Samsonowicz, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa 2011. ; 27. J. Schulte, „W które ja wszytki kładę tajemnice swoje”. „Fraszki” a tajemnica poetycka humanistów. W: Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów. Przeł. K. Wierzbicka-Trwoga. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, K. Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2012. ; 28. J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art. Transl. B. F. Session. Princeton 1972. ; 29. R. Skulski, „Metamorphosis moralisata” ks. Piotra Bercheriusa. (Ustęp z dziejów życia pozagrobowego Owidiusza na gruncie polskim). „Przegląd Humanistyczny” 1923, z. 3. ; 30. R. Skulski, Ovidius albo przeciwko płomienistej miłości ksiąg dwoje. „Pamiętnik Literacki” 1925/26, s. 515-523. ; 31. S. Stabryła, wstęp w: Owidiusz, Metamorfozy. T. 1. Przeł. A. Kamieńska. Oprac. S. Stabryła. Wyd. 2, zmien. Wrocław 2004, s. CXX. BN II 76. ; 32. Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2001. ; 33. Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia. Wybór, oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2007. ; 34. M. Thiébaux, The Mediaeal Chase. „Speculum” t. 42 (1967), nr 2. – W = ; 35. Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza. Przeł. E. Burska. Warszawa 2006. ; 36. P. Wężyk Widawski, Philomela. Morale, to jest ksiąg rozmaitych autorów wykład obyczajny pod obraz boginiej Wenery [...]. Kraków 1585. ; 37.S. M. Wheeler, A Discourse of Wonders. Audience and Performance in Ovid’s „Metamorphoses”. Philadelphia 1999. ; 38. M. Wichowa, Kierunki recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej. „Meander” 1989, nr 1/2, s. 23. ; 39. M. Wichowa, „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego. Dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 1990. ; 40. M. Wichowa, Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 2008. ; 41. M. Wichowa, Zarys dziejów recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej. W: J. Starnawski, M. Wichowa, A. Obrębski, Antyk w Polsce, cz. 1. Łódź 1992. ; 42. L. P. Wilkinson, Ovid Recalled. Bristol 2005 (reprint wyd. z 1955). ; 43. A. Zbylitowski, Akteon. Kraków [1588]. ; 44. A. Zbylitowski, Droga do Szwecyjej. W zb.: Trzy podróże. Wstęp i objaśnienia E. Kotarski. Gdańsk 1973 (ks. III). ; 45. K. Zimek, „A toż tobie cielesność!” Interpretacja mitu Akteona w wierszu „Nagroda wszeteczności” Hieronima Morsztyna. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red. nauk. R. Krzywy. Warszawa 2008. ; 46. E. D. Żółkiewska, Postać Orfeusza w dwóch starofrancuskich wersjach „Owidiusza moralizowanego”. W zb.: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Red. S. Żerańska-Kominek. Gdańsk 2003.

Issue:

3

Start page:

69

End page:

86

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64023 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

214

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82202

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information