Object

Title: Smutne humoreski Marii z Brzezinów Sadowskiej. O niedocenionym gatunku i zapomnianej pisarce

Creator:

Węgrzyn, Iwona

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. L. Aimé-Martin, O kształceniu duszy. Psychologia i filozofia dla kobiet. Wyjątek z dzieł. Wilno 1861. ; 2. Ch. Baudelaire, O istocie śmiechu oraz o komizmie w sztukach plastycznych. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp, przekł. J. Guze. Koment., przypisy Ch. Pichois w tł. J. M. Kłoczkowskiego. Gdańsk 2000, s. 149-166. ; 3. W. B[ełz]a, Sławne Polki. „Wanda. Noworocznik dla Płci Pięknej” 1869. ; 4. M. Brzezina (Zbigniew), Pamiętniki muchy. Wilno 1861. ; 5. J. Burczymucha [K. E. Wojniłłowicz], Humoreski, szkice, fraszki i inne szpargały z mózgownicy własnej [...] z dodatkiem powieści historycznej Dunneta. Wilno 1852. ; 6. P. Chm [ielowski], Humor. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 29/30. Warszawa 1901, s. 507. ; 7. P. Chm [ielowski], Humoreska. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 29/30. Warszawa 1901, s. 508. ; 8. P. Chmielowski, Nasi powieściopisarze. Zbigniew. „Opiekun Domowy” 1873, nr 45. ; 9. P. Chmielowski, Pisma Zbigniewa. „Niwa” 1876, t. 10, z. 39. ; 10. P. Chmielowski, Powieści Zbigniewa. „Biblioteka Warszawska” 1869, t. 4, s. 150-163. ; 11. B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. Antologię oprac. M. Bokiniec. Gdańsk 2011. ; 12. S. M. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven – London 1979. ; 13. J. W. Gomulicki, Dokumentacja „ostatniego romansu” Norwida. Listy Marii Sadowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 185-227. ; 14. J. W. Gomulicki, Ostatni romans Norwida. W: Zygzakiem. Szkice, wspomnienia, przekłady. Warszawa 1981. ; 15. J. W. Gomulicki, Posłowie. W: M. Sadowska, Podróż naokoło świata odbyta w trzech godzinach. „Odra” 1983, nr 7/8, s. 25-26. ; 16. J. W. Gomulicki, Spotkanie z Korbutem. Po zapomnianej rocznicy. W: Aleje czarów. Spacery, sylwety, zagadki i zwierzenia literackie. Warszawa 2000, s. 59-63. ; 17. W. Günther, Smutek humorystów. „Museion” 1913, z. 8–9. ; 18. Jean Paul, Estetyka. Kurs przygotowawczy. Przeł. K. Krzemień. W zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. Namowicz. Wrocław 2000, s. 483-544. ; 19. A. Jeske, Jeszcze kilka słów o pani Sand. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 46. ; 20. T. T. Jeż [Z. Miłkowski], Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygot. A. Lewak. Wstęp A. Brückner. T. 3. Kraków 1937. ; 21. A. H. Kirkor, Ze wspomnień wileńskich. „Dziennik Poznański” 1885 nry 77, 79, 81. ; 22. [W. Korotyński], Korespondencja. „Gazeta Warszawska” 1859, nr 243. ; 23. K. Lemcke, Estetyka. Przeł. B. Zawadzki. T. 1. Lwów 1874. ; 24. F. H. L [ewestam], Humor. Hasło w: Encyklopedia powszechna. Wyd. S. Orgelbrand. T. 12. Warszawa 1863. ; 25. E. Lubczyńska-Jeziorna, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa. Wrocław 2007. ; 26. A. Martuszewska, „Dobry humor jest jak oset...” Bolesława Prusa koncepcja komizmu i humoru. W zb.: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Red. E. Wiegandt, A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2003, s. 107-121. ; 27. K. Mecherzyński, O fantazji i humorystyce w piśmiennictwie polskim. „Biblioteka Warszawska” 1869, t. 2, s. 80-91. ; 28. H. Meciszewski, Humorystyka. „Dwutygodnik Literacki” 1844, t. 1, nr 1-3. ; 29. T. Mizerkiewicz, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Poznań 2007. ; 30. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku XX. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 227-261. ; 31. S. Papée, H. Sienkiewicz jako humorysta. Poznań 1921. ; 32. [M. Sadowska], Rec.: „Kalendarz Humorystyczny na Rok 1866”. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 2. ; 33. [M. Sadowska], Rzuty. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 12. ; 34. R. Skręt, Sadowska z Brzezinów Maria. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 34. Wrocław 1992–1993, s. 293–294. ; 35. W. M. Thackeray, Snoby. Utwór humorystyczny. Tłum. z angielskiego. Petersburg 1860. ; 36. T. Tripplin, Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w 1856 roku. T. 1: Litwa. Wilno 1858. ; 37. A. Wiślicki, Maria z Brzezinów Sadowska (Zbigniew). „Gospodarski Kalendarz dla Kobiet na Rok 1876”. ; 38. Zbigniew [M. Sadowska], Ha! Jeszcze o pani Sand. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 48. ; 39. Zbigniew (M. z B [rzezinów] Sadowska), Słów kilka o humorystyce i humorystach polskich. „Przegląd Tygodniowy” 1876, nr 51. ; 40. Zbigniew [M. Sadowska], Pani Sand. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nry 42–43. ; 41. D. Zgliński, Humor w „Panu Tadeuszu”. Szkic estetyczny. Wyd. 2, powiększ. Warszawa 1898.

Issue:

3

Start page:

167

End page:

179

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64624 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 21, 2018

Number of object content hits:

193

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83140

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information