Object

Title: „Zapomniałem zapytać, czy bawią cię języki”. Kilka uwag o języku, rozmowie i wspólnocie w poezji Piotra Sommera

Creator:

Nolbert, Kamil

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Nowa dykcja. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988.
2. J. Borowczyk, „Nie ma nic, co się nie łączy”. Wiersze o połączeniach. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
3. T. Cieślak-Sokołowski, Poeta spójnik. Notatnik o kilku niepewnych wierszach. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
4. Dictionary of Greek and Roman Geography. Ed. W. Smith. T. 1. Boston, Mass., 1854.
5. P. Dybel, Bez wielkich słów. „Nowe Książki” 1983, nr 10.
6. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków 2004.
7. P. Dybel, Oblicza hermeneutyki. Kraków 2012.
8. H.-G. Gadamer, Kim jest Ja i kim jesteś Ty? W: Czy poeci umilkną? Wybór, oprac. J. Margański. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrzał, wstęp K. Bartoszyński. Bydgoszcz 1998.
9. H.-G. Gadamer, O możliwościach etyki filozoficznej. W: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. Wybór R. Godoń. Wstęp, red. nauk. P. Dybel. Warszawa 2008.
10. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. Baran. Warszawa 2004.
11. J. Gutorow, Maski Sommera. W: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003.
12. M. Heidegger, Bycie i czas. Przekł., przedm., przypisy B. Baran. Wyd. 2, dodruk 3. Warszawa 2008.
13. K. Hoffmann, Nie ma nas tam, gdzie jesteśmy. O jednym wierszu poety składniowego. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
14. S. Jurkowski, Temat nie jest istotny. „Tygodnik Kulturalny” 1983, nr 40.
15. T. Komendant, Jak podanie ręki. "Twórczość" 1981, nr 11.
16. T. Komendant, Mimo-śród. „Obecność” 1987, nr 17.
17. M. Larek, Opóźniając początek. O debiutanckiej książce Piotra Sommera pt. „W krześle”. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
18. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Przekł. przejrzał J. Migasiński. Wyd. 2, dodruk. Warszawa 2012.
19. A. Lipszyc, Z przyświstem. Pozycja głosu, uniwersum przedmiotów i ten, za przeproszeniem, język w poezji Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
20. R. Molzer, Własnymi słowami. „Literatura” 1981, nr 22.
21. J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006.
22. J. Orska, Wspólnota niebywała. W: Republika poetów. Kraków 2013.
23. K. Pietrych, Elegie Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010.
24. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Oprac., wstęp M. Kowalska. Wyd. 1, dodruk 1. Warszawa 2005.
25. I. Smolka, Potwierdzając gotowość rozmowy. „Twórczość” 1978, nr 5.
26. P. Sommer, Kolejny świat. Warszawa 1983.
27. P. Sommer, Pamiątki po nas (1973–1979). Kraków 1980.
28. P. Sommer, Po ciemku też. (Wiersze z książek). Poznań 2013.
29. L. Szaruga, Co się żyje? „Opcje” 1997, nr 3.
30. A. Szymańska, W skali ludzkiej. „Nowe Książki” 1981, nr 21.
31. P. Śliwiński, Sommerland. W: P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000.
32. M. Telicki, Modalność aporetyczna. Wokół jednego wiersza Piotra Sommera. „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 19.
33. J. Tischner, Emmanuel Lévinas. W: O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wstęp A. Bobko. Wybór, oprac. A. Bobko, M. Kozak. Wyd. 2, przejrz. i uzup. BN I 306. Wrocław 2013.
34. A. Wiedemann, Now(a) książka Sommera. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 257, s. 17.
35. M. Zaleski, Kolejny świat. „Twórczość” 1983, nr 6.
36. M. Zaleski, W komitywie. „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 24.

Issue:

1

Start page:

167

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66459 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

75

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information