Object

Title: Wooden Textile Tools from Medieval Poland

Creator:

Grupa, Małgorzata

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 31 (2018)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill., 29 cm

Abstract:

Wooden textile tools are very rare archaeological finds. The reasons for this are various and one of them is, e.g., unstable environment, which results in decomposition of objects made of organic materials. Another reason is the lack of sufficient knowledge of textile tools by researchers responsible for archaeological research, who interpret such finds falsely. Yet another and rather frequent reason is a deficiency of publications on this issue. Therefore, very few weaving tools appear in archaeological literature. An assemblage of such objects comes from the exploration in the Opole settlement and an island in Żółte, Site 33 on Lake Zarańskie, West Pomerania (it has been the most numerous collection of weaving tools in Poland so far). Studies of archaeological layers in Gdańsk delivered only a few objects, which are a perfect complement of our knowledge of weaving production of the Middle Ages and the modern period. We should also remark that the artefacts from Żółte, apart from those from Gdańsk and Opole, are the best examples of using wooden textile tools by small communities. It leads to a conclusion that these groups were self-sufficient in textile manufacturing, starting with preliminary yarn processing and finishing with producing woollen and linen textiles

References:

Baran D. 2014. Wyposażenie gospodarstwa domowego, przedmioty osobiste, atrybuty handlu. In: A. Kola, G. Wilke (eds.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty Traktu Poznańskiego 2, Kraków, 177-201 ; Broholm H. C., Hald M. 1940. Costumes of the Bronze Age in Denmark: Contributions to the Archaeology and Textile-History of the Bronze Age, Copenhagen ; Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród w Opolu, Wrocław, Warszawa, Kraków ; Chmielewski T. J. 2009. Po nitce do kłębka… O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej, Warszawa ; Cnotliwy E., Rogosz R. 1983. Wykop V. In: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (eds.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław, Warszawa, Kraków ; Dąbrowski Ł. 2009. Drewniane przedmioty związane ze średniowiecznym rybołówstwem z wykopalisk archeologicznych z Gdańska, Typescript, Toruń ; Estreicher K. 1933. Minjatury Kodeksu Bema oraz ich treść obyczajowa, “Rocznik Krakowski” 24, 199-217 ; Grupa M. 2000. Sprzęty i wyposażenie gospodarstwa domowego. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 139-162 ; Grupa M. 2012. Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w.) i ich konserwacja, Toruń ; Hoffmann M. 1964. The Warp-Weighted Loom. Studies in the History and Technology of an Ancient Implement, Studia Norvegica 14, Oslo ; Hołubowicz W. 1956. Opole w wiekach X-XI, Katowice ; Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie X-XIII w., Łódź ; Kaube A. 1965. Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4), “Materiały Zachodnio¬pomorskie” 13, 91-143 ; Kaźmierczak R. 2014. Tools for the Production of Fishing Equipment. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 239 ; Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, Wrocław, Warszawa, Kraków ; Kola A. 2000. Archeologiczne badania podwodne na reliktach mostu. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 11-27 ; Kola A. 2014. Archeologiczne badania podwodne na reliktach mostów (do 2003 roku). In: A. Kola, G. Wilke (eds.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty Traktu Poznańskiego 2, Kraków, 13-32 ; Kowalewska B. 2010. Przędzalnictwo i tkactwo na wyspie Jeziora Zarańskiego (Żółte, stan. 33, gm. Drawsko Pomorskie. In: P. Kucypera, S. Wadyl (eds.), Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, Toruń, 197-214 ; Kowalewska B. 2014a. Items Associated with Spinning and Weaving. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 196-211 ; Kowalewska B. 2014b. Tools and Weaving Products. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 212-217 ; Kowalska A. 2003. Pozostałe przedmioty drewniane. In: W. Łosiński (ed.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, Szczecin, 298-300 ; Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa, Łódź ; Maik J. 1997. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia 41, Łódź ; Moszyński K. 1929. Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kultura Materialna, Kraków ; Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kultura Materialna, Kraków ; Możdżyńska-Nawotka M. 2003. O modach i strojach, Wrocław ; Ostrowska E. 1962. Drewniane budownictwo i obróbka drewna we wczesnośredniowiecznym Wrocławiu, “Etnografia Polska” 6, 302-320 ; Paner H. 2005. Wyspa Skarbów, “Archeologia Żywa” 32 (2), 25-32 ; Polak Z. 1996. Przedmioty wykonane z drewna. In: M. Rębkowski (ed.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Badania przy ul. Ratuszowej 9-13, Kołobrzeg, 331-336 ; Rulewicz M. 1994. Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wieku, Prace Komisji Archeologicznej 11. Gdańsk wczesnośredniowieczny 10, Wrocław ; Sage G. 1936. Die Gewebereste aus dem alten Oppeln, “Altschlesien” 6, 322-332 ; Schramm A. 1938. Der Bilderschmuck der Frühdrucke 21, W. Schmidt (ed.), Leipzig ; Wilke G. 2000. Analiza chronologiczno-przestrzenna struktur palowych i próba rekonstrukcji. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 57-71

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

31

Start page:

145

End page:

153

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67590 ; DOI 10.23858/FAH31.2018.012

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information