Umiński Władysław
Nansen pośród lodów północy : odczyt ludowy