Romanowski Jerzy
Jędrzejewski W., Ławreszuk D. (red.) 2009 - Ochrona łączności ekologicznej w Polsce - Zakład Badania Ssaków Polskie Akademii Nauk, Białowieża, ss. 308. [ISBN 978-83-929140-0-6]